BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Genealogijos klaida ar suklastotas rezultatas

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Neseniai nuskambėjo skandalinga žinia Policijos pareigūnas galimai suklastojo dokumentus, kad taptų bajoru“.

Skandalai ar žurnalistų išviešintos sensacingos „tiksinčios bombos“ meta šešėlį ant visos eilės sąžiningai dirbančių žmonių ir institucijų. Viešai aptariamos visokiausios klastojimo versijos.

Viena jų - “pasamdė nevykėlius genealogus ir tie surinko neteisingus dokumentus“.

Klausimas - supainiota netyčia, ar specialiai, kad “pritempti” prie kilmingųjų luomo.

Jeigu Bajorų sąjunga nepatikrino pateiktų dokumentų, kyla klausimas, ar yra ir daugiau tokiu būdu “susiveikusių” kilmingumą įrodančias genealogijas?

Yra daugybė tų galimai, pavyzdžiui:

  1. Galimai, skirtingose vietose žmogus ta pačia pavarde ir vardu gimęs, dargi, tais pačiais metais ir mėnesį ir dieną.
  2. Galimai, supainioti dviejų panašių asmenų gimimo dokumentai.
  3. Galimai, panšūs vieno asmens asmenvardžiai, du, trys vardai, tiek pat pavardžių.
  4. Galimai, Galimai, Galimai…

… jeigu turite savo giminės medį - ar jūs 100 procentų esate įsitikinę, kad visi protėviai priklauso jūsų medžiui?

(daugiau…)

Rodyk draugams

Šeimos „Silva rerum”

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Švęsdami modernios valstybės atkūrimo šimtmetį žengiame į19-ąją knygų mugę, pasiūliusią aktualią temą „Skaitau Lietuvą, skaitau pasaulį“.

perskaityti Lietuvą, gyvą, atvirą tekstą, kuris visada rašomas, niekada nepabaigiamas ir perskaitytas gali būti…tik jį sukuriant kasdien ir vis iš naujo”rašo organizatoriai.

Giminės įstorija kuriama nuolat…mes gimstame, gyvename ir išeiname iš šio pasaulio, palikdami didesnį ar mažesnį pėdsaką. Puikiausia idėja - knyga, iš kartos į kartą perduodama šeimos kronika - tai Silva rerum”. Nebūtinai rašydami savo giminės istoriją ją turėtume perpinti magišku pasakojimu apie visą šeimos paveldą, kaip tai meistriškai atliko rašytoja Kristina Sabaliauskaitė. Praėjusių metų knygų mugėje buvo pristatyta vienos giminės knyga, pavadinimu “Praeities versmė”. Jos autorė, minėtos rašytojos bendravardė, p. Kristina Giedraitienė.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Genealogams aktualios rankraščiuose paliktos marginalijos

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Kas svarbu dokumentinio paveldo kolekcininkams?

Rankraštinių knygų apipavidalinimas - tai kaligrafijos menas, dekoravimo elementai, iliustravimas ir miniatiūros, jie taip pat yra laiko ženklai, kaip visas knygos tekstas.

Pamanykite, kas čia per tema, juk svarbiausia giminės genealogijai - datos, vardai, pavardės, įvykių vietos, o knygų meninė pusė lai lieka specialistams.

Pasižvalgykime kartu, gal rasime įdomių detalių.

Iliustracija. Mekinės 1795 m knygos fragmentas su monograma ir augalinio piešinio motyvu.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Genealogijos slenksčiai

Bet koks gyvenimo įvykis turi du svarbius aspektus - vietą ir laiką.

Ne tik gimimas ir mirtis, bet ir šauktinių sąrašai, asmeninės pareigybių bylos, klausimai dėl teistumo, medicininiai įrašai, namų knygos ar kredito istorijos, visi faktai turi laiko ir vietos įrašų istoriją.

