BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Lietuvių „grynumas”

Sanskrite žodis tauta reiškia tyrą grynuolį.

Kilmės tema aptariama internetiniuose forumuose:

Apie kilmę kaip rasę neatsargu net galvoti, bet jei nėra jokio lietuviško kraujo, tai kas mus išskiria iš kitų?.

„Kraujas – tik metafora ir nieko daugiau“, - kalbėjo istorikas A. Kulakauskas.

Jei ne kraujas - tai gal genai?

2004 m. DNA analizė parodė, kad lietuviai yra artimi ir indoeuropiečiams ir Šiaurės Europos gyventojams. Tačiau…

Lietuviai vis tik skiriasi nuo visų kitų?

„Nuo visų kitų mes skiriamės jau nuo pat pradžių. Tie 37 procentai yra unikalus rodiklis, nes pagal minėtą DNR seką mes daugiau apskritai į nieką nepanašūs. Tarkime, eidami piečiau, į Lenkiją, ten nerasime tokio tipo DNR Y chromosomoje. Tai būdinga tik šiuolaikiniams lietuviams ir latviams”. - teigia genetikas profesorius Vaidutis Kučinskas. „Vis dėlto svarbiausia priklausomybė, analizuojant tautas, yra tarp geografijos ir genetikos, o ne tarp kalbos ir genetikos. Priklausomybė kalbinėms grupėms nebūtinai liudija kilmę”. Foto: Napoleonas Orda. Raudonė XIX a. pab. LDM/limis.lt

(daugiau…)

Rodyk draugams

Kokios profesijos buvo tavo senelis?

Tiek daug profesijų būta anksčiau, bet retas žinome ką dirbo ir kuo vertėsi mūsų protėviai? Kiek amatų ir seniausių specialybių išliko iki dabar, o kiek jų išnyko? Ne vienam įdomu kas buvo jo tolimi giminaičiai: puodžiai, dailidės, raštininkai, gal fabrikantai ar manufaktūrų steigėjai?

George Willard Croy tapo pirmąja pasaulyje telefono operatore, pradėjusia dirbti Bostono Telefonų Dispečerinėje 1878 metais. Nuo 1920 metų neliko žmogaus - žadintuvo, kuris naudodamas ilgą lazdą trankydavo į duris ar langus. Jo darbas buvo pažadinti žmones ryte tam, kad jie atsikeltų laiku. Profesija neišnyko, atsirado modernesnė versija - įmonės pasamdo asmenį telefonu žadinantį darbuotojus.

Istorijos vadovėliuose teigiama, kad pradėję nuo medžioklės, žvejybos ir rankiojimo jau Tacito laikais (I a.) baltai tapo sėslūs žemdirbiai ir gyvulių augintojai. Archeologiniai radiniai atskleidžia kuo protėviai vertėsi - daugiausia namų amatais. Tikriausiai neišvengiamai vertėsi prekyba, karyba, o gal, plėšikavimu.

Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės laikotarpiu egzistavo rai­ky­to­jai, kurie pri­va­lė­jo pa­ra­gau­ti mais­to, dėl ga­li­mo nu­nuo­di­ji­mo. Įdo­mios pa­rei­gos - vais­kio, nes jis pri­va­lė­jo guos­ti ka­re žu­vu­sių­jų naš­les. Dvare reikalingi sta­li­nin­kai, suo­li­nin­kai, tau­ri­nin­kai ar kaš­te­lio­nai. Vargu šiandien būtų žinomas dro­čius – ­ruo­šian­tis len­tas sta­ty­bai.

Į darbą kaip į šventę…

Foto: Lietuvaitės 1898 m. Šaltinis: East Prussia in old photos

(daugiau…)

Rodyk draugams

Dokumentuoti savo vaikystės namus

…home is where you hang your hat

“…namai - tai vieta, kur galiu pakabinti savo skrybėlę,” - sako anglai. Šiandiena išsiblaškę po visą pasaulį randame naujų būstų, kurie tampa namais. Ar mes, lietuviai, galime greitai įsikurt bet kurioje vietoje, prigyti bet kur ir jaustis kaip savo namuose?

