BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Genealoginių ir giminystės terminų lotynų - lietuvių žodynėlis

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Įdomus terminas Prakurė́jas - (lot.) pronepotis, filius’, (s. r.) пращыръ, пращюръ, (lenk.) prapradziad, proprosenelis, giminės pradininkas.

Kaip atrodė kiti giminystės terminai ir ką jie reiškia?

Sedos RKB 1641m krikšto įrašai. Lietuviškos pavardės: rugpjūčio 15d Jurgis Stungurys, Jonas Petrikaitis ir rugpjūčio 16d Valentinas Šilbajoraitis ir Feliksas Judaitis

Sedos RKB 1641m krikšto įrašai. Lietuviškos pavardės: rugpjūčio 15d Jurgis Stungurys, Jonas Petrikaitis ir rugpjūčio 16d Valentinas Šilbajoraitis ir Feliksas Judaitis

Populiariausios tarptautinės genealogijos svetainės

ProGenealogists pristato 50 populiariausių tarptautinių genealogijos svetainių, supažindinu su keliomis iš jų.

Ancestry.com pirmaujanti genealoginių duomenų bazė, straipsniai, instrukcijos, pagalba. (daugiau…)

Rodyk draugams

Istorizmai ir genealogija

1.	J. Narūnovičiaus-Naronskio  1645m. Biržų kunigaikštystės žemėlapio  fragmentas. Žemionių pora

J. Narūnovičiaus-Naronskio 1645m. Biržų kunigaikštystės žemėlapio fragmentas. Žemionių pora. www.selonija.lt

Istorizmai ir senžodžiai

(žodžiai ar žodžių junginiai, įvardijantys išnykusias realijas. Jie mena ir gilią senovę, ir netolimą praeitį)

Istorizmai tai visuomenės gyvenimo kitimai ir su jais susijęs tam tikrų daiktų, reiškinių, sąvokų nykimas. Visi šie žodžiai yra pasitraukę iš aktyvios vartosenos. Istorizmai, kaip tam tikri praeityje egzistavusių realijų ar sąvokų pavadinimai, dažnai vartojami istorijos, etnografijos srityse, manau, įdomūs genealogijos tyrėjams. Senuose dokumentuose, knygose ar kituose šaltiniuose dažnai tenka susidurti su senais terminais, žodžiais arba pavadinimais. Užrašyti prierašai: generolienė, maršalkienė, kunigo kanauninkas ir panašūs mums suprantami. Pasitaiko reti ir reikalaujantys patikslinimų žodžiai: kamerdineris reiškiantis - [vok. Kammerdiener] pono namų (rūmų) tarnas; rūbininkas (TŽŽ) arba adjutantas - [lot. adjutans – padedantis]. O plackomendantas, adjunktas, primo voto, žemietijos regentas, dvaro šambelionas, referendorius - tai tokie praėjusių amžių žodžiai ir jų junginiai, kurių prasmę tik specialistai supranta. Parinkau nedidelę senų žodžių grupę su paaiškinimais.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Giminystės terminija

Giminės medžio įrašuose savo giminaičius galime įvardinti giminingumo prierašais. Pvz. Petro sesuo Ona jo žmonai yra moša, Onos sūnus Jonas jos broliui Petrui - seserėnas. Jono žmona Agota Onai - marti.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Naudingos nuorodos

Archyvai, genealogija, istorija

Įdomios ir naudingos nuorodos. (daugiau…)

Rodyk draugams

Dažniausi lotyniški žodžiai ir terminai

Dažniausi terminai ir išsireiškimai užrašyti lotynų kalba (archyviniuose gimimo-krikšto, santuokų, mirties-palaidojimų dokumentuose).

Nelengva mėgėjui studijuoti senųjų rankraščių lotyniškus tekstus.

Daugiau ar mažiau kito įvairių raštininkų, ilgainiui ir to paties raštininko raštas. Istorinių įrašų kokybei įtakos turėjo rašančiojo atida ar atmestinis rašymas (pavyzdžiui, rašant paskubomis) nuotaika ar charakteris, įmantrumas ar įprotis. Pasitaiko vertikalios tiesios, pakreiptos kursyvu, ar skirtingo dydžio raidės, dažnai didžiosios raidės viduryje teksto. Jomis pradėti tikriniai vardai, kaimų, miestų pavadinimai ir svarbesni bendriniai daiktavardžiai (pvz., nusakant pareigybes). Dokumentikoje gausu tikrinių daiktavardžių, pradėtų mažąja raide arba tame pačiame tekste tas pats tikrinis daiktavardis pradėtas tai didžiąja, tai mažąja raide. Dažnai sujungtos i, m, n, raidės supanašėja ir darosi neįskaitomos, žodžio pabaigoje kai kurios raidės parašytos neaiškiais trumpiniais, kartais daromos įmantrios “kilpos”. Galimos savitu dekoru paryškintos pirmosios raidės, puošiant jas piešiniais ar interpretuojant savitu puošybos elementu, tai lėmė raštininko sugebėjimai, jo estetinis skonis. Be abejo, pagražintas visais puošybos segmentais yra įdomesnis dokumentas, bet nepatyrusiam tyrėjui toks teksto raštas gali tapti galvosūkiu.

Lotynų kalba buvo oficiali bažnyčios kalba (mišiose, rašto dokumentuose) Dokumentų raštvedyboje buvo laikomasi tam tikros tvarkos. Rašto įvairovę lėmė raštininkai, naujovės ir tradicijos bei įvairūs veiksniai. Neretai raštininkai greta įprastų imdavo vartoti kitokius vienos ar kitos raidės variantus, nebūdingus puošybos elementus.

Raidė s turi kelis užrašymo variantus: s, S, ∫; raidė v kartais kaitaliojama raide w arba u; raidė z - Z, z, ɀ,ʒ; raidė ž - ẑ, ź, ƶ, Ź; bß, Ɓ, ɓ; f raidė užrašoma Ḟ, ḟ, ᶂ, kartais ɸ; j - ɉ, ʝ, ɟ; l - sunku atskiri ł ir t rašybą Ḹ,  Ł, ł, ɫ; n - Ń, Ƞ, ƞ, sutinkamos ir kitos raidžių variacijos.

Perrašant asmenvardžius ir vietovardžius rekomenduojama perteikti taip, kaip jie parašyti rankraštyje, gal būt pakeičiant y į j (pavyzdžiui, Mikolay - Mikolaj, Remigolskiey - Remigolskiej), x - ks (Onixty - Oniksty). Lietuviškų vietovardžių formas geriau rašyti originaliai, nurodant datą ir dabartinį pavadinimą, bet išnykusių ar neidentifikuotų smulkesnių vietovardžių lietuviškos formos lieka nežinomos.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Genealogijos terminų paaiškinimai jų vertimai, komentarai

Nuo šiol visą blog’o turinį galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Istoriniai dokumentai buvo rašomi įvairiomis kalbomis, todėl juose buvo daugybė terminų, neįprastų žodžių, išsireiškimų.

Visiems skaitantiems archyvinius raštus tenka susidurti su senąja terminija.

Šioje skiltyje rašysiu apie įvairiais laikmečiais naudotus išskirtinius terminus, kuriuos esu išsiaiškinusi.

Žinančius daugiau, ar randančius netikslumų kviečiu pasidalinti žiniomis.

Pradedu rašyti apie didikus, kurie archyviniuose dokumentuose buvo išskiriami ir įvairiai užrašomi. (daugiau…)

Rodyk draugams

Naujesnis puslapis »