BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Vardų kelionės (jų kilmė ir reikšmė)

Vardai

Vardų istorija. Reti istoriniai vardai. Vardo užrašymas, reikšmė.

Kiekvieno vardo istorija yra unikali, individuali, susijusi su konkrečiais žmonėmis, šeimomis, giminėmis. Norint geriau pažinti save, savo šaknis, tikrai verta pasidomėti savo vardo istorija. Tėvai ar seneliai atsineša iš praeities gražias vardo suteikimo tradicijas. Dažnai vardą nulemia protėvio sėkmingas likimas, aukšti pasiekimai, charakterio savybės. Būna, kad vaikui suteikiamas ne vienas, o du, trys ar net daugiau vardų – močiutes, senelio garbei ar ,,išėjusiems“ prisiminti. Žmoguje, turinčiame tris ir daugiau vardų, savo gyvenimą gali įprasminti kelios protėvių kartos. Keisdami vardą, nutraukiame ryšį su praeitimi - tarsi nutraukiame natūralų ėjimą nuo pradžios, norėdami judėti nauja kryptimi. Tikime, kad naujas vardas tai - naujas gimimas. Vienuoliai duodami įžadus naują gyvenimą pradeda nauju vardu. Kokie lietuvių krikšto vardai? Kiek vardų turėjo lietuviai?

Kazio Kuzavinio ir Bronio Savukyno parengtas “Lietuvių vardų kilmės žodynas”. Jame aiškinama kone 4000 dabar lietuvių vartojamų vyrų ir moterų vardų kilmė.

Lietuvių kalbos instituto svetainėje paskelbtas Vardyno skyriaus telefonas.

Kalbininkai visus lietuvių kalbos vardyno asmenvardžius skirsto į 3 grupes:

 • Ikikrikščioniškieji lietuviškos kilmės vardai,
 • Krikščioniškieji vardai,
 • Naujieji vardai, atsiradę tik XX amžiuje.

Tradiciniai lietuviški vardai (pvz., VytautasKęstutisBirutė ir pan.).

Lietuvių vardai gali būti atsiradę iš įvairių bendrinių žodžių: Aušra, Banga, Rasa, Vakaris. Kiti kilo iš vietovardžių - Nida, Rusnė, Vilnius, Raigardas. Gal nelabai populiarūs, bet į atskirą grupelę išskiriamai naujieji vardai, atsiradę iš tautovardžių - Jotvingis, Aistė, Bartis, Galindas. Žinoma, ir patys įdomiausi - literatūriniai vardai, vėliau atkeliaujantys į realų gyvenimą: Eglė, Uosis, Ąžuolas, Jūratė, Kastytis. Retesni iš žymių žmonių pavardžių; Darius, Girėnas.

Lietuviškos kilmės vardai: Vardai, galintys turėti dvi kilmės traktuotes (lietuvišką ir kitatautę). Pvz., Saulius – biblinis vardas ir kartu lietuviškas (nuo Saulė), Bartas – trumpa vardo Bartolomėjus forma, bet kartu trumpa vardo Bartvydas forma arba prūsų genties bartų pavadinimas), Dovydas - biblinis vardas, bet kartu gali būti lietuviškas darinys Do- (kaip Dovilė, Domantas) + -vydas (Mantvydas, Vidmantas, Arvydas), Ieva – biblinis ir kartu lietuviškas pagal medį ievą, Arvydas – lietuviškas, bet kartu švediškas <!–Ahrvid.

Knygose, internete apstu informacijos apie vardų reikšmes, kilmę. Tačiau vargu ar bus prasminga savo vaikui dovanoti vardą iš sąrašo. Apie vardo prasmę ir reikšmę trumpai neparašysi, tad kantriems siūlau išplėstą žodyną.

Sekdama savo giminių vardų tradicijas pastebėjau per ilgus šimtmečius besitęsiančius pasikartojimus. Vienoje giminėje - Marija dažniausias vardas, kitoje, tarsi atsitiktinai, jis suteiktas tik vienai mergaitei. Kitoje giminės šakoje populiariausias (šiandiena retas) Florijono vardas.

Berniukui suteikdavo tėvo, senelio, prosenelio, dėdės, neretai krikštatėvio vardą, mergaitei – mamos, močiutės, promočiutės, tetos, krikštamotės vardą. Jeigu suteikiami keli vardai, tai vienas jų dažnai būdavo iš giminės medžio, arba krikštatėvių, kiti laisvai pasirinkti. Tėvų, vardus dažniau parinkdavo pirmagimiams. Pastebėjau tokią tendenciją, jeigu populiarus krikštatėvis kviečiamas ne tik giminių, bet ir kaimynų ir net kitų parapijų vaikus krikštyti, tai jo vardas būna ,,pasėjamas“ plačiai. Paprastai kuo kilmingesni tėvai, tuo daugiau vardų vaikui rinkdavo. Bajorai kartais turėdavo du, tris vardus, dvarininkai, grafai - po tris, keturis. Bet teko matyti valstiečių ir miestiečių turinčių po du ir tris vardus, tik gal rečiau. Vėliau tuokiantis, gimus jų vaikams, dažniausiai rašomas tik vienas, paprastai pirmas vardas. Bet pasitaiko, kad žmogus rašomas antruoju vardu arba visais trimis.

Viena iš tokių vardo suteikimo tradicijų - gimimo diena, kalendorinis arba taip vadinamas atsineštinis vardas.

Lietuviai rinkdami krikšto vardus buvo labai pastovūs, žmonės laikėsi tradicijų, retai kada ieškojo neįprastų, nežemiškų vardų. Tai krikščioniški vardai, plačiai pasklidę po visą krikščioniškąjį pasaulį, dažnai sutinkami ir šiandien. Tačiau būta visko. Keliaujant knygų įrašais nuo Žagarės iki Breslaujos, teko rasti vieną kitą įdomesnį vardą. Retesni, įmantresni vardai dažniau parenkami bajorų ar didikų vaikams, gal jie daugiau keliavo po pasaulį, atsiveždavo kitų šalių vardų, nevengė originalių variantų. Įžymūs žmonės įtakojo vardų plitimą, nes po 1812 metų dažnas lietuvis įgijo Napaleono vardą.

Iliustruoju keletu įrašų, kuriuose matomos aptartos vardų parinkimo tradicijos.

Suteikiami tėvų, senelių, krikštatėvių vardai:

1895 m.

Obelių parapijos bažnyčioje grafai Bronislavas Antanas ir Marija Juzefa Adelė Riomeriai krikšto metu savo dukrai suteikia keturis vardus: Jadvyga Teresė Sofija Adelija (motinos vardas Adelė perduodamas dukrai). Šioje bažnyčioje grafai Eduardas Mataušas Jonas Oktavijus ir Eufrozina Jozefina Riomeriai iš Antanašės miestelio savo sūnui suteikia keturis vardus: Eduardas Valerijonas Aleksandras Mykolas (pirmas vardas-Eduardas sutampa su tėvo pirmuoju vardu).

1853 m. Kelmės parapijos bažnyčioje susituokė bajorai Leopoldas Eduardas (2vardai) Janavičius ir Vincentina Uršulė Stefanija(3 vardai) Gitautaitė. 1862 m. jų duktė krikštijama trimis vardais: Vanda Joana Antanina (Antanina paveldėtas vardas, Antanas Janavičius buvo jos senelis).

1814 m. liepos 21 d. Sedos parapijos bažnyčioje liuteronai Joanne G“ohling ir Laurentia Rikla savo sūnui suteikia tris vardus; Joannem Eduardum Vladimirum (lot.) Jo krikštatėvis - Vladimiras Gadonas.

Suteikiami keli vardai:

1880 m

Obelių parapijos bažnyčioje valtiečiai Vincentas ir Liudvika Vienožinskiai savo dukrai užrašo du vardus: Adelaida Karolina.

1794 m. balandžio 22 d. Joniškio parapijos bažnyčioje bajorų Karolio ir Onos Linkevičių dukra krikštijama trimis vardais: Sofija Kotryna Agnietė.

1882 m. lapkričio 10 d. Sedos parapijos bažnyčioje grafų Konstantino ir Sofijos Pliaterių dukra krikštyta dviem vardais Marija Teresė.

1823m Seda

1826 m. liepos 24 d. Sedos parapijos bažnyčioje bajorai Felicijonas ir Teklė Gadonai dukrai suteikia keturis vardus: Mykolina Marija Antanina Modesta ir 1823 m. sūnui - keturis vardus: Antonijus Eleuterijus Athanasijus Zacharijus. Taip pat kilmingi Gadonai, tuo laikotarpiu krikštija vaikus nemažiau trijų, dažnai keturiais vardais.

Šiame įraše matome tikrai retus vardus Eleuterijus Athanasijus, kol kas analogiškų archyve nesu radusi. Vardų žinynuose esu radusi panašius:

Šventasis Eleuterijus (189 m.) – popiežius nuo 175 (174?) Graikų kalba jo vardas reiškia „laisvas“. Atanazas vyriškas vardas, senovės graikų, kuris reiškia “nemirtingas”; iš Graikijos α, Minus ir θανατος (Thanatos) mirties. Šv Atanazas 4 a. buvo Aleksandrijos vyskupas.

1891m Obeliai
1891m Obeliai

2017 metų balandžio 15 d. šis rašinys paskelbtas adresu  straipsniai.lt

Keletas įdomesnių lietuvių vardų, jų paplitimas, reikšmė.

Knygose pasitaiko keli vieno vardo užrašymo variantai, nes nebuvo aiškios rašybos tradicijos. Vienas vardas gali būti su ilgomis balsėmis ir trumpomis (pvz. Cezary, Cezarij), su dviem priebalsėmis ir viena (Anna, Ana), su skirtingomis balsėmis (Catharinna, Catherinna). Pasitaiko sunkiai įskaitomų, klaidingų, taisytų įvardijimo įrašų (Gerasius, Gervasius). Patalpinau surastų vardų variantus, sąrašą papildysiu, kviečiu prisidėti.

Vardų žodyno paaiškinimai:

 • 1 eil. - lietuviška vardo versija/vardo užrašymų variantai/parapija/metai.
 • 2 eil. - Vardai/lytis/kilmė/reikšmė/paplitimas/žymesni jų atstovai.

 • Adolfina/mot./Raudėnai  1869 m,

ADOLPHUS/vyr./lotynų/ ADOLF senovės germanų, paplitęs: Vokietijos, Olandijos, Skandinavijos, Čekijos šalyse/Iš germanų vardo Adalwolf, kuris reiškia “kilnus vilkas”, keli Švedijos karaliai turėję šį vardą.  Adolfas Hitleris (1889-1945), nacių partijos lyderis Vokietijoje Antrojo pasaulinio karo metu, labai sumažino šio vardo naudojimą.

