BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Negiminiški ryšiai genealogijoje

fOTO NUOTRAUKA Autorius:  Data: 2012-08-01, 08:45

Skaitau forume klausimą: “Ar vartotina sąvoka “netikras pusbrolis”? Kai tas pats tėvas, tik skirtingos motinos, kraujo ryšys per tėvą. Ar vartotina sąvoka tiesiog pusbroliai? Na, “netikras brolis” yra kaip ir aišku. Tačiau “netikras pusbrolis” iš esmės negali būti, nes bet koks pusbrolis giminiškai susijęs per tėvą arba per motiną. Todėl formaliai nei patėvio, nei pamotės giminaičiai nėra giminaičiai“. Dilema…

Atsakymas, manau, tradicinis: “Koks skirtumas? Pusbrolis - arba tėvo, arba motinos. Giminių ratas gali būti labai platus: broliai, seserys, pusbroliai, antros, trečios eilės pusbroliai, giminaičiai. Jie visi yra giminės. net ir tie, kurie yra tik devintas vanduo nuo kisieliaus. Visi Lietuvoje yra giminės, nes Lietuva yra švogerių kraštas”.


Amžinos posūnių ir podukrų problemos antrinėje šeimoje. Apie paliktus našlaičius, piktas pamotes prikurta pasakų, surimuotos graudžios dainos ir eilės. Tiesa, kažkodėl apie patėvius tautosaka nutyli. Povaikių bendras gyvenimas su patėviais ir pamotėmis mažiausiai rūpi genealogams, bet į tėvo ar motinos gyvenimą ateinantis naujas (svetimas) žmogus tikra giminės istorijos mįslė. Nei viena epocha nežinojo kaip ta situacija atrodė iš vaiko pozicijos.

Gal dar viena skriauda - šiandien be gailesčio išbraukti šį vaiką iš savo giminės medžio.

Kas genealogijoje yra giminės ir kurie šeimos nariai nesusiję jokia giminyste?

Čia galėtų būti diskusija ne tik apie šeimą, bet ir apie šeimyną, kurią sudaro daugiau nei kraujo giminės. Lietuviai gyveno šeimynomis ir surašymuose tas labai ryšku; motina, seserys, broliai, žmona, vaikai, samdiniai, kartu galėjo būti kiekvieno jų pilnos ar dalinės šeimos. Giminės istorija jungia ne tik giminiškus ryšius. Juk žindyvė galėjo būti paprašyta, nusamdyta moteris, bet ji galėjo vaikui lemti jo sveikatą, kartais išgyvenimą. Kiekviena dėdienė ar teta galėjo padėti auginti seserėčias ar sūnėnus. Samdiniai kartu su šeimininko vaikais dirbti ūkio darbus, sėdėti prie bendro stalo, švęsti ir gėdėti. Vaikai glaudėsi prie senolių, kartu išgyveno negandas ir gamtos stichijas, iš jų mokėsi melstis ar skaityti. Nepriklausomai nuo mūsų norų ir supratimo, šeimynas siejo įvairūs tarpusavio santykiai ir bendra gyvensena. Iš įvairių šaltinių po kruopelytę renkame žinias apie šeimų tradicijas, gyvenimo būdą, jo kokybę, pastaikančias intrigas, smurtą, nesutarimus, bet dažnai labai sėkmingus ir šiltus ryšius. Istoriniuose romanuose galime rasti svarbių giminiškumo apibūdinimų: dėdienė, brolėnas, pusseserė iš tėvo pusės, įsūnis, marti, dukterėčia, svotas. Tiek daug mūsų kalboje naudojamų giminystės terminų, kokių nei vieni kaimynai neturi, leidžia daryti prielaidą, kad anksčiau tie tarpusavio santykiai buvo intensyvūs ir giminystė buvo glaudi.

Tai kraujo ar pieno liniją vesime?

Daugybė žmonių klausia: - kur medyje dėti “netikrus” brolius ir seseris. Vieniems kyla klausimas, kitiems ne. Čia apie tradicijas, gentystę - ji nevienalytė.

Genealogai susiduria su subtiliais klausimais. Įvaikinimas tiek svetimo vaiko, tiek artimo giminaičio, ar tolimų giminių - sukuria naujas jungtis genealogijos linijose. Vaiko gimimas iš nesantuokinio ryšio ar iš neteisėto sutuoktinio nubrėžia papildomas šakas, kurios, vaizduojant schemose gali būti išskiriamos spalvomis arba ženklais. Todėl genealogija neišvengiamai susijusi ne tik su asmenų ryšiais, bet ir su tuo, kaip šie ryšiai sujungti. Kam sunku sudaryti dvigubus giminystės ryšius šeimos medžio projekte, konsultuoju.

