BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Vardų kelionės (populiariausi krašto vardai)

Nuo šiol visą blog’o turinį galima skaityti Mūsų Giminės medis svetainėje.

Vardai, kurie keliavo per Obelių parapiją

Vardai tikrai turi savo istorinį kelią, nes jų atsiradimas, sklaida ir išnykimas turi tam tikras tendencijas.

Dažnų, 20 a. pradžioje labai išpopuliarėjusių vardų - Jono, Petro, Onos, ar Marijos paplitimas kituose amžiuose buvo labai netolygus, ką kalbėti apie mažiau žinomus, retesnius vardus.

Pastebėjau, kad kiekvienas laikmetis turėjo ir tradicinius savitus vardus, bei žymėjo vis kitokį vardo užrašą, jo formą, tikriausiai ir tarimą.

Galėjo būti, kad Marija, Marijona, Marė, Marytė vienos moters vardas, o gali būti keletas vienos giminės bendravardžių, išskirtų skirtingu vardo interpretavimu. Pokyčius sąlygojo kalba, taisyklės, laikas, tėvų norai, krikštatėvių klaidos, rašančiųjų sugebėjimai ir tokie veiksniai, apie kuriuos net nežinome. Skaitydama senųjų knygų įrašus, radau vardų užrašų įvairovę, bet labai keistų, neįprastų vardų - reta. Paprastai, 17- 20 amžių tarpsnyje gimusiam vaikui, buvo suteikiami jau nusistovėję krikščioniški vardai, todėl didelių netikėtumų, būdingų 21 a. neteko matyti.

Bet čia tik man, nes perskaičiau daugybę dokumentų. Vis atsiranda žmonių, klausiančių apie retus vardus, tikslinančių jų vertimą ar besistebinčių užrašo keistumu.

Pavyzdžiui: Symforyana Kamajai 1832 m, Erazm-Cyprian Dusetos 1806 m, Benedictus-Gaudentus Obeliai 1832 m, Kalikst Obeliai 1877 m, Bozela Dusetos 1837 m, Raymundo Obeliai 1853 m, Bazyly Obeliai 1829 m, Evstafij Obeliai 1885 m, Witalis Alesandravėlė 1747 m ir kt.

Mano giminės medyje taip pat didelė vardų įvairovė. Kokie veiksniai nulėmė konkrečių gentainių pasirinkimus? Kodėl vyravo vieni ar kiti asmenvardžiai, kodėl kiekviena giminė skirtinguose laiko tarpuose turėjo savo mėgstamus vardus?

Ar buvo “vardų mada”?

Kiekviena giminės šaka turėjo savitų, jai vienai būdingų vardų. Nedideli skirtumai ryškėjo šalies regionuose; Žemaitijos centrinėje dalyje - vieni vardai, šiaurės Lietuvoje - kiti, rytų Aukštaitijoje daugiau slaviškų, vakarinėje dalyje - vokiškų.

Istorikų teigimu didžiausią įtaką darė parapijų šventieji. M. Paknys knygoje “Šventieji vyrai šventosios moterys” rašo: “Nagrinėjant liturgines knygas ir atskirų vyskupijų bei vienuolijų liturginius kalendorius paprastai nepraeinama pro Visų šventųjų litanijų rankraščius. Jose pasirodantys atskiri šventieji taip pat nurodo šventojo gerbimo tam tikrame regione paplitimą.”