 • Ambrozijus/Ambrosius Šaukėnai 1869 m /Zarasai 1843 m/Apsas 1845 m/Adutiškis 1687 m/ Šiauliai 1869 m/Ambrožem - Viekšniai 1861m,

AMBROSIUS/vyr./lotynų iš senovės Graikijos AMBROSIOS.

 • Anzelmas/ Anzelm Žarėnai–Latveliai 1806 m/Šakyna 1784 m,

ANSELM /vyr./vartojamas: anglų (retas), senovės germanų, vokiečių/iš germanų ans “dievas” ir helm “šalmas, apsauga”. Šis vardas buvo atgabentas į Angliją 11 a. pabaigoje. Šv. Anselmas, gimė šiaurės Italijoje, buvo Kenterberio arkivyskupas.

 • Ansqarius - Joann Seda 1827 m,

Nerastas, panašus į ANAXAGORAS/vyr./ senovės graikų/ANSGAR /Vokietijos, Skandinavijos, senovės germanų.

 • Apolonija/Appolonia Vilnius 1664 m/Apollonia Drūkšiai 1843 m/Smalvos 1845 m/Gaidė 1922 m,

APOLONIA/mot./lenkų iš Senovės graikų APOLLONIA. Graikų mitologijoje Apollo Artemidės sūnus, kuris buvo pranašysčių, medicinos, muzikos, meno dievas, taip gi teisės, grožio ir išminties. Vėliau jis tapo saulės ir šviesos dievu/Apolionija - vardo variantas 1914 m  įrašytas Ūkininko kalendoriuje.

 • Balbina/Vilnius 1812 m/Židikai 1859 m,
BALBINA /mot./iš lotynų kalbos žodžio, reiškiančio „mikčioti, mikčiojanti “ Šv. Balbina saugo nuo skorbuto ir strumos Vardadienis – Balbinos vardadienis yra švenčiamas 03.31 dieną.
 • Baltazaras/Baltazer/ Kražiai 1681m/Baltasari Pievėnai 1763 m/ Baltazar Židikai 1750 m,

BALTAZAR/vyr./variantas BALTHAZAR/BALTASAR biblijos graikų/Belshatzzar Hebrajų forma Bel-sarra-usur - reikšmė: BA’AL “apsaugoti karalių”. Senajame Testamente  Daniel Baltazar - paskutinis Babilono karalius, kuris matė mistinę ranką ant sienos, tai buvo išaiškinta kaip numatoma imperijos pabaiga. Pagal Naujajį Testamentą į Jeruzalę išminčiai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras atėjo iš Rytų šalies sekdami žvaigždę, pasirodžiusią Jėzaus gimimo išvakarėse, kuri sustojo virš Betliejaus. Baltazaras Krosnevičius - Žymus XVII a. pirmosios pusės Lietuvos evangelikų reformatų teologas ir dvasininkas.

 • Barnabas/vyr./Seda 1846 m/Mosėdis 1764 m,

BARNABAS/vyr./vokiečių, anglų (retas), biblijos, lotynų ir graikų Biblijos/graikiškos formos aramėjų vardas. Aramėjų kilmė yra nepatvirtinta, tačiau jis gali būti iš בּר נביא (baras naviya) reiškia “sūnus pranašas”. Nuo 12 amžiaus vardas atkeliavo į Angliją.

 • Benigna/Viekšniai 1848 m/Židikai 1809 m/Kuršėnai 1845 m/Stakliškės 1901m/Suvainiškis 1910 m,

BENIGNA/mot./ispanų, italų, portugalų, vėlyvosios Romos/Iš vyr. BENIGNO/Italų, ispanų, portugalų/Benignus-lotynų kalboje reiškia; “draugiškas”. Šventųjų vardas (tarp jų 5a. mokinys Šv. Patrick, kuris vėliau tapo Airijos vyskupu). 1549 m. M. Mažvydas buvo paskirtas dirbti klebonu Ragainėje, čia vedė našlaitę, vardu Benigna, vokietaitę, kuri gerai mokėjo lietuviškai.

 • Bonaventuras /Bonaventura-Thadeus Šiupyliai 1813 m/Bonaventurus Lioliai 1824 m/Kurtuvėnai 1806 m,

BONAVENTURA/vyr./Paplitęs tarp italų ir ispanų kalbomis kalbančių šalių/italų kalboje reiškia; linkėjimas sėkmės, laimės. Šv. Bonaventura buvo 13 a. vienuolis pranciškonas.

 • Bogumila/Bogumilla Kurtvėnai 1802 m/Bogomilla Vilnius 1803 m, Kelmė 1842 m/Šešuoliai 1840 m/Vydžiai 1838 m,

Богумила/mot/Iš slavų: Бог dievas” ir мил “maloningas, brangus” reiškia - “mėgstama Viešpaties”. Bogmiła/Lenkija/mot/ vardas, reikšmė: “Dievo likimas”, arba - “ta, kuriai likimas palankus”. Šaltiniuose minimas nuo XIII a.

 • Cezaris/Cesary-Tytus Žarėnai – Latveliai 1840 m/Cezary Zarasai 1846 m/ Akmenė 1844 m/Cesar Kuršėnai 1876 m,

CAESAR/vyr./senovės Romos vardas, kuris gal reikšti - “plaukuotas”, iš lotynų - caesaries; “plaukai”. Julijus Cezaris ir jo įsūnis Gajus Julijus Cezaris Octavianus (paprastai vadinamas Augusto) buvo Romos imperijos 1 a. pr. valdovai. (Po jų Cezaris buvo visų paskesnių imperatorių vardas). Cezaris per du mėnesius užgrobė visą Italiją, pavergė Ispaniją bei Siciliją. 45m. pr. Kr. iki gyvos galvos paskirtas diktatoriumi. Jis įvedė Julijaus kalendorių. Režisierius Cezaris Graužinis – vienas garsiausių lietuvių teatro menininkų, 2007 m. už geriausią režisūrą jis buvo apdovanotas Graikijos prestižine Karolos Koun premija.

 • Delfina/ Делфiна Suvainiškis 1913 m,

DELPHINIA ( Δελφίνια ) iš graikų Delphinios, reiškiančio “moteris iš Delphi” arba “moteris iš Delfinijos”. Mitologijoje - Artemidės pavardė. Delfina: italų ir ispanų vardas, kilmė iš lotynų Delphina.

 • Elizaras/ Elizar Šiaulėnai 1858 m.

ELIEZAR /vyr./iš hebrajų Eliezerą, Elazar, kuris reiškia: “Dievas padėjo”.

 • Eledoras/ Eliedorus Mosėdis 1785 m.

ELEDER Baskų vardas, reiškia “iškalbingas”. Panašus EALDRÆD - senoji anglų k. sudarytas iš: eald “senas” ir raed ” patarimasKitos kalbos: Ealdgyð (anglų) Alderic (prac.) Aldus (Viduramžių Lietuvos). Lietuviškose svetainėse yra panašus - Eldoras, reikšmė “valdovas”.

 • Emerentiana/Emerentianna/Aleksandravėlė 1798 m/Emereitianna Aleksandravėlė 1811 m,. Lietuviškose svetainėse panašus vardas - Eldoras vyriškas vardas

Emerenzia italų, Emerenciana ispanų, kilmė - lotynų. Verčiamas iš: emereri, kuris reiškia nuopelnus, užsidirbti. Senosios (lotynų) formos Emerenzia - Emerentia ir Emerentiana. Šv. Emerentiana gimė Romoje, maždaug 304 m, buvo Romos kankinė.

 • Emerikas/Emeryk Telšiai 1853 m/Leliūnai 1849 m/Raudėnai 1849 m,

Emeric/prancūzų, variantai: Enrico-ispnų, Ermenrich , Heimirich , Heinrich , Henrikas-vokiečių/germanų kilmė, reiškia ermen -”visas, universalus”, RIC reiškia “galia”/sutrumpinta forma - Henri.

 • Eufrosinė/Eufrizina Mosėdis 1811 m/Eufrozyna-Felicijona Obeliai 1835 m/Švenčionys 1783 m/Teresa-Eufryzyna Breslauja 1821 m,

EUFROZINA/mot./vengrų (retas)/EUPHROSYNE/Graikų mitologijoje Eufrosinė – džiaugsmo ir linksmybių deivė, viena iš trijų charičių. Ji buvo dievo  Dzeuso ir Okeanidės Eurinomės duktė, Aglajos ir Talijos sesuo? Vardo reikšmė - “linksmai, džiaugsmas”.

 • Eustachijus/Eustachij Kurtuvėnai 1859 m/Teofilis-Eustachius Kuršėnai 1825 m/Eustachyusz Viekšniai 1830 m,

Eustachius/vyr./senovės Graikijos (lotynų iš Eustachys) sudarytas iš elementų eu; gerai, ir stachys; vynuogių/ reikšmė pelningas, vaisingas. 2a. buvo kankinys, romėnų generolas, tapęs krikščioniu, šiandien yra laikomas medžiotojų globėju. Šis vardas buvo paplitęs Anglijoje Viduramžiais, nors šiuo metu yra retas. Eustachijus Valavičius, LDK iždininkas, notaras ir referendorius 1630 m.

 • Euzelija/Euzeleya

Žodynuose nerastas, panašus į AXELLE /prancūzų, AYSEL /Turkijos, Azerbaidžano, AZALEA /anglų (retas)AZEL/ biblijos/Iš gėlių pavadinimo, galiausiai iš graikų αζαλεος (azaleos) reiškia “sausas”/Azelia/hebrajų-gėlė.

 • Ferdinandas/Ferdynandum Židikai 1798 m,

FERDINANDO/vyr./italų iš FERDINAND/vokiečių, prancūzų, olandų, čekų, slovėnų, anglų, senovės germanų/Ferdinando-sena ispanų forma, germanų vardas sudarytas iš: farði; kelionė ir NAND; “drąsus, narsus”. Iberijos pusiasalyje jis davė pradžią karališkosioms Ispanijos ir Portugalijos šeimoms. Istorinė asmenybė - portugalų tyrinėtojas Ferdinandas Magelanas (1480-1521), vadinamas Fernão de Magalhães, kuris buvo pirmasios ekspedicijos,  plaukiant laivu aplink žemę, vadovas/FERDYNAND/Lenkų/reikšmė: taikus ir drąsus.

