BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Asmenų įvardijimai senuose dokumentuose

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Tęsiu ankstesnę temą apie senųjų dokumentų įrašus, asmenų įvardijimų pasitaikančią įvairovę ir jų paaiškinimus.

Eglė K. Autorinė grafika, Plunksna 2012

Dabartiniais laikais nepaprastai sudėtinga tyrinėti prieš kelis šimtmečius paliktus įrašus, nes jie buvo rašomi ant popieriaus, kuris sensta, irsta, pagelsta. Rašalas, kuriuo kažkas rašė prieš šimtą ar du šimtus metų, pakeitė spalvą, išbluko, susiliejo, atsirado dėmių ir patakų, dengiančių įrašytą tekstą. Apmaudu, jei jums reikalingas įrašas sugadintas ir neįskaitomas. Kita didelė kliūtis tai bandymai įminti neįprastus žodžius, rašančiojo trumpinius, santraukas, bei įvairius teksto “kodus”. Dar blogiau jeigu įraše atsiranda klaidingi žodžiai, ar specialiai palikta dviprasmiška ir paslėpta informacija. Tokius klaidžius rebusus teko skaityti krikšto įrašuose - nesantuokinio vaiko tėvų įvardijimuose, datų, pavardžių taisymuose. Manoma, kad tekstų kalba priklausė nuo raštininkų lingvistinio išprusimo, frazeologizmų, sudėtinių terminų ar pavadinimų, net žodžių dalių grafinio išreiškimo. Ranka rašytas tekstas, dailyraštis - tai asmeninė ir labai individuali kaligrafijos sritis. Rankraštynai tapo šrifto istorija, nes jos raida sutapo su meno evoliucija, vystėsi pagal tam tikrus stilistinius kanonus. Rašto menas davė labai gerbiamą, ypatingą raštininko profesiją. Vienuolis, perrašinėjantis knygas buvo vadinamas skriptoriumi, kartais rankraštinėse knygose piešiantis inicialus, nesudėtingus ornamentus.

Įvardijimas - tai vieną asmenį pavadinantys asmenvardžiai su prievardžiais, šis terminas vartojamas ir kita reikšme. Tai visų įvardijimų visuma. Apie tai bandau rašyti. Pridedu teksto iliustracijas ir jų paaiškinimus.

Pateikiu keletą iliustracijų su įvairiais asmenų įvardijimų prierašais, sutinkamais archyviniuose dokumentuose, ateityje praplėsiu galimais jų trumpiniais, pasitaikančiomis santraukomis ar istorizmais.

Įrašai apie pareigybes, profesiją, užimamą socialinę padėtį

♦ Gubernijos Sekretorius, Maršalkienė, Puskarininkienė, Medicinos Daktaras, Eiliniai, Rekrūtai, Laisvieji valstiečiai ir kt.

Žemaitijos Komisaras (Comiszarius Samogitiensis) lotynų k.

Dvarininko Gubernijos Sekretoriaus ( Губерckoгo Cекреmаря ) rusų k.

Kilmingas Mykolas Antonevičius su IW (Kilm.) Terese Petkevičiene  (Powiatu Wilkomierskiego) Vilkmergės apskrities Maršalkienė ( Marszałkową ) -Asistavo Kilm. Konstantinas Petkevičius su Kilm. Sofija Kušlevskiene Lenkijos Kariuomenės Puskarininkiene ( Chorążyną ) lenkų k.

Kilmingas Julijonas Vichertas Medicinos Daktaras  ( Doktor Medycyny ) lenkų k.

Aukštieji Lietuvos miestiečiai (?) rusų k.

Eiliniai Sofijos Jūros Pulko 1-ojo Bataljono Muškietinikų Kuopos Ignoto ir Pranciškos…(Pядовыxь Софiйского Mорско  Полка 1-го Баталiонa 1 Мушкamеpской Pоты Игнаmiя и Фрaцишки…) rusų k.

Rekrūtės (Peкруmки) rusų k.

Laisvųjų valstiečių (Bольныxь) rusų k.

Kilmingų Grafų Ignoto ir Idalijos (Jasnie Wielmoznych Graffow Ignacego i Idaliji)...

Po 1918m. dokumentuose užrašoma profesija arba asmens veikla.