Aiškėja realiausios tokių tendencijų priežastys, tai krašto, parapijos, šeimos tradicijos. Tradicija - sąlyginis žodis, į jį telpa viskas; šventieji ir palaimintieji, šalyje apsistoję kitataučiai (lenkai, rusai, vokiečiai, prancūzai ir kiti), kalendorinių vardų parinkimas, paveldėjimas ir gal būt laikmečio “vardų mados”. Norėdama sekti vardų tradicijas ir įtakas, surašiau kiekvienos parapijos, kuriose gyveno mano gentainiai vardus, tikslinau kalendoriuose esančius vardadienius. Nežinau ar buvo vienintelis vardų kalendorius, ar jų buvo daug ir kiekviena parapija naudojo kitokius vardynus. Pagal surastus lenkų, vokiečių, skandinavų, rusų ir kitus kalendorius galima stebėti vardadienius ir rasti atitikmenų. Mano sudaryti sąrašai leido sekti giminių vardų keliones, spėlioti kiek jie galėjo būti įtakoti; populiarumo, laikmečio, šeimos. Įdomūs kiekvieno vardo variantai (mažybiniai, su ilgosiomis balsėmis ir su trumposiomis, ilgieji vardai ir jų trumpiniai). Bet apie tai rašysiu kitose vardų kelionėse.

Pateikiu nedidelę vardų apžvalgą iš Obelių parapijos.

Vieną iš galimų tradicijų - šeimų ir giminių paveldimi vardai. Tai įvairių mano giminių, iš skirtingų medžių, gyvenusių vienoje parapijoje, vardai. Surašytų vardų lyginamoji medžiaga nevienoda, nes sudaryta iš netolygaus mano paieškų pobūdžio. Giminės migravo į kitas parapijas, kitus dekanatus, vieni išnykdavo be pėdsakų, kiti toje pačioje vietoje gyveno šimtmečius. Bandžiau lyginti bendras krašto vardų tendencijas su giminių kelių kartų vardais, dalinuosi pastebėjimais. Pasižvalgius aiškėja, kad kiekviename amžiuje vardų populiarumas skyrėsi. Pavyzdžiui:

——-18 a. labai populiarus Justinos vardas, net 23 kilmingos mergaitės krikštytos šiuo vardu. Valstiečių mergaitės dažniausiai Onomis krikštijamos, šis vardas buvo dažnas kiekviename šimtmetyje.

——-19 a. lyderiavo Juozapo vyriškas vardas. Vladislovas, kaip ir Felicijonas dažnas tarp kilmingųjų ir tik vienam valstiečių vaikui buvo suteiktas 20 amžiuje.

——-Konstancijos, Bronislavos buvo tik 19 a. kilmingos mergaitės, Mortos, Barboros - tik valstietės. Sunkiai ištariamas, šiandien užmirštas, Grasildos vardas buvo dažnas tarp visų luomų. Gal būt mažybinė Grasiutės forma tėvams buvo priimtina, o gal tai parapijos palaimintoji.

——-Visiems ir visais laikais labiausiai tiko tokie vardai kaip: Benediktas, Mykolas, Justinas, Jurgis, Stanislovas, Elzbieta, Emilija, Sofija, retesni: Emercijona, Benigna, Joachimas.

Merchel (lot.) - vardas Merkelis

Aukštaitija, Obelių parapijoje gyvenusių mano gentainių dažniausi vardai

20 a. giminių valstietiški vardai

1. Vyrų:

Adomas 2, Anupras 1, Ignotas 2, Juozapas 3, Bronislovas 1, Petras 3,

2. Moterų:

Grasilda 1, Eleonora 2, Emilija 1, Ieva 1, Sofija 1, Ona 4,

20 a. kilmingųjų giminių vardai

1. Vyrų:

Benediktas 1, Juozapas 1, Andriejus 1, Mykolas 1,

2. Moterų:

Justina 1, Marijona 1,


19 a. giminių valstietiški vardai

1. Vyrų:

Adomas 2, Aleksandras 5, Aleksas 2, Alfonsas 1, Andriejus 1, Antanas 12, Anupras 1, Apolinaras 1, Augustinas 13, Bartolomejus 1, Benediktas 6, Feliksas 1, Felicijonas 1, Ignotas 9, Izidorius 1, Justinas 4, Jokūbas 3, Jonas 14, Juozapas 26, Jurgis 7, Karolis 1, Kasaparas 4, Kazimieras 12, Konstantinas 3, Martynas 1, Mataušas 9, Motiejus 15, Mykolas 2, Nikodemas 1, Norbetas – Vytoldas 1, Petras 9, Pranciškus 8, Rapolas 1, Stanislovas 2, Tadas 4, Tamošius 3, Teodoras 2, Vincentas 6, Zigmantas 1.