 • Flavija/Flavia Mosėdis 1785 m,

Flavia/mot./senovės Romos vardo lotynų forma Flavia, reiškianti “geltonplaukė šviesiaplaukė”.Vardas paplitęs Italijoje, Rumunijoje, Brazilijoje, Ispanijoje ir kitose ispaniškai kalbančiose šalyseFlavia yra Romos katalikų ir ortodoksų šventosios vardas. Panašūs: Flaviana, Flavie, Flaviere, Flavyere.

 • Florentina/Vilnius 1670 m, Florenta Drūkšiai 1877 m,

FLORENTINA/mot./italų Florentia iš lotynų vyr. Florentius, vardo kilmė iš žodžio Florens reikšmė “žydėjimas”.

 • Fortunatas/Fortunat Saločiai 1845 m/Kražiai 1847 m/Šiupyliai 1804 m/Pakopiai  1863 m/Emilia-Fortunata/Tytuvėnai 1832 m,

Fortunato/vyr./italų, ispanų ir portugalų forma/iš lotynų vardo Fortunatus reiškia “laimingas, palaimintas”/kilmė iš žodžio Fortuna,

 • Frederikas/Fridrich/Fryderyk Obeliai 1831m/Frideric-Leopold Pievėnai 1796 m,

Friedrich/vyr./anglų formos germanų vardas reiškiantis: “taikos valdovas”, iš Frida “taika” ir RIC “valdovas”. Šis vardas jau seniai yra įprastas germanų kalbos regionuose. 12-ojo a. Šventosios Romos imperijos imperatorius ir kryžiuotis Frydrichas Barbarosa. Normanai 11 a.  vardą atgabeno į Angliją  Frydrichas II, Prūsijos karalius. Frydrichas Šileris (Friedrich Schiller) – vokiečių dramaturgas, poetas. Frydrichas Nyčė – vokiečių filosofas ir rašytojas. XIX a. lietuvių kalbininkas Frydrichas Kuršaitis/Fryderyk/Lenkų

 • Gedeonis/Kelmė 1762 m,

GIDEON /vyr./biblijos, anglų, hebrajų - sudarytas iš “akmentašys”/ Senajame testamente Gedeonas buvo Izraelio didvyris. 1913 m. patobulinto užtrauktuko autorius švedų-amerikiečių inžinierius Gideonas Sundbachoas (Gideon Sundbach).

 • Gervasijus/Garvasius Obeliai 1775 m/ Gerasius-Franciscus  Krakiai 1704 m/Gierwazy Gadūnavas 1842 m,

GERVASIUS/vyr./senovės germanų, lotynų formos germanų vardas iš ger reiškia “ietis”. Šv. Gervasius buvo kankinys iš Milano, kurio palaikai atrasti 4 a./Gervasius turi 11 vardo formų variantų: Garvey, Gervais, Gervaise, Gervasio, Gervasius, Gervaso, Gervayse, Gerwazy, Jarvey, Jarvis ir Jervis/Gervazijus 1914 m  įrašytas Ūkininko kalendoriuje.

 • Geronilis/Geronil Lenkimai 1845 m/Geronil-Jozef Tytuvėnai 1853 m/Kražiai 1862 m,

Panašūs vardai: JEREMIEL/vyr./biblijos, hebrajų kalboje reiškia “Dievas įpilamas”/JAROMIL /čekų/Vertime iš slavų: jary; “aštrus, stiprus”; ir mil; “maloningas, brangus”/Kiti panašaus skambėjimo vardai: Cornel ir Kornel, Bernal, Geron, Geronimo, Jeronimo, Jerone, Jeron, Jeroll, Jeril.

 • Gertrūda/Giertruda Telšiai 1842 m/ Kurtuvėnai 1885 m/Giendruta Mosėdis 1650 m,

GERTRUDA/mot./lenkų/GERTRUDE/anglų, vokiečių, olandų/Kilęs iš germanų: ger; “ietis” ir þruþ; “jėga”, sulietuvintas variantas Gendrutė, senovinis Gendruta. Šv. Gertrude 13 a. vienuolė ir mistikė rašytoja. Karalienė Gertrūda - Šekspyro pjesės Hamletas personažas (1600). Garsi amerikiečių rašytoja Gertrude Stein (1874-1946). Kauno Šv. Gertrūdos (Marijonų) bažnyčia stovi senamiesčio rytuose, išmūryta XV a. antrojoje pusėje.

 • Gracijona/Graciana Kurtuvėnai 1886 m/Gratianus Kelmė 1808 m,

Graciana/ispanų, portugalų/romėnų vardas Gratianus, kuris reiškia “malonė”/ kilmė iš lotynų gratus. Šv. Gracianas buvo pirmasis vyskupas Ture (4 a.).

 • Grasilda/Emilijona-Grasylda Pievėnai 1859 m/Graszilda Šiupyliai 1810 m/Zarasai 1839 m/Grasylda, Vydžiai, Juršių k.

GRISELDA/mot./Anglijos, Škotijos, Ispanijos, literatūrinis vardas/Galimai iš germanų: gris; “pilka” ir Hild; “kova”. Nėra patvirtintas germanų vardas. Moteriškas vardas, naudojamas anglų, italų, ispanų, ir germanų kalbose. Griselda Petrarkos pasakos personažas ir operų: Giovanni Bononcini (Griselda, 1722), ir Antonio Vivaldi (Griselda, 1735).

 • Gudoberta/Tirkšliai 1872 m,
Panašūs vardai: prancūzų - GILBERTA/BERTILDA, Hilda-berta, Alberta, Roberta, sudaryti iš trumpesnio Berta lenk., čekų, arba vok. Bertha (kilmė iš sen. vokiečių Perahta), reiškiančio “šviesus, šlovingas.”
 • Herkulan/Vilnius 1810, Pandėlys Herkules 1835 m;

Variantas, galimai iš lot. Herkules , graikų - Heraklis. Panašus į lenkų Herkulan (švenčiami vardadieniai rugsėjo 5 ir 25 d).

 • Herubinas/Erubin Telšiai 1853 m,

CHERUBIN/vyr./Cherubinas-prancūzų vardas reikšmė “angelas”, arba “Dievų žirgas”/Cherubinai priklauso žydų angeliškajai hierarchijai/persų žodis cherub reiškiantis “laikykis”…”prie Rojaus vartų pastatė angelą Herubiną su ugniniu kardu“- rašė J. Ivanauskaitė.

 • Ildefonsas /Ylakiai 1889 m/Židikai 1918 m,

Hildefons/vyr./ sudarytas iš germanų kalbos elementų “Hild ” mūšis ir “funs” pasiruošęs.”Ildefonso -:ispanų forma Hildefons, reiškia “mūšiui pasiruošta”.

 • Inocenta/mot./Seda 1844 mInocenta-Juzefa Apsas, Aukso dvare (Zlotem Dvorze) 1839 m,

INNOCENT/vyr./istorinis/INNOCENTIUS/vėlyvosios Romos/INNOCENZO/italų/INNOKENTI/rusų, iš vėlyvos lotyniško vardo Innocentius formos - innocens “nekalta”. Inocentas III - galingas valdovas ir ketvirtojo kryžiaus žygio organizatorius. 1251 m Mindaugo pasiuntinį Parbų priėmė popiežius Inocentas IV. Misijai pavykus puikiai, popiežius išleido kelias bules, pripažinusias Mindaugo krikštą ir skelbiančias Lietuvą Šv. Petro lenu. / DELFI.lt

 • Ipolitas/Hipolid Zarasai 1846 m/Hipolit Kelmė 1812 m/Gadūnavas 1851 m/Hypolitchus Aleksandravėlė 1825 m,

HIPOLIT/vyr./lenkų iš HIPPOLYTOS graikų mitologijos Ιππολυτος (senovės graikų) reiškia: “arklius atlaisvinkite”. Graikų legendoje jis buvo Tesėjo sūnus, kurį tragiškai pamilo jo pamotė Phaedra. Ipolitas Užkurnys (1926) -  vienas talentingiausių medžio drožėjų, poetas, pasakorius.

 • Irenijus/Iranesium Šiupyliai 1802 m Irenijus Salantai 1852 m,

IrenėjusIrenijus/graikų reikšmė: taikingas, ramus. Liono Vyskupas Šv. Irenėjas gimė 125 m.  Šv. arkangelo Mykolo bažnyčią pradėjo statydinti Irenijus Oginskis 1853 m. Seinų vyskupas Konstantinas Irenijus Lubenskis (1863)./Panašus į vardą YRIAN/vyr./viduramžių skandinavų iš JURIAN/viduramžių vokiečių.

 • Jadvyga/Suvainiškis 1908 m/Edviga Stakliškės 1758 m,
Jadvyga/mot./vardas, lietuviška forma iš vokiško Hedwig, reiškiančio “karo prieglobstį”, ankstesnė vardo versija - Haduwig, kilmė: iš kryžiuočių Hadu “karo” ir wig “karą”. (krikščioniškų vardų istorija, Yonge, 1884). Vardas išplito Lietuvoje garbinant Šv. Jadvygą (Hedwig) iš Silezijos (1243).
 • Jokubina/Telšiai 1853 m,

Jacobina/mot./iš lotynų vyr. Jacobus/naudojimas: Brazilija, Italija. Jacobina kažkada buvo populiarus vardas Škotijoje/ kilmė iš hebrajų Yaaqobh, reiškiančio “laikyti kulną”.

 • Jordanas/Jordan Kražiai 1861m,

JORDAN/vyr./anglų, biblijinis vardas, kilęs iš upėvardžio, tekančio tarp Jordanijos ir Izraelio šalių. Upės pavadinimas hebrajiškai יַרְדֵן (Yarden), iš יָרַד (yarad) reiškia: “nusileisti, nubėgti”. Naujajame Testamente Jonas Krikštytojas krikštijo Jėzų Kristų vandeniu iš Jordano (Yarden) upės. Šis vardas išnyko viduramžiais, bet buvo atgaivintas 19 amžiuje. Amerikoje ir kitose šalyse jis tapo gana populiarus 20 amžiaus antroje pusėje. Garsi pavardė - buvusi krepšinio žvaigždė Michael Jordan.

 • Kalikstas/Michaelis-Calistus-Mauritius/ Žarėnai–Latveliai1824m./Calixtus Šiupyliai 1817m/Obeliai 1877m Kalixt Mosėdis 1838m

CALLISTO/vyr./graikų mitologijoje (lotynų versija) iš KALLISTO/Jupiterio palydovas. Vertime iš graikų καλλιστος (kallistos) reiškia “gražiausias”. Graikų mitologijoje Kalista buvo nimfa, kurią mylėjo Dzeusas.

