BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Kokios profesijos buvo tavo senelis?

Tiek daug profesijų būta anksčiau, bet retas žinome ką dirbo ir kuo vertėsi mūsų protėviai? Kiek amatų ir seniausių specialybių išliko iki dabar, o kiek jų išnyko? Ne vienam įdomu kas buvo jo tolimi giminaičiai: puodžiai, dailidės, raštininkai, gal fabrikantai ar manufaktūrų steigėjai?

George Willard Croy tapo pirmąja pasaulyje telefono operatore, pradėjusia dirbti Bostono Telefonų Dispečerinėje 1878 metais. Nuo 1920 metų neliko žmogaus - žadintuvo, kuris naudodamas ilgą lazdą trankydavo į duris ar langus. Jo darbas buvo pažadinti žmones ryte tam, kad jie atsikeltų laiku. Profesija neišnyko, atsirado modernesnė versija - įmonės pasamdo asmenį telefonu žadinantį darbuotojus.

Istorijos vadovėliuose teigiama, kad pradėję nuo medžioklės, žvejybos ir rankiojimo jau Tacito laikais (I a.) baltai tapo sėslūs žemdirbiai ir gyvulių augintojai. Archeologiniai radiniai atskleidžia kuo protėviai vertėsi - daugiausia namų amatais. Tikriausiai neišvengiamai vertėsi prekyba, karyba, o gal, plėšikavimu.

Lie­tu­vos Di­džio­sios Ku­ni­gaikš­tys­tės laikotarpiu egzistavo rai­ky­to­jai, kurie pri­va­lė­jo pa­ra­gau­ti mais­to, dėl ga­li­mo nu­nuo­di­ji­mo. Įdo­mios pa­rei­gos - vais­kio, nes jis pri­va­lė­jo guos­ti ka­re žu­vu­sių­jų naš­les. Dvare reikalingi sta­li­nin­kai, suo­li­nin­kai, tau­ri­nin­kai ar kaš­te­lio­nai. Vargu šiandien būtų žinomas dro­čius – ­ruo­šian­tis len­tas sta­ty­bai.

Į darbą kaip į šventę…

Foto: Lietuvaitės 1898 m. Šaltinis: East Prussia in old photos

(daugiau…)

Rodyk draugams

Giminės genealogija ir genetika

Džnai tenka atsakyti į klausimą - ar įseserė, įbrolis privalo būti giminės medyje. Sunkus klausimas, bet jeigu jis kyla - vadinasi kažkas šeimoje ne taip. Teoriškai kraujo ryšis reiškia, kad vaikas turi abiejų tėvų genetinę medžiagą. Įvaikinimas paneigia visus genetinius ryšius, tačiau įvaikis susijęs su abiem tėvais per šeimą. Kaip tik todėl ištirta genetika tėra tik vienas dėmuo iš daugelio, formuojančių giminės ryšius.

Iliustracija: R Haplogroupės palikuonių paplitimas. http://en.wikipedia.org/

Kuo šeima skiriasi nuo giminės?

(daugiau…)

Rodyk draugams

Ką lemia mirtis genealogijoje ir kuo sirgo mūsų protėviai?

Džiaugtis — kol gyvi, kol kartu, kol laimingi — džiaugtis šiandien, bendrauti, atleisti, pagirti, patarti, priminti, paklausti… Vis atrodo, kad galima atidėti, kad tai neskubu, kad spėsiu, vėliau paskambinsiu, aplankysiu ir pabendrausiu. Vėliau… Ir nespėjau.

Jei mes gyvename širdyse tų, kurie lieka po mūsų, vadinasi, mes nemirštame. /Tomas Kambelas

Gyvenimas ir dabartis. Mirtis ir praeitis. Į ką būtų galima atsiremti? Kas yra amžina ir tvirta? (daugiau…)

Rodyk draugams

Dokumentuoti savo vaikystės namus

…home is where you hang your hat

“…namai - tai vieta, kur galiu pakabinti savo skrybėlę,” - sako anglai. Šiandiena išsiblaškę po visą pasaulį randame naujų būstų, kurie tampa namais. Ar mes, lietuviai, galime greitai įsikurt bet kurioje vietoje, prigyti bet kur ir jaustis kaip savo namuose?

Kas sukūrė jūsų namų atmosferą?

Kokie jūsų prisiminimai apie buvusius namus? O gal svečiuose jautėtės kaip namuose? Gal namai buvo svetimi, šalti? Ar turėjote vienintelius - ypatingus? Kas jums sukėlė gerus jausmus? Jums tai buvo vieta, žmonės, laikas? Ar buvo tokia vieta į kurią norėtumėte sugrįžti?
(daugiau…)

Rodyk draugams

Žemėlapis, giminės kapai - užduotis vaikui

Kartą paskaičiau įdomią istoriją apie tai, kaip vieno Europos didmiesčio vaiką tėvas paskatino domėtis savo giminės istorija.

Ne tik sudomino, bet sugalvojo pavyzdinį veiklos planą naudojant modernias technologijas.

