BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Naujasias kūrinys - giminės medis dovanoms

Pagaliau baigiau kurti svetainę ir joje siūlau dovaninius giminės medžius!

Daugybę kartų teko atsakyti į klausimą apie giminės medžio kainą.

Žinoma, reikia paaiškinti, kodėl nėra vienos kainos visiems.

Norėčiau padėti kiekvienam ir sudaryti įvairias galimybes, kurių dėka originalūs giminės medžiai plistų, augtų ir lapotų kiekvienoje lietuvio šeimoje. Daug rašau šiame viešame savo dienoraštyje, siekiu, kad platus spektras medžių būtų pasiekiamas kiekvienam panorėjusiam. Esu dailininkė ir be vienetinių pieštų giminės medžių sukūriau projektą, tam tikru pagrindu sudarytoje giminės medžio programoje. Tai nulemia nedidelę kainą, nes ji nustatoma pagal asmenų kiekį. Sudaryta Jūsų giminės medžio schema kurios individualūs duomenys talpinami į paruoštą vieną iš kelių dizaino modelių. Belieka tik atspausdinti ir Jums arba Jūsų artimiesiems skirta dovana paruošta. (daugiau…)

Rodyk draugams

Originalaus giminės medžio kaina

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Kiek kainuoja giminės medis?

Jau daugybę kartų teko atsakyti į šį klausimą.

……“Jūs dirbate ties tokiais giminės medžio realizavimo projektais ir kiek tai preliminariai kainuotų?”

……“Galbūt iškart galėtumėte įvardinti orientacines kainas idant man būtų lengviau apsispręsti?”.

Galėčiau sukurti standartinį atsakymą, nekreipiant dėmesio į smulkmenas, pavyzdžiui, parašyti – nuo 50 iki 500 eurų.

Bet kas iš to…nei kam aišku, nei kam naudingas toks atsakymas.

Iliustracija. 500 asmenų giminės medžio projektas.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Kitoks pasaulis

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Kada vaikystėje pasukdavome keliu į Jūžintus, pakelėje, pro ūksmingų medžių aleją, pirmasis mus pasveikindavo Gačionių dvaro rūmų pastatas.

Apleistas, kontora tapęs, jis vis oriai laikė savo stogą, pro papilkėjusius langus, tarsi, kupinu ilgėsio žvilgsniu, palydėdavo paravažiuojančius.

Šią vasarą keliaudama į savo protėvių viensodį, užsukau į nušvitusį Gačionių dvarą. Patamsintas iki giliai juodos spalvos medinis namas su baltais spidinčiais langais ir kolonomis tarsi šypsosi pasitikdamas.

Dvaras sulaukė savųjų…

Su dižiausiu dėmėsingumu klausiausi šio dvaro paveldėtojo pasakojimo apie atkūrimo darbus. Baronų Rozenų giminės palikuonis Piotras Rozenas, pasaulio pilietis, puikiai kalbantis 7 kalbomis, su didžiausia meile pasakojo apie savo šeimą, fotografijose užfiksuotus giminaičius, dvaro istoriją ir aplinkybes, kurios buvo nepalankios jų išlikimui gimtinėje.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Genealogijos klaida ar suklastotas rezultatas

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Neseniai nuskambėjo skandalinga žinia Policijos pareigūnas galimai suklastojo dokumentus, kad taptų bajoru“.

Skandalai ar žurnalistų išviešintos sensacingos „tiksinčios bombos“ meta šešėlį ant visos eilės sąžiningai dirbančių žmonių ir institucijų. Viešai aptariamos visokiausios klastojimo versijos.

Viena jų - “pasamdė nevykėlius genealogus ir tie surinko neteisingus dokumentus“.

Klausimas - supainiota netyčia, ar specialiai, kad “pritempti” prie kilmingųjų luomo.

Jeigu Bajorų sąjunga nepatikrino pateiktų dokumentų, kyla klausimas, ar yra ir daugiau tokiu būdu “susiveikusių” kilmingumą įrodančias genealogijas?