 • Kandidas/Candidus Šakyna 1816 m,

Candidus/ iš lotynų candidus - reiškia “baltas”/vardas buvo naudojamas vėlyvojoje Romoje/paplito Anglijoje po George Bernard Shaw pjesės ,,Candida” (1898).

 • Kasilda/Kražiai 1838 m,

Casilda/Naudojimas: portugalų, ispanų/CAS (i), Lda yra lotynų kilmės, o jo reikšmė - gyvenamoji vieta. Šv. Casilda yra Burgoso (Ispanija) miesto globėja/variantas Cassilda.

 • Kiprijonas/Ciprian-Maurycy Breslauja, Sniegiai 1835 m

CYPRIAN/vyr./istorinis/romėnų Cyprianus, kuris lotyniškai reiškia: iš Kipro. Šv. Cyprianus buvo 3-ojo amžiaus Kartaginos vyskupas ir kankinys. Lietuviškojo šviečiamojo sąjūdžio pradininkas Kiprijonas Lukauskas.  (1376) Kijevo metropolitas Kiprijonas valdė Rusijos ir Lietuvos stačiatikių vyskupijas. Kipras Petrauskas (1886 – 1968)  operos dainininkas (tenoras), profesorius.

 • Klara/Eigirdžiai 1756 m/Tirkšliai 1810 m/Clera Mosėdis 1777 m/Clara Pievėnai 1813 m,

KLARA/mot./skandinavų, vokiečių, rusų, ukrainiečių, lenkų, slovėnų, kroatų, latvių/Клара -rusų, ukrainiečių/CLARA-italų, vokiečių, ispanų, portugalų, katalonų, rumunų, anglų, vėlyvųjų romėnų/Kliara 1914 m  įrašytas Ūkininko kalendoriuje/Lotyniškas žodis Clarus reiškia “skaidrus, šviesus, garsus”. Šv. Clare Asyžietė (vadinama Chiara - itališkai), kuri paliko savo turtingą šeimą ir įkūrė ordiną, dabar vadinamą Beturtėmis klaritėmis. Angliškas vardas buvo naudojamas nuo viduramžių, iš pradžių jo forma buvo Clare, o lotynų variantas Clara tapo populiarus 19 a.

 • Klementina/Pievėnai 1816 m/Klementa-Eufrozina Pievėnai 1838 m
 • Klemensas/Šiupyliai 1816 m/Kelmė 1857 m/Klement Pievėnai 1841 m/Klementij Obeliai 1877 m/Clement Pievėnai 1810 m,

CLEMENT/vyr./anglų vardas Clemens, arba kartais jo išvestinė forma Clementius, kuris reiškia  gailestingas, švelnus. Šventasis Klemensas Aleksandrietis 3-ojo amžiaus teologas ir bažnyčios tėvas, kuris bandė suderinti krikščionių ir Platono filosofijas. Buvo paplitęs Clemens vardas krikščioniškoje Europoje nuo seniausių laikų. Anglijoje po Reformacijos jis tapo retas, nors ir buvo atgaivintas 19 a.

 • Klotilda/ Clotilda/Klotylda/Breslauja, Ladokiškės 1834 m/Mosėdis 1806 m/Drūkšiai 1870 m,

CLOTHILDIS/mot./senovės germanų (lotynizuotas) iš CLOTILDE / yra Clotilda variantas Vokietijoje, Clotilde žodžio reikšmė - “garsus mūšis”. Prancūzų vardo forma - Chlotichilda. Šv. Clotilde buvo frankų karalius Chlodvigo žmona. Grafo Juozapo Tiškevičiaus duktė Elena-Klotilda (1876-1963).

 • Konradas/Konrad Pievėnai 1774 m/Pievėnai 1831m/Condratus Šakyna 1815 m,

CONRAD/vyr./anglų, vokiečių, senovės germanų, sudarytas iš Kuoni: “drąsus” ir rad “patarimas”. Tai buvo 10-ojo amžiaus šventojo ir vyskupo Konstanz, gyvenusio Vokietijos pietuose, vardas. Taip pat šį vardą turėjo keletas viduramžių Vokietijos karalių ir kunigaikščių. Anglijoje  viduramžiais buvo retai sutinkamas, o nuo 19 amžiaus jis tapo vėl populiarus. Konradas Kaveckas (1905-1996) – vargonininkas, choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius ir kultūros veikėjas.

 • Kornelija/Kornelia Apsas 1845 m/Kurtuvėnai 1871 m,

Kornelia/mot./vokiečių, lenkų versija /Cornelia tai anglų, italų, vokiečių, olandų, rumunų, senovės Romos vardas/Cornelia reikšmė - kornelinė vyšnia/kilmė Iš Kornelijus/vyr./ C (O)-RNE-lius, RK ir Nelius/ iš lotynų - reiškia “ragas”. Dažnai sutinkamas Romos imperijoje. Biblijos Kornelijus - Romos šimtininkas. Kornelijus Sula 82 m. pr. Kr. pasiskelbė pats save diktatoriumi, laikomas diktatūros pradininku Romoje. Kornelijus Tacitas 56 m. Romos imperijos rašytojas, istorikas, politinis veikėjas. Geležinkelio milijonierius Cornelius Vanderbilt. Kornelijus Platelis - poetas ir vertėjas, nacionalinės premijos laureatas.

 • Krizostomas/Crisosostomo Seda 1705 m/Pikeliai 1811 m/Raudėnai 1814 m/Chryzosostom Tirkšliai 1845 m,

CHRYSOSTOM/vyr./Graikų vardas, kuris reiškia-”aukso burna”/John Chrysostom/Jonas Auksaburnis (347-407), Konstantinopolio vyskupas(398-404), kuris yra žinomas dėl savo iškalbos, pamokslų ir viešojo kalbėjimo. Dio Chrysostom (40-120), graikų-romėnų filosofas. Jonas Krizostomas Gintila (1788-1857) – Lietuvos kunigas, teologijos daktaras, knygų kolekcionierius.

 • Kunigunda/Cunegunda-Anastasia Šiluva 1798 m/Kelmė 1785 m/Krakiai 1815 m/Skuodas 1830 m/Cunegundis Mosėdis 1779 m,

KUNIGUNDE/mot./senovės germanų/kilmė iš germanų; kuni “klanas, šeimyninis” ir gun “karas”. Šv. Kunigunde buvo Šventosios Romos imperijos imperatoriaus Henriko II-ojo žmona.  KUNIGUNDA LUNARIA - muzikos festivalis Vilniuje.

 • Lambertas/Lambertus-Clementus Židikai 1816 m,

Lambert/vyr./ Senas germanų vardas Landbehrt, reiškia: “puiki žemė”, arba “žemė šventa”. Visoje Vokietijoje viduramžiais Lambert buvo populiarus tiek vardas, tiek pavardė. Žymūs žmonės: Lambertus Ardensis (1160-1203) Prancūzijos metraštininkas. Lambertus Johannes Folkert Broer (1916–1991) Olandų fizikas ir matematikas.

 • Laurynas/ Wawrzyniec  Kamajai 1831 m/ Laurentius Obeliai 1811 m/Laurentina Viekšniai 1853 m,

Laurentijus/vyr./romėnų vardas, Laurel - buvo senovės Italijos miestas, vardas tikriausiai kildinamas iš lotynų ,,Laurus” reikšmė lauras. Šv. Laurence buvo 3-ojo a. diakonas ir kankinys iš Romos. Laurynas Ivinskis (1810-1881) Lietuvos pedagogas, leidėjas, vertėjas, leksikografas. Laurynas Gucevičius (1753-1798) – architektas, suprojektavęs Vilniaus rotušę, katedrą, Verkių rūmus ir kt.

Verkių rūmai 19a
Iliustracija Verkių rūmai 19 a.
 • Leticija/Leticia Kelmė 1787 m/Liaticia Akmenė 1844 m,

LETICIA/mot./ LETITIA/ispanų, portugalų/kilmė iš lotyniško vardo Laetitia, kuris reiškia “džiaugsmas, laimė”. Viduramžiais buvo paplitęs Anglijoje, dažniausiai rašytinė versija - Lettice, vardas atgaivintas 18 a. Maria Letizia Bonaparte, mergautine pavarde Ramolino, buvo Napoleono I (Prancūzija) motina.

 • Ligoria/Obeliai 1830 m,

LIGORIA/mot./panašus į LAOGHAIRE/LÓEGAIRE/vyr./Airija/iš airių mitologijos, senovės airių Herderloagh - “veršelis”. Airių mitologijoje Lóegaire Búadach buvo Olsterio kariai. Ligorio/iš lotynų kalbos Ligorius; kilęs iš Lidorius, lotynų kalboje Lidorius - “tai, kas kildina tešlą”. Šv. Lidorius antrasis Turo vyskupas mirė 371 arba 372 m.

 • Liucijus/Vincentium-Lucium/Šiupyliai 1827 m/Lucia/mot./Eigirdžiai 1750 m/Lucya Jūžintai 1830 m

LUCIUS/vyr./Senovės Romos, Biblijos, anglų/romėnų vardas, kilęs iš lotynų Lux; “šviesa”. Du etruskų karaliai, gyvenę Romoje, turėjo šį vardą, taip pat keletas garsių romėnų. Lucijus Anėjus Seneka valstybininkas, filosofas, oratorius ir tragedijų autorius. Nepaisant to, vardas nebuvo reguliariai naudojamas krikščioniškame pasaulyje.

 • Ludgarda/Seda 1826 m/ Kelmė 1843 m/Kurtuvėnai 1867 m,

LUITGARDA/mot./vokiečių, senovės germanų/kilmė iš germanų vardo Leutgard, kuris sudarytas iš: leud “žmonės” ir Gard “gaubtas”. Tai buvo vienuolės, 13-ojo amžiaus Flandrijos globėjos, vardas. Garsiausia baroko statula ant Karolio tilto Prahoje Šv. Luitgardai.

 • Morkus/Leonus-Markus Kurtuvėnai 1827 m,

MARKUS/vyr./Vokietijos, Skandinavijos, Suomijos šalyse/San Marko buvo Naujojo Testamento antros Evangelijos autorius ir yra Venecijos globėjas. Keltų legendoje “Tristanas ir Izolda” Markas buvo Kornvalio karalius. Markas Aurelijus, 121 m. Romos imperatorius, karvedys, filosofas, stoizmo atstovas. Markas Antonijus – romėnų karvedys, iškilęs kartu su Oktavianu po Cezario nužudymo; jis buvo vedęs Kleopatrą ir kurį laiką gyveno Egipte.