Užkrečianti istorija

Tėvas sumanė aplankyti protėvių kapus ir pabandyti surasti savo giminės medžio atstovų palaidojimo vietas.
Į kelionę pasiėmė dukrelę, su kuria iš anksto aptarė būsimų darbų planą. Kelionei pasiruošė - atsispausdino giminės medžio schemą, susirado kapinių žemėlapį, pasiruošė priemones.
Nors jis pats per visą savo gyvenimą tose kapinėse buvo tik kelis kartus ir kai kurių kapų niekada nebuvo matęs, veikė ryžtingai, pasiklausinėjo gimines, surinko informaciją. Jis susirašė pavardes, bei numatė galimybę rasti nežinomų kapų su tolimų protėvių antkapinių įrašais.

Užduotis buvo įdomi ir rizikinga.

Nepasiruošus galima nerasti nieko. Bet jiems pasisekė, abu su dukra galėjo uždegti žvakutes prie 15 protėvių kapų!
Maža mergaitė per dvi valandas sugebėjo aplankyti šešis protėvių kapus ir du tolimų giminaičių kapus.

Jie naudojosi virtualiais žemėlapiais telefone (t. y. iPhone Safari naršyklėje), tačiau (daugiau…)

Rodyk draugams

Genetika ir genealogija vienijasi

Naujiena! Jau įgyvendintas labai svarbus ir įdomus plėtros momentas.

Genetikos tyrimų centras Family Tree DNA ir viena didžiausių socialinių tinklų genealogijos svetainė -MyHeritage susivienijo, todėl DNR tyrimus ir genealogijos tarptautinių klientų bazę padidino iki 75 milijonų vartotojų.

Family Tree DNA bendradarbiaudami su MyHeritage gali pasiūlyti sumažintą kainą jų specializuotų archyvinių įrašų rinkiniui per SuperSearch programą.

Jūs sutaupysite daugiau nei 50 % užsiregistravę naujam abonementui arba atnaujindami esamą prenumeratą.

SuperSearch apima: - daugiau nei 4 milijardus istorinių įrašų, šeimos medžių su gimimo, santuokos, mirties ir surašymo įrašais, didžiausia pasaulyje istorinio laikraščių kolekcija, milijonais antkapių nuotraukų, išimtinę internetinę duomenų bazę.

“Family Tree DNA ir MyHeritage yra pažangiausias genealoginiams tyrimams skirtų įrankių derinys visoje rinkoje”. - skelbiama svetainėje. Plačiau: Family Tree DNA - www.familytreedna.com

MyHeritage išskirtiniams Family Tree DNA nariams už specialią kainą su nuolaida siūlo įsigyti PremiumPlus narystę. Šis laikinas pasiūlymas galioja iki Sausio 31 2014!

Rodyk draugams

Nelietuviškai užrašyti yra lietuviai ar svetimtaučiai?

Lietuvių kalbos vardynas viduramžiais buvęs tautinis, vyravo lietuviški vardai. Daugumą dabar tradiciniais laikomų vardų sudaro krikščioniški vardai, jie natūraliai prisitaikė prie lietuvių kalbos.

Palaipsniui asmenvardžiai “…gaudavo saviems tikriniams vardams artimas formas ir virsdavo tam tikrais tikriniais skoliniais, panašiais į bendrinius skolinius“. Todėl “nelengva atskirti, ar lietuvis įvardytas svetimos kilmės (skolintu arba suslavintu) asmenvardžiu, ar dokumente minimas asmuo yra svetimtautis“. Prieiga internetu/I. Baltrušaitienė “Svetimvardžių rašymo tradicijos formavimasis Lietuvoje” nuoroda>>>

Svarbu suprasti, kad istoriniuose rankraščiuose perrašomi vardai ir pavardės kartais prarasdavo pirminę formą. Vienintelė ar vėliausia išlikusi asmenvardžio užrašymo forma dažnai neatspindi kelių šimtmečių senumo - tikrojo tarimo, nei tikrojo grafinio pavidalo. Specialistai pripažįsta, kad tik originalus užrašas yra autentiška asmenvardžio forma. Mums surandantiems visą pavardės kitimo kelią yra svarbus jos užrašymų paveldas, t. y. istorinė vartosena. Tai kas išlaikyta senolių pasakojamojoje medžiagoje yra ištarto ir išgirsto įvardijimo versija, vartota gyvojoje kalboje. Kiek kitoks asmenvardžio užrašymų varijavimas, nes nuo pat raštijos pradžios iki šių dienų jų pokyčius įtakojo daug veiksnių. Vienas jų - senųjų raštų vartotos formos.

Lotyniško pagrindo rašmenimis užrašyti vardai ir pavardės, paraidžiui užrašomi lenkų raštininkų, palaipsniui keitė formą. Buvo tarsi „adaptuojamos”, nes vienokio tipo rašmenimis parašyta pavardė buvo perrašyta kitokio tipo rašmenimis. ( lotynų kalba - Jaugel, lenkiškai užrašant pakeista į Jawgell, o Nutowi į Nutowicz, Galakis - Galowski).