2. Moterų:

Adelė 1, Agota 11, Anastazija 12, Anelė 7, Angelė 1, Agnieška 1, Barbora 12, Cecilija 6, Darata 2, Elzbieta 2, Emilija 4, Grasilda 4, Ieva 2, Izabelė 1, Jadvyga 1, Julija 3, Karolina 8, Kristina 1, Liudvika 1, Leonilė 1, Magdalena 1, Marcelė 3, Marijona 7, Melanija 1, Monika 2, Morta 2, Ona 28, Petronėlė 3, Pranciška 45 Rozalija 2, Stanislova 1, Teresė 15, Uršulė 11, Veronika 1, Viktorija 5.

19 a. kilmingųjų giminių vardai

1. Vyrų:

Aleksandras 1, Antanas 6, Benediktas 3, Boleslovas 2, Bonifacijus 2, Dimitrijus 1, Dominykas 1, Eduardas 2, Felicijonas 1, Feliksas 4, Ferdinandas 1, Ignotas 2, Jokūbas 2, Jonas 3, Julijonas 1, Jurgis 1, Justinas 1, Juozapas 7, Kalikstas 1, Karolis 2, Klementijus 1, Kletas (?) 1, Kazimieras 6, Konstantinas 1, Leopoldas 2, Marijonas 1, Martynas 2, Mykolas 6, Nikolajus 1, Motiejus 2, Napaleonas 2, Petras 7, Pranciškus 2, Rapolas 1, Raimundas 1, Remigijus 2, Severinas 2, Stanislovas 1, Steponas 1, Tadas 2, Tamošius 3, Teodoras 2, Valerijonas 2, Vincentas 3, Vladislovas 7.

3. Moterų:

Adelaida 2, Adelė 3, Anelė 4, Apolonija 1, Benigna 1, Bronislava 3, Domicelė 1, Česlova 1, Elena 1, Elzbieta 2, Emericijona 1, Emilija 3, Eufrozina 1, Fanna (?)1, Felicijona 2, Grasilda 5, Jadvyga 2, Jaroslava 1, Joana 1, Jozefina 1, Juzefa 1, Julijjona (Julija) 2, Karolina 7, Kazimiera 1, Klara 1, Konstancija 7, Kotryna 6, Kristina 1, Liudvika 2, Margarita 2, Marcelė 2, Marija 1, Marijona 4, Monika 2, Ona 5, Rozalija 3, Rožė 4, Sofija 5, Stefanija 1, Teklė 7, Teodora 1, Teresė 4, Viktorija 3, Zuzana 1.

18 a. giminių valstietiški vardai

1. Vyrų:

Adomas 1, Ignotas 1, Jonas 1, Jurgis 1, Justinas 1, Kasparas 1, Kazimieras 2, Mataušas 2, Motiejus 1, Pranciškus 1, Tadas 1, Tomas 2, Silvestras 1, Stanislovas 1, Vincentas 2, Zigmantas 1.

2. Moterų:

Agota 3, Barbora 3, Elena 1, Elzbieta 1, Liudvika 1, Marijona 5, Morta 1, Ona 6, Pranciška 1, Rožė 1, Sofija 1, Teresė 2.

18 a.  kilmingųjų giminių vardai

1. Vyrų:

Benediktas 1, Felicijonas 3, Joachimas 1, Justinas 1, Karolis 2, Martynas 1, Mykolas 1, Petras 1, Stanislovas 1, Tomas 2, Vincentas 1.

2. Moterų:

Emercijona 1, Justina 23, Ligoria (?) 1, Marijona 1, Ona 3, Teresė 1, Zuzana 3

17 a. giminių valstietiški vardai

1. Vyrų:

Bernardas 1, Jonas 2, Jurgis 2, Motiejus 1, Mykolas 2, Petras 1, Sergio (?) 1,

3. Moterų:

Elzbieta 1, Kotryna 1, Kristina 1.