 • Mauricijus/Mauritius Šaukėnai 1808 m/Maurinum Grūšlaukė 1810 m/Maurycy Breslauja 1835 m/Maurycy - Stanislaw Kriaunos 1829 m/Mauratij Židikai 1911 m,

MAURYCY/vyr./lenkų iš MAURICE/anglų, prancūzų/romėnų vardas Mauricijus, -maurus darinys. Šv. Maurice buvo 3-ojo amžiaus Romos kareivis iš Egipto. Jis ir kiti krikščionys, imperatoriaus Maximian įsakymu, buvo nužudyti, nes atsisakė garbinti romėnų dievus. Taigi, Šv. Maurice yra pėstininkų kareivių globėjas. Kitas ryškus vardo atstovas buvo Maurice Nassau, vadinamas Maurits (olandų kalba), 17 a. padėjęs įtvirtinti Olandijos respubliką.

 • Melanija/Miliana Raudėnai 1818 m,

Melanie/mot./Prancūzų/Iš lotynų Melania/graikų Melaina, reiškiantis “juodas”.

 • Melcheoras/Melcher Tirkšliai 1776/Melxior Laliai 1840 m/ Melchioris Vilnius 1669 m/Melcheor Gadūnavas 1838 m,

MELCHIOR/vyr./žydų ir krikščionių legendinis vardas. Vertime iš semitų reiškia - “karaliaus miestas”. Šis vardas tradiciškai priskiriamas vienam iš išminčių, taip pat žinomas kaip vienas iš trijų karalių, aplankiusių naujagimį Jėzų.

 • Merkelis/Merchel Eigirdžiai 1784 m/Krakiai 1713 m,

Merkelis/vyr./Trumpinys iš Melchioras /hebrajų (sen. žydų) reiškia: “šviesos valdovas”. Merkelis Giedraitis (apie 1536-1609) buvo Medininkų (Žemaičių) vyskupas, lietuviškų knygų pradininkas, laikomas antruoju Žemaitijos krikštytoju. Merkelis Giedraitis buvo kunigaikščio Mato ir kunigaikštytės Onos Krošinskaitės sūnus. Merkelis Račkauskas(1885 g.) literatūros tyrinėtojas, vertėjas, pedagogas, profesorius.

 • Napoleonas/Napaleon Aleksandravėlė 1832 m/Napoleon-Joachim-Benedykt Dusetos 1812 m/Leliūnai 1825 m,

NAPOLEON/Galbūt kilęs iš germanų: giesmė,  kita vertus, jis gali būti Italijos miesto Neapolio (Naples) pavadinimas, arba graikų: napos “miškas”, leon “liūtas”. Žinomas Prancūzijos imperatorius Napoleonas Bonapartas (1769-1821), kuris buvo gimęs Korsikoje. Trumpinys, Napalys - rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto apysakos veikėjas.

 • Nerejus/Нереушь Salantai 1874 m,

Lotynų forma iš graikų vardo Nêreus, (žodžio neros reiškiančio “vanduo”. Mitologijoje - tai jūros dievo vardas.

 • Norbertas/Norbert Obeliai 1896 m/Kurtuvėnai 1850 m/Zarasai 1841 m/Antašava 1843 m,

NORBERT/vyr./vokiečių, anglų, olandų, prancūzų, vengrų, lenkų, senovės germanų/kilmė iš germanų: Nord “šiaurė” ir beraht “šviesus”. Tai buvo 11 amžiaus vokiečių šventojo, bažnyčios reformatoriaus vardas. Norbertas Vėlius (g 1938) – lietuvių etnografas, religijotyrininkas, folkloristas, baltų mitologas, pasaulyje pripažintas etninės kultūros tyrinėtojas, vienas svarbiausių Lietuvos kultūrinio sąjūdžio veikėjų.

 • Norberta/Norberta - Bogumila Smalvos 1841m,

NORBERTA/mot./Kilmė iš germanų /reiškia: “šiaurės platumos”, “garsi šiaurėje”/paplitęs Anglijoje/kilmė Iš vyr./Norbert.

 • Oktavija/Oktavia Seda 1822 m/Oktaviana Salantai 1887 m,

Octavia/mot./Vardo kilmė iš lotynų/paplitęs Anglijoje, Ispanijoje, senovės Romoje/Romėnų laikais Octavia buvo Marko Antonijaus žmona, taip pat  Romos imperatoriaus Augusto sesuo. Octavia yra Šekspyro pjesės ,,Antonijus ir Kleopatra” herojė. Įdomu! 19 amžiuje, Anglijoje šis vardas kartais buvo skiriamas aštuntam gimusiam vaikui.

Octavianas/Octavian/vyr./2010 m statistikos duomenimis vienas populiariausių vardų JAV. Oktavianas 30-taisiais metais prijungė prie Romos Egiptą, nuo tol visą Viduramžio jūros pakrantė priklausė Romos valstybei, sukūrė Romoje naują valdymo formą – principatą, faktiškai tapo imperatoriumi. Jo reformos sustiprino valdžią ir užtikrino taiką valstybėje; senatas jam suteikė Augusto vardą.

 • Pankratijus/Pancrateus-Felicij Kuršėnai 1825 m

PANCRATIUS/vyr./senovės graikų (Lotynizuotas) reiškia: “visa galia”. Ankstyvosios Bizantijos krikščionys naudojo šį vardą kaip Kristaus vardą. Pankratius buvo 1a. sicilijiečių kankinys ir pusiau legendinis 4-jo amžiaus Romos kankinys.

 • Panteleonas/Žarėnai 1787 m/Židikai 1812 m

PANTALEON/vyr./senosios Graikijos/Pantaleon iš graikų: “gailestingas”. Vardas dažnai naudojamas Vokietijoje, iš žodžių: pan “visi” ir Leon “liūtas”. Pantaleonas Romos konsulas, kuris vadovavo Romos kariams Klaudo II-trojo kare prieš Arturą. Šv. Pantaleonas buvo pagonio Eustorgijaus ir krikščionės Eubulos sūnus. Žinomas gydytojas, tarnavęs imperatoriui Maksimilijonui Nikomedijoje./ bernardinai.lt. 1704 m. Pantaleonas Hebenstreitas sukūrė patobulintus cimbolus, vėliau pavadintus “pantaleon”.

 • Pelageja/Telšiai 1885 m,

Пелагея/mot./rusų vardas iš graikų Pelagios, žodžio pelagos reiškia “jūros”.

 • Placida/Marianna-Placida Šiluva 1803 m/Pliacida Židikai 1869 m/Placyda Vydžiai 1817 m

PLACIDA/mot./Vėlyvosios Romos, Italijos/Iš vyr. Placido/lotynų Placida, reiškia “ramus, taikus”. Paplitęs vengrų, italų, ispanų ir prancūzų tarpe/Plecidas 1914 m  įrašytas Ūkininko kalendoriuje.

 • Prudencija /Пруденцiа Suvainiškis 1881 m/Kupreliškis 1922 m

Prudencia /mot./ ispanų (iš lotynų Prudentius “atsargus”).

 • Pulcheria/Židikai 1818 m/Pulkerija Židikai 1924 m

Pulcheria/lotynų - reikšmė: “graži”/Paplitęs tarp Italų kalba kalbančių šalių/ Pulcheria 414-453 m buvo pirmoji moteris Rytų Romos imperijoje, priimta kaip valdovė, imperatoriaus Arkadijaus ir Aelia Eudokia dukra. Pulcheria yra paskelbta Katalikų ir Stačiatikių Bažnyčios šventąja.

 • Rafaelė/Rachele Onuškis 1748 m/ Žarėnai–Latveliai 1817 m/Obeliai 1832 m

RACHEL/mot./anglų, hebrajų, prancūzų, vokiečių, Biblijinis lotynų, graikų/reikšmė: “dievas pagydė” iš hebrajų kalbos. Senajame Testamente buvo mylimiausia Jokūbo žmona, bei Juozapo ir Benjaminos motina. Tai įprastas vardas tarp žydų viduramžiais, tačiau jis nebuvo naudojamas krikščionių vardas ir paplito po protestantų Reformacijos. Dažniau naudojamas vokiečių kalba kalbančiose šalyse./RAFAELA/mot./ispanų, portugalų, makedonų.  Rafaela – miestas Argentinoje. María Teresa Antonia Rafaela buvo viena duktė tarp septynių karaliaus Filipo V-ojo vaikų.

 • Raina/Židikai 1790 m/Raudėnai 1818 m,

Raina/ mot./prancūzų, kilęs iš žodžio ráina, rįina, reikšmė - “karalienė”

 • Rapolas/ Rafał Kurtuvėnai 1850 m/Raphael Luokė 1778 m/Rafal Viekšniai 1845 m,

RAFAŁ/vyr. lenkų, RAFFAEL vokiečių/Rafaelis hebr. רפאל Rafa’el - reiškia “Dievas gydo”, Žydų mitologijoje - vienas iš arkangelų. Lietuviškai - arkangelas RapolasRafaelis Santis - Renesanso epochos italų architektas, dailininkas. Rapolas Kalinauskas (g. 1835) 1863 m. Lietuvos ir Lenkijos sukilimo dalyvis, Vilniaus srities karo ministras, katalikų šventasis, vienuolis.

 • Regina/Kuršėnai 1827 m/Adutiškis 1704 m/Regina-Elena/ Kelmė 1785 m

REGINA/mot./anglų, italų, lenkų, vokiečių, skandinavų, lietuvių, vėlyvosios Romos/lotynų kalboje vardas reiškia: “karalienė”, nuo seniausių laikų žinomas krikščionių vardas. Anglijoje viduramžiais paplito garbinant Mergelę Mariją. Kanados miestas karalienės Viktorijos garbei pavadintas šiuo vardu. Aktorė - Regina Arbačiauskaitė-Flick.

 • Romanija/Romania-Petronela/Šiluva 1849 m/Romana Židikai 1866 m/Romanus/vyr./Šakyna 1822 m,

ROMAINE/mot./Prancūzų, anglų iš vyr. Romanus/Romanas Polanskis (g. 1933) – lenkų režisierius, scenaristas ir aktorius/ROMANA/mot/Italų, lenkų, slovėnų, čekų, slovakų, vėlyvosios Romos/Romana -turintis savo šaknis Lotynų kalboje. Vardas dažniausia naudojamas: čekų, vokiečių, italų, portugalų, rumunų ir slavų. Romana reikšmė - moteris iš Romos. Vertimas iš žodžio Romanus apibrėžia sąvoką Romos pilietis. Romana turi lietuvišką moterišką Ramona vardo variantą.