Kas sukūrė jūsų namų atmosferą?

Kokie jūsų prisiminimai apie buvusius namus? O gal svečiuose jautėtės kaip namuose? Gal namai buvo svetimi, šalti? Ar turėjote vienintelius - ypatingus? Kas jums sukėlė gerus jausmus? Jums tai buvo vieta, žmonės, laikas? Ar buvo tokia vieta į kurią norėtumėte sugrįžti?
(daugiau…)

Rodyk draugams

Žemėlapis, giminės kapai - užduotis vaikui

Kartą paskaičiau įdomią istoriją apie tai, kaip vieno Europos didmiesčio vaiką tėvas paskatino domėtis savo giminės istorija.

Ne tik sudomino, bet sugalvojo pavyzdinį veiklos planą naudojant modernias technologijas.

Užkrečianti istorija

Tėvas sumanė aplankyti protėvių kapus ir pabandyti surasti savo giminės medžio atstovų palaidojimo vietas.
Į kelionę pasiėmė dukrelę, su kuria iš anksto aptarė būsimų darbų planą. Kelionei pasiruošė - atsispausdino giminės medžio schemą, susirado kapinių žemėlapį, pasiruošė priemones.
Nors jis pats per visą savo gyvenimą tose kapinėse buvo tik kelis kartus ir kai kurių kapų niekada nebuvo matęs, veikė ryžtingai, pasiklausinėjo gimines, surinko informaciją. Jis susirašė pavardes, bei numatė galimybę rasti nežinomų kapų su tolimų protėvių antkapinių įrašais.

Užduotis buvo įdomi ir rizikinga.

Nepasiruošus galima nerasti nieko. Bet jiems pasisekė, abu su dukra galėjo uždegti žvakutes prie 15 protėvių kapų!
Maža mergaitė per dvi valandas sugebėjo aplankyti šešis protėvių kapus ir du tolimų giminaičių kapus.

Jie naudojosi virtualiais žemėlapiais telefone (t. y. iPhone Safari naršyklėje), tačiau (daugiau…)

Rodyk draugams

Archaiškumas ir modernybė

Kam gilintis į praeitį? Mirusiųjų neprikelsi. Kas buvo pražuvo.

Kaip dažnai girdžiu šias frazes, kada pasakoju apie savo pomėgį ieškoti savo protėvių ženklų.

Kaip tik XX amžiaus sandūroje su naujuoju tūkstantmečiu netikėtai gavau knygą su konferencijos, skirtos įtakingo danų humanisto Age Meyer Benedictsen studijai apie lietuvių tautos praeitį ir dabartį. Netrukus gavau ir pačią knygą, išverstą į lietuvių kalbą 1997 metais. Šiandien ji keliauja iš rankų į rankas. Knyga parašyta prieš 120 metų, kurioje aprašytos jautrios mūsų tautinio sąmoningumo pamokos.

Jo veikalas apie Lietuvą - tautą, kuri atsibunda, sunkios carinės priespaudos metais XIX amžiaus pabaigoje, ir ta mintis buvo beveik pranašiška. Kada visiems atrodė, kad Lietuvos vardas buvo išnykęs iš žemėlapio, knygoje prabilta apie atgimimo prošvaistes.

Ten, kur grobuoniški ereliai dviejų galingiausių kariniu atžvigiu Europos valstybių herbuose atiduoda vienas kitam pagarbą, šių dviejų šalių pasienio stulpai yra įkasti svetimos tautos žemėje: ši žemė nėra nei vokiečių, nei rusų; pilietybės teisių ten neturi nei vokiečių, nei rusų kalba - ši žemė yra Lietuva”.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Sustiprėjusios giminės medžio šaknys!