1. Vietos paieškoms svarbu - atkreipti dėmesį į vietovardžių įrašus: upių, ežerų, kelių, miškų, bei aprašytų atstumo nuo žinomų punktų, didesnių centrų, nes bet kokia žymė gali būti surandama žemėlapiuose, žinynuose

Jei žinome tik mažo kaimelio ar vienkiemio pavadinimą, kuris seniai išsitrynė iš esamų žemėlapių, sunku rasti jo buvimo vietą. Norint nustatyti jo tikslią lokaciją (lot. locus - vieta), buvusį valsčių ir net dekanatą, kuriame norėtumėte pradėti giminių paiešką, gali tekti tyrinėti pakankamai didelę vietovę ar net visą kraštą. Tokiais atvejais susiduriame su identifikavimo problema - keletu objektų, pavadintų tuo pačiu arba panašiu tikriniu žodžiu. Pati ieškodama su beržų pavadinimu susijusių objektų dviejose parapijose radau net keturis panašius vietovardžius (Beržai ir trys Beržėnai). Tenka paieškoti papildomos informacijos apie kiekvieną iš šių gyvenviečių, kol paaiškės, kuri iš jų tikroji, atitinka reikiamą. Pavyzdžiui, Ylakių parapijoje ieškojau nurodyto Vižontių kaimo - tikrai yra Vižančių (žemaitiškai - Vižontių) – kaimas, 6 km į šiaurę nuo Ylakių.

2. Datos nustatymui svarbu - kuo tiksliau apibrėžti reikalingą laikotarpį. Nežinant tikslios datos, geriausia ieškomų žmonių įvykius susieti su kitomis žinomomis datomis, svarbiais istoriniais įvykiais.

Bandykime išsiaiškinti apytikslį laiką. Ar tai įvyko iki I-ojo Pasaulinio karo ar po jo, prieš vestuves ar po, prieš persikraustant į naują namą ar jau kitame name? Apklausiant gimines ar bet kuriuos liudininkus, galima priartėti prie tikslios datos. Labai svarbu surinkti informaciją iš įvairių šaltinių ir smulkiai ją aprašyti: kas patikslino, kada apytiksliai įvyko ir kur (pvz. susirgo kelionėje, mirė emigracijoje, gimė tremtyje, namai sudegė pirmomis karo dienomis, sodybos pastatai iškelti į kolūkio centrinę gyvenvietę ir kt.).

Radote vietą, kur vystėsi giminės istorinė linija, žinote datą, kuri padės startuoti - pradėkite paieškas nuo žinomų asmenų.

Tam reikia vardo ir pavardės, būtų gerai žinoti ieškomo asmens bent tėvo vardą, dar geriau abiejų tėvų asmenvardžius.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Lietuvoje sugyveno skirtingos kultūros

Dažnai klausiama ar liuteronų evangelikų knygose galima rasti katalikų?

O katalikų - tik katalikai?

Katalikų metrikų įrašuose paprastai nurodoma kokio tikėjimo asmenys, vieni jų - liuteronai. Pasitaiko tėvas liuteronas, o motina katalikė ir atvirkščiai.

Tikyba iš dalies gal ir galėjo apspręsti tautybę, su jai būdingais bruožais. Lietuviai ir lenkai daugiausia buvo katalikai, bet tai dvi skirtingos tautos. Rusai - pravoslavai, ir sunku buvo įsivaizduoti mūsų krašte gyvenusį pravoslavą lenką, o kataliką rusą. Priverstinai carinės Rusijos valdžia bandė reguliuoti ir kontroliuoti imperijos pakraščiuose gyvenusių žmonių tikėjimo ir bažnyčios laisvę. Visada buvo ir yra tokių šalių, kur tos pačios tautybės žmonės priklauso įvairioms tikyboms, pavyzdžiui Baltarusija.

Štai kodėl tyrinėjant giminės genealogiją, pravartu patikrinti įvairių tikėjimų įrašus, ypač jeigu radote ženklų, nurodančių į kito tikėjimo asmenį.

Pasitaikantys reti ir dažnesni bažnytinių įrašų pavyzdžiai

(daugiau…)

Rodyk draugams

Lankomų kapinių surašymo ir fotografavimo būdai

Kuris laikas kuriamos viešai prieinamos internetinės duomenų bazės apie Lietuvos kapines.