 • Sabina/Feliciana-Sabina/Obeliai 1789 m,

Sabine/Senovės Romos vardas reiškiantis Sabines - senovės žmonės gyvenę Vidurio Italijoje. Pasak legendos, romėnai pagrobė keletą Sabine moterų, kai žmonės atėjo jų gelbėti, moterys sugebėjo sudaryti taiką tarp abiejų grupių. Sabina - Bavarijos princesė,  Alberto IV (Albert WISE) ir Bavarijos princesės Kunigundos (Kunigunde) duktė. Susituokė su Ulrich von Württemberg-Moempelgard, kunigaikščiu/ Sabina daugiausia sutinkamas suomių, prancūzų, vokiečių ir latvių kalbomis kalbančiose šalyse, bet yra paplitęs tarp: italų, ispanų, portugalų, rumunų, lenkų, čekų, slovėnų, rusų.

 • Salomeja/Salomea/Šiluva 1834m/Krakiai 1770m/Suvainiškis 1919m,

SALOMEA/mot./Lenkų iš SALOME/anglų, vokiečių, Biblijos, Biblijos lotynų ir graikų/Aramėjų vardas, kuris buvo susijęs su hebrajišku žodžiu שָׁלוֹם (shalom) reikšmė “taika”. Krikščioniškas vardas Salomėja egzistavo nuo Reformacijos laikų. Naujajame Testamente ji viena iš moterų, kuri matė nukryžiavimą ir vėliau nustatė, kad Jėzaus kapas buvo tuščias. Salomėja Nėris (Bačinskaitė-Bučienė), (1904) – lietuvių poetė.

 • Simforijona/Symforyana Kamajai 1832 m,
Sinforiano/vyr./Ispanų/Vardas kilęs iš senovės graikų “sumphérō”, reiškia “tas, kuris lydi kompanioną, tinkantis, naudingas”. Šventoji Symphorosa - pagarbinta krikščionių šventoji, buvo nukankinta su savo septyniais sūnumis Tiburyje (Tivoli) imperijos Adriano valdymo metais (117-138 m.). Tradiciškai švenčiama liepos 2 d. Ir liepos 18 d.
 • Silvestras/Silvestri Vilnius 1669 m/Silwestro/Vydžiai 1843 m/Pievėnai 1825 m/Eigirdžiai 1790 m/Tytuvėnai 1826 m/Sylwester Aleksandravėlė 1840 m,

Silvester/vyr./Vokiečių, anglų, slovakų, slovėnų, vėlyvosios Romos, reiškia - “miško”/Iš lotynų Silva “mediena, miškas”/Angliškas vardas, Silvester (arba Sylvester) buvo naudojamas nuo viduramžių, tačiau jis tapo mažiau paplitęs po Reformacijos.

 • Skolastika/Sholastyka Gadūnavas 1838 m/Scholastyka Giedraičiai 1818 m/Scholastica Kurtuvėnai 1807 m/Kelmė 1841 m/ Tirkšliai 1833 m/Viduklė 1794 m

SCHOLASTICA/mot./Lotynų/Vardas kilęs iš scholasticus, jo reikšmė - “oratorius”. Scholastika naudojama daugiausia anglų ir vokiečių kalbomis kalbančiose šalyse. Biblijinis vardas, kilęs iš žodžio scholasticus reiškiančio: “studentas, mokslininkas”. Scholastika nuo 6-ojo amžiaus šventosios vardas.

 • Telesforas/Telespor-Merchel/ Tirkšliai 1840m/Telesfor/Viekšniai 1845m,

TÉLESPHORE/vyr./Prancūzų, TELESPHOROS/Senovės graikų/prancūziška forma graikiško vardo Τελεσφορος (Telesphoros), kuris reiškia: “pareiškia valią, pasiekia tikslą”, arba “duoda vaisių”. Šv. Telesforas buvo 2-ojo amžiaus popiežius ir kankinys. Telesforas Valius - vienas iškiliausių žemaičių dailininkų/Telesporas 1914 m  įrašytas “Ūkininko kalendoriuje”.

 • Titas/Tytus/ Saločiai 1845m/ Tytus-Telesfor/ Seda 1846m.

Tytus/vyr/Lenkų/Titus/Senovės Romos, Biblijos, anglų, lotynų. Romėnų vardas, kurio prasmė nežinoma, galbūt susijęs su Lotynų paaiškinimu - “titulas”. Tito reikšmė gali būti - “nusipelnęs”. Titus tapo pirmuoju Kretos vyskupu. Titus-1a. Romos imperatorius. Šekspyro tragedijos herojus Tito Andronikas(1593). Titas Livijus – kelių dalių knygoje “Romos istorija nuo miesto įkūrimo” išdėstė Romos ir romėnų tautos istoriją iki imperatoriaus Augusto. Vardas yra daugiausiai naudojamas anglų, prancūzų, vokiečių ir rumunų kalbose.

 • Vanda/Wanda Salantai 1853 m/ Kelmė 1862 m/Vanda Suvainiškis 1915 m

VANDA/mot./Italų, anglų, lenkų/Galbūt iš germanų kilęs vardas Vandal, reikšmė: “vandalų genties”, naudojamas daugiausia čekų ir italų. 2. Vardas Vanda reiškia: “pynė; rauda”. 3. Vanda turi savo šaknis Afrikos-Kongo kalboje. Vardo Vanda kilmė Afrikoje, Mende, jo reikšmė: “lengvai kaip lietus”. Be to, Vanda yra Wanda forma; lenkų, čekų, rusų ir kitų slavų kalbose. Lenkų legendoje, karaliaus Krak, legendinio Krokuvos įkūrėjo, duktė - princesė VandaVanda - ežeras Rytų Antarktidoje, Viktorijos Žemėje.

 • Vendelinas/Vendelino Mosėdis 1819m,  

Vendelin - norvegų ir švedų vyr. vardo forma, Wendel vokiečių vardas, reiškiantis “Wend; klajūnas”, Wendelin: mažybinė vardo forma.

 • Zigfridas/Žygprydas (”Tikras tėvyniszkas kalendorius pavestas auksztaicziams ir žemaicziams Lietuvos ukininkams 1896.”)

Zigfridas - Zygfryd lenk. forma, kilmė iš vokiško Siegfried, reiškiančio “pergalę taikos labui”.

 • Žygimantas/Zigmontum-Aleksandrum/ Šaukėnai 1831 m/ Sigismundus/ Mosėdis 1650 m/Onuškis 1750 m /Zygmontt/Kamajai 1799 m/Zygmond/Vydžiai 1807 m

SIGISMUND/vyr./vokiečių, senovės germanų/ZIGMUND/slovakų/ZYGMUNT/lenkų iš SIGMUND/kilmė iš germanų sigu “pergalė” ir mund “gynėjas”/arba iš skandinavų: sigr “pergalė” ir mundr “gynėjas”/Žygimantas Augustas (1520 – 1572) – Žygimanto Senojo sūnus, Lenkijos karalius (1548 – 1572) ir Lietuvos didysis kunigaikštis (1544 – 1572), paskutinysis Jogailaičių dinastijos valdovas, kurio valdymo metu Lenkija ir LDK susijungė, sudarydamos konfederaciją – Abiejų Tautų Respubliką. Žinomas Austrijos psichologas Zigmundas Froidas (1856-1939) revoliucinės teorijos psichoanalizės kūrėjas.

Kiti retesni vardai rasti Lietuvos parapijų krikšto, santuokos, mirties knygose:

 • Adelaida Židikai 1798 m,
 • Adnistina/Adnistinam/Naujasis Daugėliškis 1776 m,
 • Agripina/Agrypina Lioliai 1835 m/Agripijonas/Agrapijonas Stakliškės 1927 m,
 • Afesta Pikeliai 1828 m,
 • Albertas/Adalbertus Adutiškis 1687 m/Albert Kriukai 1870 m,
 • Albertina/ Helbertyna 1829 m Lioliai/Albertyna Gadūnavas 1851 m,
 • Aleksejus/Aleksij/Seda 1879 m,
 • Amadejus/Амадeй/Suvainiškis 1866 m,
 • Amelija/Amalija Vilnius 1888 m,
 • Anatolija/Anatolia Mosėdis 1824 m,
 • Antonelė/Antonela/Obeliai 1831 m,
 • Anupras/Onufry/ Kelmė 1834 m/Onufrij  Alesandravėlė 1802 m/Onuphrii Kelmė 1805 m,
 • Apolinaras/Apollinarius/Šiluva 1719m/Apolinard Gadūnavas 1851m/Apolis Židikai1918 m,
 • Arnoldas/Arnolf/ Kurtuvėnai 1883 m,
 • Atanazijus/Atanazij Vilnius1861 m,
 • Aurelijonas/Aurelian/Kurtuvėnai 1860 m/Aureliana Mosėdis 1847 m/Aurelija Kuršėnai 1858 m,
 • Balbina/Vilnius 1812 m,
 • Baltramiejus/ Bartłomiej/Barthalomeus/Onuškis 1750 m/ Eigirdžiai 1785 m/Debeikiai 1842 m/Siesikai 1840m,
 • Barnabas-Aurelijus/Barnabus/ Mosėdis 1749m/Seda 1846m,
 • Bazilijus/Basilius-Vincentus/Šakyna 1780m/Vilnius 1610m/Bazyly Obeliai 1829m,
 • Beata/Beatha-Feliciana/Tirkšliai 1819m,
 • Beniamin/Alesandravėlė 1844 m,
 • Benvenutas/Bevenuti Vilnius 1813 m,
 • Bernardas/Bernard Obeliai 1657 m/Pakopiai 1799 m/Bernardinas Židikai 1749 m,
 • Bibiana/Vilnius 1814 m,
 • Birutė/Biruta/Joniškis 1904 m,
 • Blasius/Blažiejus/Blasei Vilnius 1809 m, Blozej Kelmė 1762 m/Blažej Tirkšliai 1846 m,
 • Bonifacijus/Bonifaty Mosėdis 1822/Bonifacy Obeliai 1885 m/Židikai 1793 m/Eigirdžiai 1759m/Breslauja 1839/Bonipacas Židikai 1918 m,
 • Boželė?/Bozela/ Dusetos 1837 m,
 • Celestinas/Calestinus-Ignatus/ Seda 1817 m,
 • Celina /Akmenė1844 m,
 • Chlodvigas/Xlodvig Vilnius 1899 m,
 • Cholhilda Mosėdis 1815 m Chleothilda Mosėdis 1827 m - panašus į Klotilda (Clothilda arba Chlotichilda), reikšmė: “garsėja mūšyje”.
 • Damazijus/Damasius/ Kurtuvėnai 1889 m/Dmazij Stakliškės 1894 m,
 • Damijona/Damė Stakliškės 1925 m,
 • Danielius/Daniel/Šakyna 1901 m/Daniella/Luokė 1787 m,
 • Darijus/Darijo Salantai 1812 m,
 • Deodata/Deodatam Giedraičiai 1802 m,
 • Deogratas/Deogratus/Naujasis Daugėliškis 1800 m,
 • Dionisijus/Dyonisy/ Drūkšiai 1828 m,
 • Donatas/Donat/ Šakyna 1853 m/ Aleksandravėlė 1884 m/Akmenė 1844 m,
 • Dora/Onuškis,Violiškės 1760 m,
 • Dorotėja/Dorothea Eigirdžiai 1750 m/Mosėdis 1662 m,
 • Dotianus/Dotianas Salantai 1809 m,
 • Dovydas/Davidis Aleksandravėlė 1809 m/Dawid Raudėnai 1806 m/Kražiai 1862 m,
 • Edmundas/Ėdmund Seda 1877 m; Edik Vilnius 1877 m,
 • Elijus /Elias/Krakiai 1659 m /Halias Vilnius 1670 m/Elis Raudėnai 1817 m,
 • Elizaras/Kamajai 1841 m,
 • Elvyra/Šakyna 1851 m/Kelmė 1871 m,
 • Elžbieta/Elizabet/Helisabetha Mosėdis 1731 m,
 • Emerina/Smalvos 1849 m,
 • Emerikas/Emericus Mosėdis1822 m,
 • Emilijona/Emiliana-Angela Vaiguva 1799 m/Emiliana-Julliana-Veronica Šiupyliai 1813 m,
 • Erazmas/Dusetos 1837/Erazm-Cyprian Dusetos 1806/Stakliškės 1911 m,
 • Erikas/Ericus Grūšlaukė 1810 m,
 • Ernestas/Ernestus Aleksandravėlė 1815 m/ Ernest Aleksandravėlė 1831 m,
 • Estela/Estella Viekšniai 1858 m,
 • Eudokija/Eudoxia Stakliškės 1748 m,
 • Eufemija/Eufemia/Krakiai 1706 m,
 • Eustachijus/Eustachyus/Pievėnai 1830 m/Evstafij/Obeliai 1885 m,
 • Evelina/Ludvica-Anna-Evelina/ Seda 1816 m,
 • Everestas/Evarestas Židikai 1824 m,
 • Fabijonas/Fabian/Gaidė 1903 m/Pievėnai 1780 m/Krakiai 1804 m/Phabiano Kvetkai1825 m,
 • Fausterija/Fausteria Mosėdis 1809 m,
 • Faustina/Kelmė 1802 m/Faustyn Jieznas 1840 m,
 • Febronija/Skuodas 1790m/ Seda 1845 m,
 • Felicijonas/Felician/Akmenė 1844 m/Pelicijonas Židikai 1923 m/Felice Telšiai 1818 m,
 • Ferdinandas/Ferdinand-Januarius Seda 1822 m/Viekšniai 1867 m,
 • Filomena/Filimona Tirkšliai 1899 m,
 • Florijonas/Florianum/Pievėnai 1793 m/ Florian/Kelmė 1796;1849 m,
 • Frucina/Frusina Eigirdžiai 1752m/Fruzyna/Tirkšliai 1709m/Josephata-Frucina Šiluva 1798m,
 • Frumentijus/Frumencijut Židikai 1868 m,
 • Gaudentas/Benedictus-Gaudentus/Obeliai 1832 m,
 • Genovefa/Genowefa  Tirkšliai 1885 m,
 • Gerardas/Erard Salantai 1853 m,
 • Germanas/Eremans (rus. Е́рман) Mosėdis1734 m,/Germana Vilnius 1888,
 • Gertrūda Leliūnai 1866 m,
 • Glet?/ Dusetos 1806 m,
 • Godeberta Mosėdis 1783 m,
 • Gotfridas/Gotfrid Mosėdis 1778m/Gotfrida Viekšniai 1923 m,
 • Gracijona/Graciana-Stanislava Kurtuvėnai 1906 m,
 • Gustavas Stakliškės 1866 m,
 • Herkulanas
 • Hiacintas/ Hiacinthus Naujasis Daugėliškis 1774 m/ Giacintas Mosėdis 1923 m/Hiacintha Salantai 1810 m,
 • Hilbertina/Helbetyna/Lioliai 1829 m,
 • Honorata/Onorata Seda 1797 m/Krakiai 1801 m,
 • Giliaras/Hiliary/Vydžiai 1811 m
 • Izabelė/Izabela/Tirkšliai 1855 m/Izabella Vydžiai 1816 m,
 • Izidorius/Hisidory/Tirkšliai 1759 m
 • Jadvyga/Hedwigis/Skuodas 1686 m/Rokiškis 1849 m/Edvidis Gedvige Mosėdis 1779 m/Jadwiga Vydžiai 1809m/Vilnius 1606 m,
 • Januarijus/Vilnius 1881 m,
 • Joakimas/Krakiai 1777m/Joakimas-Boleslovas Krakiai 1777m,
 • Jonas-Nepomukas/ Mosėdis 1757,
 • Judita/Juditha/ Šaukėnai 1794m/Krakiai 1860m/Judyta Mosėdis 1843,
 • Julijona/Uliana Mosėdis 1756,
 • Kajetonas/Kaietan Šiauliai 1848 m/Caietan Kuršėnai 1801m/Cajetan Raudėnai 1802 m /Kvetkai Cayethano 1822 m,
 • Kalikstas/Kalikst Obeliai 1877 m/Calixty Šiupyliai 1811 m,
 • Kamilė/Kamilla Zarasai 1841 m,
 • Kanutas Vilnius 1911 m,
 • Karlas/Karl Kelmė 1861 m,
 • Kasparas/Gasper Ragelių koplyčia 1840 m/ Salantai 1849 m,
 • Keistutis Stakliškės 1928 m,
 • Kirilas/Cirillo Kurtuvėnai 1801 m,
 • Kirenijus /Cyreniusz Mosėdis 1847 m,
 • Klemensas/Klemens Skuodas 1865 m/Clementis Aviliai 1845 m,
 • Kleopas/-a/Kleof Obeliai 1895 m/Breslauja 1838 m/Cleopha Mosėdis 1825 m/Kleopa Židikai 1923 m,
 • Kolumba 1906 Mosėdis
 • Kornelija/Apsas 1833m/Corneli Mosėdis 1782 m/Cornelius Židikai 1799 m,
 • Kristupas/Krystops Vilnius 1609 m/Krzysztow Mosėdis 1782 m,
 • Krizostomas/Chrysostomus Skuodas 1771 m/Chrisostom Raudėnai 1812 m,
 • Ksaveras/Xawery-Nikodem Kurtuvėnai 1845 m/Dusetos 1842 m/Xaverij Aleksandravėlė 1897 m,
 • Leontina/Šakyna 1881 m,
 • Lionginas/Liongin Seda 1873 m,
 • Liucija/Liutia Lioliai 1807 m/Liucia Šešuoliai 1843 m,
 • Lota/Pievėnai 1798 m,
 • Maksimas/Georgius-Machim Seda 1813 m,
 • Maksimilijonas/Maxymilian Telšiai/1833 m,
 • Malvina/Kelmė 1861 m,
 • Matilda/Methilda Mosėdis 1809/Tirkšliai 1894 m/Matylda Telšiai 1854 m,
 • Mečislovas/Miecislaus-Nicolaus Šakyna 1825 m,
 • Melitonas Salantai 1917 m,
 • Mikalojus/Nikolaj Seda 1879 m/Milolay/Dūkštas 1827 m/Nicalaus Šakyna 1783 m,
 • Modestas Jieznas 1836 m,
 • Monika/Monica Mosėdis 1847 m /Tirkšliai 1851 m/ Telšiai 1894 m,
 • Morta/Marta Tirkšliai 1790 m,
 • Natalija/Natalia Salantai 1849 m,
 • Nikiperis/Nikiper Naujasis Daugėliškis 1784 m/Nikiforas/Nkefor Pikeliai 1845 m,
 • Nimfa/Vaiguva 1903 m,
 • Norbertas/Norberto Pikeliai 1803 m,
 • Olga/Telšiai 1853 m,
 • Olimpija/Olimpia Šiupyliai 1814 m/Elzbieta-Olimpia Šiauliai 1847 m/Eigirdžiai 1899,
 • Oskaras Viekšniai 1924 m,
 • Ostapas/Astap Jieznas 1784 m,
 • Otilija/Otilia-Teophilia Aleksandravėlė 1813 m/ Otylia Tytuvėnai 1851 m,
 • Otonas/Ottonis Lioliai 1809 m/Otton Joniškis 1842 m,
 • Pelagėja/Пелагiя Kuršėnai 1867 m,
 • Pijus/Pius Telšiai 1853 m/Židikai 1867 m,
 • Pilypas/Filipo Mosėdis 1810 m,
 • Platonas/Platon Kurtuvėnai 1828 m,
 • Polikarpas/Polikarp Viekšniai 1835 m,
 • Polonija/Polonia Mosėdis 1669 m,
 • Praksida/Praxeda Naujasis Daugėliškis 1798 m/Mariana-Prakeda-Magdalena Kuršėnai 1798 m/ Tekla-Praxeda Kražiai 1825 m,
 • Raimundas/Raymundo Obeliai 1853 m/ Kelmė 1792 m/Židikai 1808 m,
 • Reinaldas/Rainaldo Kvetkai 1824 m/Raynold Vandžiogala 1832 m,
 • Remigijus/Remigiusz Tirkšliai 1864 m,
 • Ričiardas/Rychard Seda 1836 m,
 • Roberta/ Smalvos 1842 m,
 • Romualdas/Romuald Pievėnai 1850 m/Šiupyliai 1811 m/Zarasai 1824 m/Suvainiškis 1919 m,
 • Rožė/Roza Dusetos 1838 m/Rozalia Breslauja 1849 m/Šiauliai 1891 m,
 • Rudolfas/ Rudolf Židikai 1868 m,
 • Rupertas Kretinga 1879 m,
 • Saliamonas/Salomon Židikai1909 m,
 • Samuelis/Naujoji Žagarė 1663 m/Samuel Židikai 1701 m, 1750 m
 • Sebastijonas/Sebastyan/Zarasai 1826 m/Sebastian Kražiai 1776 m,
 • Sibilė/Sibilla Židikai 1772 m/Sibella Lioliai 1823 m,
 • Simplicijus/ Simplicius Vilnius 1794 m, Seda 1872 m/Symplicyjusz Telšiai 1853 m,
 • Sikstas/Sikstus Kretinga 1899 m,
 • Teodorika/Teodoryca Viekšniai 1858 m,
 • Teodosija/Teodozia Pievėnai 1846 m/Tytuvėnai 1850 m,
 • Teofilė/Teophila-Mathilda Židikai 1816 m,
 • Teresė/Terresa Mosėdis 1733 m/Theresia Mosėdis 1749 m,
 • Timotiejus/Timofej Vilnius 1885 m,
 • Trementijus/Trementij Seda 1818 m,
 • Urbonas/Urban Rokiškis 1849 m,
 • Uršulė/Hursula Židikai 1772 m,
 • Vaclovas/Vinceslaus Šakyna 1824 m,
 • Vaitiekus (Albertas) /Woiciek Šaukėnai 1818 m,:
 • Vestina/Vilnius 1892 m,
 • Viktorinas/Victorini Židikai 1792 m/ Eigirdžiai 1785 m,
 • Vilhelmas/Julian-Vilhelm Obeliai 1907 m /Wilhelm Kelmė 1829 m,
 • Vikenta Kelmė 1871 m,
 • Vandelinas/Vindelini Mosėdis 1812 m,
 • Vitalija/Witalia/Pievėnai 1848 m,
 • Vitalis/Witalis Seda 1879 m/ Alesandravėlė 1807 m/1747 m, 1852 m,
 • Vytautas/Vitold Šešuoliai 1849 m,
 • Zakarijus/Zacharias Mosėdis 1811 m,
 • Zinaida/Kuršėnai 1861 m,
 • Zuzana/ Tirkšliai 1864 m/Susana Seda 1756 m/Vydžiai 1816 m,