Yra daugybė tų galimai, pavyzdžiui:

  1. Galimai, skirtingose vietose žmogus ta pačia pavarde ir vardu gimęs, dargi, tais pačiais metais ir mėnesį ir dieną.
  2. Galimai, supainioti dviejų panašių asmenų gimimo dokumentai.
  3. Galimai, panšūs vieno asmens asmenvardžiai, du, trys vardai, tiek pat pavardžių.
  4. Galimai, Galimai, Galimai…

… jeigu turite savo giminės medį - ar jūs 100 procentų esate įsitikinę, kad visi protėviai priklauso jūsų medžiui?

(daugiau…)

Rodyk draugams

Įdomioji giminės vardų statistika

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Jokūbas (iš hebr. kalbos reiškia „laikantis kulną“) – Izaoko sūnus, pasakojama Šventame Rašte, taip buvo pavadintas todėl, kad gimė iškart po dvynio brolio Ezavo, laikydamas jį už kulno.

Net Biblijoje giminės istoriją pasakojama tokiu būdu, kuris tinka kiekvienai šeimai aprašyti: tas ir tas, sūnus tokio ir tokio.

Giminės geneologija prasideda, kai tik gimsta vaikas, kuris gavęs vardą nutiesia tiltą į savo šeimos istoriją. Taigi, vardas savyje slepia daug svarbios tiesioginės informacijos - apie tėvus, kartu galimai suteikia papildomų žinių: apie jo egzistavimo laike, erdvėje ir konkrečioje istorinėje plotmėje.

Giminingas ryšys – kas tai?

Lankomų kapinių surašymo ir fotografavimo būdai

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Kuris laikas kuriamos viešai prieinamos internetinės duomenų bazės apie Lietuvos kapines.

Bet,

…kai kas tai vykdo savo giminės labui, kai kam tai gali būti ilga ir sunki užduotis - surinkti savo mirusiųjų giminaičių paminklinius įrašus.

Nepamirškime, kad mūsų iniciatyva aplankyti ir suregistruoti kapinių paminkluose išlikusią informaciją svarbi ne tik mums. Daugybė nedidelių kaimo kapinaičių neišliko, arba jos tapo sunkiai surandamos, atokiose pamiškėse, prie užžėlusių takų ar pievų.

Mes galime išsaugoti duomenis, svarbius ir sunkiai pasiekiamus tiems žmonėms, kurie negali atvykti į palaidojimų vietas.

Giminių genealogijai svarbūs duomenys ateityje gali išnykti, nes antkapių įrašai neišvengiamai yra veikiami gamtinių procesų, todėl palengva savaime irsta. Kiek paminklų sugadina audros, lūžtantys medžiai, nors retai, bet pasitaikantys vandalizmo aktai.

Vieną mūsų giminės antkapį su visomis gėlėmis „nusinešė“ įgriuva – tiesiog prasmego giliai į žemę, kartu su povandeninių srovių veikiamu smėlio gruntu.

Genealoginių ir giminystės terminų lotynų - lietuvių žodynėlis

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Įdomus terminas Prakurė́jas - (lot.) pronepotis, filius’, (s. r.) пращыръ, пращюръ, (lenk.) prapradziad, proprosenelis, giminės pradininkas.

Kaip atrodė kiti giminystės terminai ir ką jie reiškia?

Sedos RKB 1641m krikšto įrašai. Lietuviškos pavardės: rugpjūčio 15d Jurgis Stungurys, Jonas Petrikaitis ir rugpjūčio 16d Valentinas Šilbajoraitis ir Feliksas Judaitis

Sedos RKB 1641m krikšto įrašai. Lietuviškos pavardės: rugpjūčio 15d Jurgis Stungurys, Jonas Petrikaitis ir rugpjūčio 16d Valentinas Šilbajoraitis ir Feliksas Judaitis

Šeimos „Silva rerum”

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Švęsdami modernios valstybės atkūrimo šimtmetį žengiame į19-ąją knygų mugę, pasiūliusią aktualią temą „Skaitau Lietuvą, skaitau pasaulį“.

perskaityti Lietuvą, gyvą, atvirą tekstą, kuris visada rašomas, niekada nepabaigiamas ir perskaitytas gali būti…tik jį sukuriant kasdien ir vis iš naujo”rašo organizatoriai.