Bet,

…kai kas tai vykdo savo giminės labui, kai kam tai gali būti ilga ir sunki užduotis surinkti savo mirusiųjų giminaičių paminklinius įrašus. Jūsų iniciatyva lankyti ir registruoti kapinių paminkluose išlikusią informaciją gali išsaugoti duomenis, svarbius ir sunkiai pasiekiamus tiems žmonėms, kurie negali atvykti į palaidojimų vietas.

Giminių genealogijai svarbūs duomenys ateityje gali išnykti, nes antkapių įrašai neišvengiamai veikiami gamtinių procesų palengva nyksta savaime.

Kiek paminklų sugadina audros, lūžtantys medžiai, o kartais vandalai.  Mūsų giminėje vieną kapą „nusinešė“ įgriuva – tiesiog prasmego giliai į žemę, tikriausiai pajudėjo povandeninių vandens srovių veikiamas smėlio gruntas.

Kita istorinių ženklų naikinimo priežastis – paminklų atnaujinimo darbai. Lietuvoje vykta masiniai atnaujinimo darbai visose srityse, neišvengiamai tai paveikė beveik visas kapines ir antkapius. Šiandien tokia situacija, kad seniausieji antkapiai liko nepakeisti beveik tik nelankomų kapų vietose. Kiek daug svarbių įrašo detalių neperkeliama į naujus antkapius. Dažniai po paminklo pakeitimo lieka tik šeimos pavardės įrašas, nepaminint nei vardų, nei datų.

Labai svarbus tas senųjų antkapių įrašų fiksavimas ir dalinimasis savo informaciją su genealogija besidominčiais giminių istorijos tyrėjais, taip pat su šeimos nariais, kurie niekada negalės nuvyktį į protėvių amžinojo poilsio vietas.

Kiekvieno savanorio darbas ar savo antkapių įrašų fiksavimas, informacijos ieškančio asmens iniciatyva - visa tai gali tapti labai dideliu įnašu į genealogijos paminklosaugos barą.

Štai kodėl pirmiausia verta aptarti ko nedaryti

(daugiau…)

Rodyk draugams

Knygų įrašų apie krikštą, santuoką, mirtį įžvalgos

Dažniausiai randamų knygų įrašų apie krikštą, santuoką, mirtį vertimai ir pastabos.

Norint naudotis įvairiais dokumentais, kurie dažniausiai yra sukaupti istorinių archyvų saugyklose, bibliotekose, bažnyčių registracijos knygose, muziejuose ir internete reikia suprasti kaip skaityti senuosius rankraščius. Svarbiausios yra bažnyčių registracijos knygos, kuriose galima rasti įvairaus pobūdžio tekstų:spausdintinių ir rankraštinių ir įvairiose laikmenose: knygose, mikrofilmuose ar elektroniniame pavidale. Genealoginei paieškai tinkamiausios bažnyčių gimimo-krikšto, jungtuvių ir mirties registracijos knygos.
Remiantis knygose esančiais įrašais, buvo išduodami gimimo liudijimų (išrašai), tai patvirtina dažnai randami specialiai parengti išrašai.
Pamestinukas ar nesantuokinis vaikas gan dažnas XIX a. reiškinys ir apie tai rašoma vidurinėje grafoje.

XIX a. antroje pusėje prie gimimo įrašo atsirasdavo įrašas apie įvykusią santuoką. Knygų puslapiuose galima rasti išskirtinį vienam asmeniui skirtą išrašą - toks dokumentas tikras lobis.