Į kurią medžio šaką dėti tokį vaiką - jeigu po santuokos gimė 8 vaikai, bet 1.5 metų prieš santuoką gimęs tos pačios moters nesantuokinis vaikas, tėvui mirus, prirašytas esantis jo? Šeimos ar asmeniniu sprendimu priimtas vaikas savu? Gal tai tikrai ikisantuokinis tų pačių tėvų vaikas. Ar mums tai svarbu? Ar tokia protėvių praeitis keičia Giminės medžio piešinį? Norite tobulo ar istoriškai teisingo genealoginio medžio?

Negiminiški ryšiai genealogijoje - atskira tema, pvz. duktė netikra - įvaikė, moteriškos lyties asmuo, įvaikinta įtėvių, posūnis - sūnus vyro (žmonos), iš ankstesnės santuokos.

Yra ir kita ryšio jungtis tai krikštamotė - motina krikšto metu, arba žindyvė - maitintoja, slaugytoja.

Visi jie šeimynos, ne šeimos dalis, bet giminės istorijos dedamoji - buvę tarpusavio santykiai, ir tik nuo jūsų požiūrio priklauso į kurią lentyną ką dėsite.

Negiminiškų ryšių įvardijimai:

 • Duktė, netikra - įvaikė, moteriškos lyties asmuo, įvaikinta įtėvių (asmuo, prisiimtas įvaikinimo būdu).
 • Sūnus, netikras - įvaikis, vyriškos lyties asmuo, įvaikintas įtėvių (asmuo, prisiimtas įvaikinimo būdu).
 • Dėdė - svetimas žmogus, vaikui, tetos vyras.
 • Krikštamotė - motina krikšto metu.
 • Motina netikra - motina įvaikinto vaiko.
 • Žindyvė - maitintoja, slaugytoja.
 • Pamotė - ne gimtoji motina, netikra motina, tėvo žmona vaikams iš ankstesnių santuokų
 • Krikštatėvis - tėvas krikšto metu.
 • Tėvas netikras - tėvas įvaikinto vaiko.
 • Patėvis - motinos kitas vyras, vaiko patėvis, netikras tėvas, antrasis motinos vyras pirmojo vyro vaikams
 • Podukra - dukra vyro (žmonos), iš ankstesnės santuokos.
 • Posūnis - sūnus vyro (žmonos), iš ankstesnės santuokos.
 • Visi broliai ir seserys iš skirtingų tėvų,  kiekvienas sūnus ir duktė kitiems ne tų pačių tėvų vaikams.
 • Krikštasūnis - sūnus krikštatėvių.
 • Krikštaduktė - duktė krikštatėvių.
 • Krikšto brolis – krikštatėvių sūnui.
 • Krikšto sesuo – krikštatėvių dukrai.
 • Įdukra - įvaikė, įdukrinta. Priimta į šeimą, negiminiška duktė. įdukrinta, prisiimta dukters teisėmis svetima mergaitė.
 • Posūnis netikras sūnus, įvaikis - vyriškos lyties asmuo, įvaikintas, įtėvių netikras sūnus, žmonos ar vyro sūnus iš ankstesnių vedybų.

Vaizdingas posakis: “Tėvo brolio berno brizgelo pamauto posūnis (labai tolima giminė)”.

Sudarydami giminės medžius vargu ar perprasime praėjusio laiko šeimos santykius, vaikų padėtį ar giminystės laipsnį, tuo labiau nustatyti atstumus tarp visų šeimos narių. Bet būkime teisingi, visi archyvuose surinkti, net ir negiminiškais ryšiais susiję asmenys, istoriškai yra susiję su mumis. Nėra lengva pamestinukų istorija, negirdėjau sėkmingų jų istorijos atskleidimo atvejų. Sudėtingi likimų vingiai tarp dviejų, trijų ir daugiau santuokų palikuonių. Jeigu tėvų, vaikų ir visų šeimų narių vardai kartojosi, genealogijos tyrimas susipainioja.

Pasisekė, jei atsekėte bent dalį savo giminės istorijos.

“Lietuvoje našlaičių ir pamestinukų globa pirmoji susirūpino Trakų vaivados žmona Jadvyga Oginskienė, kuri 1786 m. įkūrė pirmuosius vaikų namus”. Našlaičių istorija - nuoroda www.voruta.lt/vienui-vieni/

Patiko (0)

Rodyk draugams

No comments yet. Be the first.

Rašyk komentarą