Helenam (lot.) - vardas Elena

Palyginimui pridedu savo vienos giminės, gyvenusios Aukštaitijoje vardus, surinktus iš artimiausių Obeliams parapijų (Rokiškio, Onuškio, Jūžintų, Kamajų, Dusetų, Ragelių ir kt.)

Vienos pavardės giminės medžio vardai.

17 a. vardai

Vyrų: Jurgis 1, Jokūbas 1, Kazimieras 1, Kristupas 1, Laurynas 1.

Moterų: Elena 1, Ieva 1, Kotryna 1, Sofija 1.

18 a. vardai

Vyrų: Andriejus 1, Jokūbas 2, Jonas 1, Justinas 1, Motiejus 1, Mykolas 1, Simonas 1, Tomas 1.

Moterų: Agota 1, Cecilija 1, Elzbieta 1, Ieva 2, Kotryna 1, Marijona 2, Ona 2, Sofija 1, Viktorija 1.

19 a. vardai

Vyrų: Antanas 1, Apolinaras 1, Ignotas 2, Jokūbas 1, Jonas 2 , Juozapas 4, Justinas 1, Kajetonas 2, Kazimieras 1, Motiejus 2, Rapolas 1, Simonas 1, Stanislovas 1.

Moterų: Agota 1, Anastazija 1, Barbora 3, Grasilda 1, Julijona 2, Karolina 5, Ksaverija 2, Marcelė 1, Marija 1, Ona 3, Teofilija 1, Teresė 1, Uršulė 3, Veronika 2, Viktorija 2.

20 a. vardai

Vyrų: Aloizas 2, Antanas 2, Apoinaras, Jonas 4,  Juozapas 5, Jurgis 1, Robertas 1,  Stepas 1, Valdas 3,  Vincentas 1.

Moterų: Aldona 1, Anastazija 1, Antanina 2, Emilija 1, Janina 2, Joana 1, Kristina 1, Ksaverija 1, Marijona 2, Nijolė 1, Ona 4, Pranciška 1, Stasė 3.

Nedidelė apžvalga leidžia daryti prielaidas, kad Sofijos vardas pateko į medį tuo metu, kada jis buvo populiarus kitose parapijose ir tarp visų obeliškių, būtent 18 -19 a. Vardai Ona ir Mykolas mano vienos giminės medyje dažni todėl, kad tai visais laikais populiarūs Obelių dekanato vardai.

Natūraliai Felicijonų, Joachimų, Emercijonų nebuvo šioje giminėje, nes tai tik kilmingiesiems būdingi vardai. Išryškėjo reti, tik mano vienai giminei būdingi vardai, tai Ksaverija, Kajetonas, bet 20 a. Grasildos vardas, esantis 19 a. mano giminės medžio šakose, buvo visose Obelių krašto knygose. Galiu teigti, kad Žemaitijos gentainių medžiuose jo nebuvo.

Šiek tiek statistikos:

Pasižvalgę po 17 a. antros pusės (1650 -1668 m.) Obelių parapijos statistiką, matome vardų tendencijas ir įvairovę. Vardai parinkti iš kelių laiko juostų, pakankamai plačiai atspindi viso laikotarpio krikščioniškų asmenvardžių sklaidą. Gal būt nepateko vienas kitas retas vardas, bet dažniausieji pakankamai gausūs palyginimams.

Senųjų vardų rinkiniai padeda atsekti mano gentainių vardų keliones.