Foto: 1817 m. santuokos dokumento išrašas. Šaltinis LVIA

Lotynų kalba ranka užpildomos knygos

(daugiau…)

Rodyk draugams

Negiminiški ryšiai genealogijoje

fOTO NUOTRAUKA Autorius:  Data: 2012-08-01, 08:45

Skaitau forume klausimą: “Ar vartotina sąvoka “netikras pusbrolis”? Kai tas pats tėvas, tik skirtingos motinos, kraujo ryšys per tėvą. Ar vartotina sąvoka tiesiog pusbroliai? Na, “netikras brolis” yra kaip ir aišku. Tačiau “netikras pusbrolis” iš esmės negali būti, nes bet koks pusbrolis giminiškai susijęs per tėvą arba per motiną. Todėl formaliai nei patėvio, nei pamotės giminaičiai nėra giminaičiai“. Dilema…

Atsakymas, manau, tradicinis: “Koks skirtumas? Pusbrolis - arba tėvo, arba motinos. Giminių ratas gali būti labai platus: broliai, seserys, pusbroliai, antros, trečios eilės pusbroliai, giminaičiai. Jie visi yra giminės. net ir tie, kurie yra tik devintas vanduo nuo kisieliaus. Visi Lietuvoje yra giminės, nes Lietuva yra švogerių kraštas”.


(daugiau…)

Rodyk draugams

Giminės medžių detektyvai

Pirma pamačiau mikrofilmą, paskui jau reikėjo prašyti autentiškų dokumentų. Apėmė jausmas, galima suprasti koks, nepaprastai puikus. Pergalės jausmas“, – sakė prof. L. Mažylis.

Koks pažįstamas jausmas - pasakys ne vienas savo giminės istorijos tyrėjas.


Aš daug metų konsultuoju pradedančiuosius,
iškilus sunkumams, patariu, padrąsinu. Ne kartą stebėjau jų džiaugsmingus išgyvenimus. Naujokų patirtys ir nusivylimai skatino dirbti dar uoliau, ištiesti vilties ranką suklupusiam, patarti atsidūrusiam akligatvyje.

Kartais užtenka vieno sakinio, kartais procesas užtrunka mėnesius. Tobulų receptų nėra, bet įkvėpti viltį tereikia kelių išeities versijų, arba tiesioginio pavėdėjimo per archyvinius labirintus.

Tai žodžiai, kurie neleidžia likti nuošalėje:

...po truputį pažinsiu save,
- fantastika, taip ir galvojau, domėjausi tais kaimais ir man protas nenešė kiek sužinojau…
didelis dėkui, kad vargstate dėl manęs,

- radau savo mamytes tėvelius! Jūsų dėka, ačiukas ačiukas ačiukas iš visos širdelės:)

- radau, iš pradžių pagalvojau - aha, pakliuvai!

- super, aš bent jau nebusiu be nieko, nes nenoriu visai  nežinoti…

lieku skolinga puodeli kavos.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Vietovardžiai, kurie kartais veda į niekur…

Birze, Ežerėnai, Гиртоколь, Мемель, Siade - neįprastai užrašomi Lietuvos vietovardžiai.

Taigi, natūralu, kad pradėjus savo šeimos istorijos tyrimą, svarbu nustatyti tikslias vietoves, kuriose gyveno protėviai. Tradiciniai vietovardžiai yra kilę iš vandenvardžio, bendrinio žodžio ar asmenvardžio, jų paieškos mus veda prie tam tikros vietos, susijusios su pavadinimu. Šiandien Lietuvoje randame svetimžodžių Indija, Paryžius, Londonas, Venecija, Šveicarija, Kaukazas, Odesa, Malta, Sachara. - kitų šalių pavadinimais. Iš bendrinių žodžių sudaryti vietovardžiai: Kalviai, Kalnelis, Gražutė, Kiemelis, Miežiškiai ar Pagiriai - gali būti bet kur.

Nepasiklyskime.

Juk nebūtina leistis į kelionę, tam, kad  atrasti, ar tai buvo tiksli vieta ir ar ji išlikusi realiame taške.

pirmasis žingsnis – pasitikrinti ar įmanoma surasti informaciją apie konkrečią vietovę, paremtą dokumentiniais įrašais (asmens dokumentas - pasas, gimimo arba mirties metrikas, namų knyga, paveldėjimo dokumentas ir kita).

Naujesnis puslapis »