Perrašiau netaisytus 1599 m Joniškio parapijos vardų užrašus:

 • mot: Gendruta/Palania/Alena/Jagnieška/Drasiuta/Agniela/Gnieška/Magreta/Lutia/Uliana/Gendria/Pelania/Orszula;
 • vyr: Bernat/Valenti/Sabul/Ambros/Jendrei/Stas/Urban/Walis/Matulis/Jurgelis/Grigas/Lauria/Wawrinia/Jeremin/Čapas.

Apžvelgtame laikotarpyje nuo XVI a iki XX a lietuvių vardai dažniausi savo kilme iš senojo testamento, romėnų, graikų ir lotynų, germanų. Daugiausia retų vardų radau Sedos parapijoje, slaviškų - daugiau rytinėje Lietuvos dalyje. Stebina tai, kad tokie dažni XX a vardai kaip Petras, Povilas, Janina gana retai sutinkami XVII - XIX a tiek bajorų, tiek valstiečių ir miestiečių šeimose. Saviti ir visaip užrašyti istoriniai vardai tampa rebusais tiems kurie pradėjo domėtis archyviniais dokumentais. Šiandiena turime lietuviškų vardų atnaujintą žodyną. Pasitikslinkime kaip turime užrašyti seną gentainio vardą. 1918 m atkurtoje jaunoje Lietuvoje, manau, buvo sunku pradėti norminti visus asmenvardžius, nes pavyzdžiui XX a pradžioje buvo sudėtingų vardų:

1914 m Ūkininko kalendoriuje įrašyti keli neįprasti šventieji vardai:

 • Epitanijas, Silverijus, Euzebijus, Agapitas, Gorgonijus, Januarijus, Krispinas, Evaristas, Serapijonas, Genoveta, Nemezijus.

Tai tik trumpa kelionė po mūsų senąjį vardyną. Jis neaprėpiamas, įvairus, įdomus. Ateityje rašysiu apie vardų ir pavardžių derinius, savo giminių vardų paveldimumo apžvalgas, lyginsiu valstiečių ir bajorų vardus, žemaičių ir aukštaičių skirtumus. Manau keliausime kartu, gal būt jūs turite panašių pastebėjimų, giminių tradicijų, rašykite.

Gal būt kas nors stabtelės šioje kelionėje ir pagalvos apie vaikų vardo prasmę. Kad nenutiktų taip, kad naujai gimusių Lietuvos vaikų nerastume jokiose paieškų programose, tuo labiau lietuviškų vardų žodynuose, cituoju susirūpinusių lituanistų mintis.

VITALIJA MACIEJAUSKIENĖ ,,DAR KARTĄ APIE LIETUVIŲ VARDUS” rašė;

“…Kiekvienos tautos vardyno savitumo ir unikalumo išsaugojimas turėtų būti jos savigarbos bei orumo reikalas. Todėl tikėtina, kad tie, kam tai svarbu, ieškos vardo ,,Lietuvių vardų kilmės žodyne”. “Lietuvoje gimusių vaikų vardų tyrimas parodė didelius rekomenduojamo ir realiai funkcionuojančio vardyno skirtumus. Deja, lietuvių tradicinio vardyno nenaudai. Į vaikų dokumentus buvo užrašyta daug menkaverčių vardų, kurie ilgai funkcionuos mūsų vardyne”.

Parengta pagal: s-gabriel.org/names/babynamesworld.parentsconnect.com/,,Lietuvoje naudojamų vardų sąrašas” http://lt.wikipedia.org./bernardinai.lt/20000-names.com/behindthename.com/lnb.lt/wikipedia.org/wapedia.mobi/lt/lkz.mch.mii.lt/Zodynas

Patiko (0)

Rodyk draugams

komentarai (8) to “Vardų kelionės (jų kilmė ir reikšmė)”

 1.   Jurgelis
  Birželis 9th, 2010 | 23:43

  Sveiki !
  Labai,labai sudominot-paminėje 1599 m Joniškio parapijos vardus…Deja archyve,darant gimines medi sustota ties apie 1740 metus,o pasirodo esama ir senesnių dokumentų

 2.   Elena
  Birželis 10th, 2010 | 13:48

  Laba diena,

  Malonu, kad domitės giminės istorija.
  Joniškis unikalus, nedaug parapijų turi tokių senų dokumentų rinkinius.
  http://www.epaveldas.lt adresu rasite 1599m gimimo metrikus. Archyvas senų suplyšusių dažnai neišduoda, todėl ribotas priejimas, bet virtualiai daug didesnės galimybės. Dokumentus galima didinti, perkelti sau į kompiuterį, apsikirpti, saugoti. Tik įėjus į puslapį turite įrašyti kilmininko linksniu - Joniškio RKB, daugiau nieko nereikia rašyti, išves visus skaitmeninius metrikus nuo 16a. iki 20a.
  Jums gali prireikti ir šale esančių parapijų, tai šale rasite Tirkšlių, Sedos, Nauj. Žagarės. Visas parapijas matysite jei įrašysite žodį santuokos, irgi kilmininko linksniu. Tuomet matysite kiek parapijų suskaitmeninta. Papildoma kas kelis mėnesius.
  Gerbiu jūsų pasirinkimą, linkiu sėkmės, klauskite, jeigu neaišku.
  Šiaip ruošiu statistinių duomenų lenteles, lotynų žodyną (būtiniausių terminų) ir t. t.
  Pagarbiai,
  Elena

 3. Kovas 22nd, 2011 | 20:04

  I really like your blog and i really appreciate the excellent quality content you are posting here for free for your online readers. thanks peace dale tuck

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 4. Kovas 31st, 2011 | 23:29

  Надеюсь, остальные записи окажутся такими же интересными

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 5.   Vilius
  Vasaris 24th, 2013 | 08:39

  Labas,
  radau retą vardą ELIZARAS.
  Šiaulenų RKB mirt.įrašas - 1858.
  Siūlau papildyti tekstą.

 6.   elena
  Vasaris 24th, 2013 | 14:05

  Ačiū, už įdomų radinį.
  Žodynuose nurodoma, kad tokio vardo Elizaras nėra.

  Panašiausias į ELIEZAR, iš hebrajų Eliezerą ( אֱלִיעֶזֶר ), Elazar, kuris reiškia: “Dievas padėjo.
  Panašus į moterišką vardą Eliza, vyriški vardai panašūs: Elissaios/Graikija, Elizej/Slovakija, Elias/Švedija.
  Kiti variantai:
  2. Eliszua - angliškas iš hebrajų Eliyshuwa, reiškiantis “mano Dievas yra gelbėtojas.” Biblijoje, tai yra Dovydo karaliaus sūnaus vardas.
  3. ELISEO - italų ir ispanų iš hebrajų Eliysha.
  4. Eliasz - lenkų iš Graikiško Elias.

 7.   jurate
  Kovas 10th, 2015 | 22:27

  sveiki,mano vaiku vardai Ovidijus,Agneta,kokia ju reiksme,koks likimas???ir t.t.

 8.   elena
  Kovas 12th, 2015 | 18:28

  1. Ovidijus, romėnų OVIDIUS vardo kilmė greičiausiai iš lotynų ovis (avis), reikšmė “avies piemuo.” 1-ąjame šimtmetyje pr. Kr. Romos poetas Publius Ovidius Naso, labiau žinomas Ovid vardu, rašydavęs apie meilę ir mitologiją. Imperatorius Augustas jį ištrėmė be jokios aiškesnės priežasties.
  2. Agneta - švediškas vardas. Lotynizuota graikų vardo ‘γνη (Hagne) forma, reikšmė “dora”. Šventoji mergelė Agnes nukankinta Romos imperatoriaus Diocletian persekiojimo metu. Vėliau šis vardas tapo jungtiniu su lotynų agnus “ėriuku”, ikonografijose Šv. Agnes dažnai vaizduojama su ėriuku. Vardas buvo paplitęs krikščioniškoje Europoje, ypač populiarus Anglijoje Viduramžiais.
  VARIANTAI: Annis, Inez, Annice (anglų kalba), Agnetha, Agnetha (norvegų kalba), Agnete, Agnetha, Agnethe (danų kalba), Ines (slovėnų), , Agnieszka (lenkų) Hagne (senoji graikų kalba).

Rašyk komentarą