Giminės įstorija kuriama nuolat…mes gimstame, gyvename ir išeiname iš šio pasaulio, palikdami didesnį ar mažesnį pėdsaką. Puikiausia idėja - knyga, iš kartos į kartą perduodama šeimos kronika - tai Silva rerum”. Nebūtinai rašydami savo giminės istoriją ją turėtume perpinti magišku pasakojimu apie visą šeimos paveldą, kaip tai meistriškai atliko rašytoja Kristina Sabaliauskaitė. Praėjusių metų knygų mugėje buvo pristatyta vienos giminės knyga, pavadinimu “Praeities versmė”. Jos autorė, minėtos rašytojos bendravardė, p. Kristina Giedraitienė.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Genealogams aktualios rankraščiuose paliktos marginalijos

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Kas svarbu dokumentinio paveldo kolekcininkams?

Rankraštinių knygų apipavidalinimas - tai kaligrafijos menas, dekoravimo elementai, iliustravimas ir miniatiūros, jie taip pat yra laiko ženklai, kaip visas knygos tekstas.

Pamanykite, kas čia per tema, juk svarbiausia giminės genealogijai - datos, vardai, pavardės, įvykių vietos, o knygų meninė pusė lai lieka specialistams.

Pasižvalgykime kartu, gal rasime įdomių detalių.

Iliustracija. Mekinės 1795 m knygos fragmentas su monograma ir augalinio piešinio motyvu.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Genealogijos slenksčiai

Bet koks gyvenimo įvykis turi du svarbius aspektus - vietą ir laiką.

Ne tik gimimas ir mirtis, bet ir šauktinių sąrašai, asmeninės pareigybių bylos, klausimai dėl teistumo, medicininiai įrašai, namų knygos ar kredito istorijos, visi faktai turi laiko ir vietos įrašų istoriją.

1. Vietos paieškoms svarbu - atkreipti dėmesį į vietovardžių įrašus: upių, ežerų, kelių, miškų, bei aprašytų atstumo nuo žinomų punktų, didesnių centrų, nes bet kokia žymė gali būti surandama žemėlapiuose, žinynuose

Jei žinome tik mažo kaimelio ar vienkiemio pavadinimą, kuris seniai išsitrynė iš esamų žemėlapių, sunku rasti jo buvimo vietą. Norint nustatyti jo tikslią lokaciją (lot. locus - vieta), buvusį valsčių ir net dekanatą, kuriame norėtumėte pradėti giminių paiešką, gali tekti tyrinėti pakankamai didelę vietovę ar net visą kraštą. Tokiais atvejais susiduriame su identifikavimo problema - keletu objektų, pavadintų tuo pačiu arba panašiu tikriniu žodžiu. Pati ieškodama su beržų pavadinimu susijusių objektų dviejose parapijose radau net keturis panašius vietovardžius (Beržai ir trys Beržėnai). Tenka paieškoti papildomos informacijos apie kiekvieną iš šių gyvenviečių, kol paaiškės, kuri iš jų tikroji, atitinka reikiamą. Pavyzdžiui, Ylakių parapijoje ieškojau nurodyto Vižontių kaimo - tikrai yra Vižančių (žemaitiškai - Vižontių) – kaimas, 6 km į šiaurę nuo Ylakių.

2. Datos nustatymui svarbu - kuo tiksliau apibrėžti reikalingą laikotarpį. Nežinant tikslios datos, geriausia ieškomų žmonių įvykius susieti su kitomis žinomomis datomis, svarbiais istoriniais įvykiais.

Bandykime išsiaiškinti apytikslį laiką. Ar tai įvyko iki I-ojo Pasaulinio karo ar po jo, prieš vestuves ar po, prieš persikraustant į naują namą ar jau kitame name? Apklausiant gimines ar bet kuriuos liudininkus, galima priartėti prie tikslios datos. Labai svarbu surinkti informaciją iš įvairių šaltinių ir smulkiai ją aprašyti: kas patikslino, kada apytiksliai įvyko ir kur (pvz. susirgo kelionėje, mirė emigracijoje, gimė tremtyje, namai sudegė pirmomis karo dienomis, sodybos pastatai iškelti į kolūkio centrinę gyvenvietę ir kt.).

Radote vietą, kur vystėsi giminės istorinė linija, žinote datą, kuri padės startuoti - pradėkite paieškas nuo žinomų asmenų.

Tam reikia vardo ir pavardės, būtų gerai žinoti ieškomo asmens bent tėvo vardą, dar geriau abiejų tėvų asmenvardžius.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Naujesnis puslapis »