Nepriklausomos Lietuvos raštininkai smulkiai aprašė įvairius asmens duomenis.

Įrašai apie nesantuokinių vaikų krikštą

♦ Dažniausias įvardijimo įrašas lenkų kalba: (bez Slubney)

Kilmingos Panelės Bogumilos Koreskaitės ( Panny bez Slubney Matki ) Nesusituokusios Motinos Duktė 1845 M…

♦ Dažniausias nesantuokinio vaiko įvardijimas lotynų kalba: (N.N.)

…Pakrikštyta Vardais Veronika Martyna gimusi 7 dieną Tėvas nežinomas (Patri N.N.) Motina Uršulė…

Įvardijimai: N.N.,  Illegitimi Thori lot.

…Krikštyta Vardu Antonelė gimusi 5 dieną Tėvas nežinomas (N.N.) Motina Julijona Jerniakaitė ( Illegitima Thori ) neteisėtai gimdžiusi (neteisėto guolio tėvų - pagal Z. Zinkevičių).

♦ Kiti retesni prierašai ar taisymai

Tėvas Kilmingas Jeronimas Grincevičius Motina Julija iš šeimos N. užrašyta - nežinoma,  (Matris Julia de Domo N.) krikšto metu greičiausiai krikštatėviai neprisiminė arba nežinojo mergautinės pavardės. Pavardė Krasauskaitė (Krasowska) prirašyta vėliau, nes įterpta virš N raidės ir įrašyta tamsesniu nei visas tekstas rašalu.

Svarbu pastebėti visas užrašymų detales, skirtumus ir pataisymus. Įdomus krikšto įrašas:

Neįprasta krikšto vieta - Pievėnų užeiga, (viešbutis, smuklė) (Taberna Pievian). Visas įrašo tekstas nesiskiria nuo kitų krikšto dokumentų.

Santuoka

♦ Matrimonium lot.

Tais pačiais Metais ir Dieną Eadem pažadas miniai (promissio tribus Banis contraxit) sujungti santuoka (Matrimonium) Andrius Gimbutas su Barbora Rudeikaite abu iš Kirklių kaimo.

Santuoka Jaunikio liuteronų religijos ( Juvenem de Religione Liutherana) ir merginos žydės, kuri persivertė į Romos katalikų tikėjimą ( Conversam ad Religionem Catholicam Romanam).

1856 m įrašo rusų kalba pavyzdys, kurio grafa užpildyta jaunavedžių (новобрачныxь) visuomenine padėtimi, pavardėmis, šeimynine padėtimi, amžiumi, gyvenama vieta, pažymint apie tai, kad santuokai kliūčių neiškilo, sutuokti laisva valia.

Дворянин, вдовец, де́вица…

Krikštas, gimimas, mirtis

♦ Baptisavi,  natum lot.

XVIII a. įrašas lotynų kalba.

Pievėnų kaimas (Pieviany Vīlla) Užpelkės apylinkė (aliās Uzpelkie)

1793 Sausio 1D. tuo pačiu  (īdem) anksčiau (supra) krikštijo (baptisavi) naujagimį (Infantulum) vakar gimusį (heri natum) vardu Juozapas (nne Josephum), Tėvas Jonas Kesminas Motina Marijona Liksnukatė Krikšto tėvai Petras Linksnukis su Kontancija Šakiene iš Balanų kaimo visi iš Tirkšlių parapijos.

♦ Mortuus lot.

1826 metų sausio 4d. mirė (Mortuus) Juozapas sūnus (fīlius) Krizostomo Krisiūno…

Umarl lenkų k.

1832 m. vasario 16d. Kurmaičiuose mirė (umarl) valstietis Petras Steponavičius nuo senatvės…

Скончался rusų k.

1897m. balandžio 11d. Burbinų kaime mirė (скончалась) vaikas Onos vardu nuo skarlatinos.

Pradžia temoje: Asmenvardžiai

Patiko (1)

Rodyk draugams

komentarai (2) to “Asmenų įvardijimai senuose dokumentuose”

  1. Gegužė 10th, 2012 | 19:05

    [...] Tesinys [...]

  2.   Jaunius
    Gegužė 7th, 2017 | 22:22

    Dėkui,pravertė.

    [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

Rašyk komentarą