Džiaugiamės pasėję ar anksti pasodinę sodo augalus, nes galime dalyvauti procese, stebėdami kaip jie dygsta, stiebiasi, lapoja ir tikriausiai duos vaisius. Pavasaris nuteikia naujiems žemės darbams, sodinukų paieškoms ir būsimų sodų kūrybinėms svajonėms. Kol kas gamta nelepina, todėl tenka atidėti keliones į augalų parodas ar prekybos taškus. Toks metas tinkamas giminės genealogijos paieškoms ir giminės medžių auginimui. Tai simboliniai augalai, augantys visus metus, todėl juos taip pat būtina prižiūrėti “laistyti”, “genėti”, “puoselėti” ir kitaip globoti.

Mano Gentainių medis netikėtai išsiplėtė - šį pavasarį, pagaliau, atsirado dar viena giminė, tolima ir seniai pradingusi, galima sakyti iš pačių šaknų.

(daugiau…)

Rodyk draugams

…būti – turėti – atrodyti. Ar galima pasipriešinti greito vartojimo gyvensenai?

…būti – turėti –  atrodyti ?

Šiandiena esame visuomenė be sienų, kurioje tautybė nyksta. Tai pasaulio pilietis-lietuvis gali ramiai degraduoti judėdamas tuštumos link? Normalu?  Tapatumo problema glaudžiai susijusi su vertybėmis - teigia teoretikai. Kokios gyvensenos pamatą statysime rytoj? Ar šiuolaikinę visuomenę užgoš išgalvoti vartotojiški surogatai bei imitacijos ir tarsi iš pragaro dugno besisukančios televizijos ”šou” programos?

Drąsiai paklausta.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Apleistos ir užmirštos vietos

Kapinės

Per antkapį, per kapą šaltą, akmeninį
Matau nežinomus veidus, akis, rankas.
Matau sugriautus jų namus ir jų tėvynę,
Kurion jau niekas neparves.
Raudokit, kapo akmenys, ir verkit, mirusieji,
Raudokit vidury nakties!
Pro jus vis eis visi kaip ėję
Ir jūsų verksmo negirdės.

Jei jūs neturite darbų dalios šventos,
Prakeiktos jūsų dulkės žemės viduriuos!/KAPUOSE V. Mačernis

Foto: Gražiai tvarkomos Tirkšlių kapinės 2010 m. Vėlinės.

Noriu pradėti temą, kurioje galima būtų rašyti apie tai, kas Lietuvoje skausmingai grimzta į užmarštį. Daug rašoma apie paveldo niokojimą, griūvančius dvarus, senamiesčių fragmentus, istorinius paminklus. Genealogijos tyrėjams rūpi kapai, norėtume, kad jie būtų bent tvarkingi, išliktų senieji paminklai, ant jų iškalti įrašai.
Nustebsite, rašyti apie kapines!
Lietuviams šventa vieta. Kapines tvarkome labiau nei namus. Jau kultiniu reiškiniu tapo Vėlinės. Bet… (daugiau…)

Rodyk draugams

Likimo genas

Vakarų Ekspresas 2010.08.06 16:13 rašė apie likimo geną:

“Naujos psichologijos krypties - genopsichologijos - atstovų teigimu, žmogus iš savo tėvų ir protėvių paveldi ne tik išvaizdą, charakterį, bet ir likimą. Tai patvirtinta moksliniais eksperimentais, už kuriuos 1992 m. grupė amerikiečių mokslininkų gavo Nobelio premiją. (daugiau…)

Rodyk draugams

Pasitikrinti ar iš karaliaus Gedimino palikuonių jūsų protėviai?

Naujausi genetiniai tyrimai leidžia išvengti ligų, gali nustatyti apsigimimus ar tėvystę, (įdomu tai kad tėvystę tiek žmonių, tiek ir gyvūnų, kurių genetinė linija nemažiau svarbi, nei juos globojančių šeimininkų). Lietuvoje įkurta pirmoji Lietuvoje privati Genetikos klinika, kuri be specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, atlieka genetinių giminystės ryšių nustatymą. Teigiama, kad joje daromi šeimos genetiniai genealogijos tyrimai.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Naujesnis puslapis »