(daugiau…)

Rodyk draugams

Savi ir svetimi vardai

Kalbėdami apie protėvių tradicinius senoviškai skambančius vardus, prisimename kaip vadino močiutę, kaimynę, prosenelį. Kartais išlikęs neįprastas variantas, net nežinomas tikrasis vardas, visi prisimena kaip asmenį vadino to ir užtenka. Agafonas ar Agatonas? Motiejus ar MataušasRemis, Cilė, Mutis, Vladzė ar Ganafija - koks tikrasis jų vardas? Ar renkant vardą buvo atsižvelgiama į tam tikrą žmogaus savybę, vardo reikšmę. Ar jų vardai atsitiktiniai praeities ženklai, ar tam tikri žmonių įvardijimo kodai? Dabar ieškoma vardo reikšmių, tapo madinga rinkti neįprastus, retus vardus.

Įvairi rašyba

Bažnytinėse knygose vardai varijavo nestipriai, nes vardų rinkinys buvo apibrėžtas, jie buvo lotynizuoti. Mes galime suabejoti tokiu teiginiu, nes realiame gyvenime ir išlikusiuose dokumentuose galime surasti daugybę vieno vardo užrašymo variantų. Kapinėse ant senųjų paminklų iškalti asmenvardžių įrašai liudija buvusių vardų įvairovę, randame klaidingų, tarmiškų arba senovinių vardų.

Foto: Kulų kapinės. 2013 m.

(daugiau…)

Rodyk draugams

Kol kalbininkai susitars…

Vėl ir vėl grįžtu prie asmenvardžių temos.
Gavusi komentarą, kad tekste naudoju pavardžių įrašus, kurie neatitinka dokumentuose esančių originalių užrašymų, susirūpinau.

Suprantama, rašant apie istorinius vardus ar pavardes, turėčiau užrašyti ne galimai tariamą sulietuvintą vardažodžio variantą, o originalius, istoriniais ženklais - senųjų raštų raidėmis, lotynų, lenkų ar senąja rusų kalba užrašytus žodžius. Manote - blog’o puslapyje tai paprasta?
Labai sudėtinga.

Kur gauti tiek raidynų? Viską pateikti archyvo iliustracijomis - neužteks vietos nuotraukų kaupykloje.

Pradėję rinkti savo giminės genealoginę medžiagą, visi susidursime su klausimu - ką daryti su pavardžių įvairove, kaip užrašyti savo protėvių pavardes. Kokiais asmenvardžių užrašais sudaryti Giminės medį?

Visa medžiaga renkama iš nelietuviškos kilmės šaltinių, kuriuose asmenvardžiai iškraipyti, pakeisti iki neatpažįstamų, skirtingais metais skirtingai užrašyti. Antroponimikos mokslo atstovai bando nustatyti lietuviškas pavardes pagal šaknį, priesagą, galūnę. Tokiu būdu lietuviška Puodkalienės pavardė paversta į neatpažįstamą Putkaliowa (len.) - nebelietuviškos kilmės? Juk puodas plius kalti plius -ienė nesutampa su slaviškos šaknies put (kelias) reikšme.
(daugiau…)

Rodyk draugams

Archaiškumas ir modernybė

Kam gilintis į praeitį? Mirusiųjų neprikelsi. Kas buvo pražuvo.

Kaip dažnai girdžiu šias frazes, kada pasakoju apie savo pomėgį ieškoti savo protėvių ženklų.

Kaip tik XX amžiaus sandūroje su naujuoju tūkstantmečiu netikėtai gavau knygą su konferencijos, skirtos įtakingo danų humanisto Age Meyer Benedictsen studijai apie lietuvių tautos praeitį ir dabartį. Netrukus gavau ir pačią knygą, išverstą į lietuvių kalbą 1997 metais. Šiandien ji keliauja iš rankų į rankas. Knyga parašyta prieš 120 metų, kurioje aprašytos jautrios mūsų tautinio sąmoningumo pamokos.

Jo veikalas apie Lietuvą - tautą, kuri atsibunda, sunkios carinės priespaudos metais XIX amžiaus pabaigoje, ir ta mintis buvo beveik pranašiška. Kada visiems atrodė, kad Lietuvos vardas buvo išnykęs iš žemėlapio, knygoje prabilta apie atgimimo prošvaistes.

Ten, kur grobuoniški ereliai dviejų galingiausių kariniu atžvigiu Europos valstybių herbuose atiduoda vienas kitam pagarbą, šių dviejų šalių pasienio stulpai yra įkasti svetimos tautos žemėje: ši žemė nėra nei vokiečių, nei rusų; pilietybės teisių ten neturi nei vokiečių, nei rusų kalba - ši žemė yra Lietuva”.

(daugiau…)

Rodyk draugams

« Ankstesnis puslapisNaujesnis puslapis »