 • Dabar aišku, kad 18 amžiuje populiarus giminėje - Justinos vardas buvo retas 17 amžiuje.
 • Visais laikais tradicinis Onos vardas ir paplitęs mūsų giminėse, buvo populiarus visame Obelių krašte.
 • Vyriški Benedikto, Justino, Juozapo, Vladislovo, Felicijono vardai buvę dažni 19 - 20 a., bet 17 a. dar buvo reti, arba visai nesutinkami. Taip gi moteriški Emilijos, Grasildos vardai ne 17 a., bet gerokai vėliau tapo populiariais.
 • O štai 17 a. antros pusės vardai: Anastazija, Elzbieta, Kotryna, Martynas, Kasparas,  Andriejus keliavo iš vienos epochos į kitą, ir gali būti tituluojami - visų laikų giminės vardais.
 • Iš 17 šimtmečio knygų surasti krikšto vardai: Liucija, Margarita, Albertas, Danielius, Urbonas niekada neatkeliavo į mano giminės medžius.
Išvados:

Vyrų vardų palyginimai

Palyginusi lentelėje esančius Obelių parapijos vardus ir vienos mano giminės 17 a. vardus - galiu teigti, kad vyrų vardai atitiko to laiko dvasią; Jurgis ir Jokūbas buvo tradiciniai šimtmečio vardai, Kazimieras ir Laurynas mažiau populiarūs krašto vardai, Kristupu pavadintas vaikas greičiausiai tas pats Kristoforas, kuris buvo pakankamai dažnas Obelių vardyne.

Moterų vardų palyginimai

Visos Obelių parapijos moterų vardai ir joje gyvenusios mano giminės 17 a. vardai populiarumo prasme buvo panašūs, vadinasi ši giminė savo vardais neišsiskyrė iš tėvynainių, laikėsi tradicijų.
Visų Obelių parapijoje gyvenusių gentainių mergaičių krikšto vardai Elzbieta, Kotryna ir Kristina - buvo populiarus tarp visų Obelių gyventojų.
Kiek kita pusiausvyra susidarė su Obelių krašto 18 a.  kilmingų gentainių vardais, nes Emericijona, Liugorija, Bernardas, Petras ir Sergejus - nebuvo surasti tose laiko atkarpose, kuriose sudariau Obelių valstiečių lenteles. Vadinasi, kilmingieji gentainiai šalia tradicinių krašto vardų buvo linkę krikštyti savo vaikus ir retesniais vardais.
——————-
Įdomu: Lietuvos vardų statistika
——————-
Ar bandėte suskaičiuoti savo giminės medyje esančius vardus? Jeigu sukūrėte virtualų medį - rasite tam pritaikytą įrankį. Bet…norint palyginti giminės ir parapijiečių vardų statistiką - gali tekti padirbėti.

Patiko (0)

Rodyk draugams

komentarai (2) to “Vardų kelionės (populiariausi krašto vardai)”

 1.   Tomas Stankevicius
  Kovas 4th, 2012 | 22:42

  Gal Jums kartais teko susidurti su Stankeviciu ar Stocku pavarde tyrinejant Obeliu parapijos metrikas?
  Pagarbiai,Tomas Stankevicius

 2.   elena
  Kovas 8th, 2012 | 11:37

  Mano paieškose tokių pavardžių buvo:
  1768m. Obelių par. Sendvaryje gimė Juozapas Kazimieras,1770m. Benediktas, Faustinas, 1771m Barbora Pranciška, 1776 Gertrūda Benedikta - gimė jau Skaistinėje
  jų tėvai kilmingi Antanas Petravičius ir Elena Stankevičiūtė

  1830m Drūkšių par. bažnyčioje susituokė kilmingi Tomas Poreckis ir Emilija Petravičiūtė kurios tėvai Ignotas Petravičius ir Rozalija Stankevičiūtė iš Pustosėlių.
  Breslaujos par. 1828m. vedėv kilm.Valerijonas Valentinavičius ir Bogumila Stankevičiūtė, kurios tėvas Felicijonas Stankevičius
  1827m Drūkšių par. bažnyčioje susituokė kilmingi Stanislovas Novickas ir Marijona Stankevičiūtė , kurios tėvas Kazimieras Stankevičius iš Magnutiškių
  1826m Aleksandravėlėje susituokė kilm. Justinas Stankevičius ir Grasilda Malkevičiūtė, liūdininkas Feliksas Stankevičius.
  Tik kelios pavardės, bet gal būt rasite sąsajų.

  Sėkmės paieškose

Rašyk komentarą