BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

I8-19a. krikšto vardų įvairovė

Krikšto vardų suteikimo tradicijos

Nomen proprium (lot.) - ypatingas vardas.

Vardų seka, vardų keliai, vardų raida, vardų vingiai…visi gentainių įvardijimai keitėsi ir vystėsi veikiami įvykių ir susidariusių aplinkybių. Vardas gali turėti savo istoriją, susijusią ir nesusijusią su asmenimis, vieta, kilme, šeima, tradicija. Daug žinome apie tai ką protėviai valgė, kaip dainavo, kuo rengėsi, o kaip buvo vadinami beveik nesame girdėję. Žinome kunigaikščių, istorinių asmenybių, senelių, kartais prosenelių vardus ir viskas. Ar daug surasime giminių žinančių savo giminės Nomen proprium arba tradicinius - kelis šimtmečius besikartojančius vardus.

Mūsų asmenvardžiai aprašinėjami, tyrinėjami, bet lietuvių antroponimikos, skirtos genealogijai, kol kas nedaug. Minėtinas etimologinis Lietuvių vardų kilmės žodynas (K. Kuzavinis, B. Savukynas). Esama tyrimų, kuriuose analizuojami konkrečių regionų asmenvardžiai. M. Ramonienė ištyrė 1795 m. Žemaičių vyskupystės krikšto registracijos knygos antroponimiją. XVII−XVIII amžiaus Kriaunų parapijos asmenvardžių analizei skirta V. Maciejauskienės studija. /Informacija iš google.lt/

Tai bendro pobūdžio tyrimai, tik pradžia į didelį lobyną. Giminės medžio paieškos natūraliai išsiplečia į giminės vardų tradicijų ieškojimą ir jų puoselėjimą naujose kartose. Ar buvo vardo tradicija giminėse? Kelių šimtmečių vardų tradicijas galima sekti mano sudarytoje vienos parapijos statistikoje. Vienoje gentainių šakoje krikšto vardų pasikartojimai eina per septynias kartas. Palyginimui surašiau vaikų, tėvų, krikštatėvių, giminių ir kaimynų vardus. Nežinodama viso konteksto negaliu nieko teigti. Vėliau lyginau kitų giminių šakų vardus, atlikau įvairių Lietuvos parapijų vardų tyrimus. Analizavau vienerių metų, dešimties metų, kas 50 metų vienoje parapijoje arba viename kaime krikšto vardų tradicijas. Gal būt mano pavyzdžiu paseks kitos šeimos, sudariusios savo genealogijos medžius. Senuose dokumentuose pasitaikantys pasikartojimai ir surinkta gentainių vardų įvairovė išaudžia giminės vardų medį.

Giminės, gyvenusios vienoje Žemaitijos parapijoje krikšto vardai:

I karta: Steponas ir Salomeja (XVIIa).

II -je kartoje jie turėjo 9 vaikus: Marijoną, Joną, Antaną, Petrą, Juozapą-Ignotą, Pranciškų-Bernardiną, Oną-Elžbietą, Stanislovą ir Teodorą.

III -je kartoje, vienam sūnaui gimė 11 vaikų, iš kurių 4 vaikams suteikti vardai iš II kartos:

 1. Pranciškus, kaip tėvo brolis - Pranciškus
 2. Stanislovas, kaip tėvo brolis - Stanislovas:
 3. Antanas, kaip tėvo brolis - Antanas;
 4. Ona Elžbieta (du vardai), kaip tėvo sesers - Ona Elžbieta (du vardai).
IV - je kartoje dviejų brolių 15-kai vaikų suteikti 2 vardai iš III kartos ir 4 vardai iš II kartos:
 1. Juozapas-senelio brolio Juozapas,
 2. Pranciškus-senelio brolio Pranciškus,
 3. Stanislovas-senelio brolio, tėvo brolio Stanislovas,
 4. Antanas-senelio brolio, tėvo brolio Antanas.
V- je kartoje:
 1. Marijona-močiutės Marijona iš II kartos,
 2. Juozapas-tėvo brolis ir prosenelio brolis Juozapas,
 3. Pranciškus-tėvo brolis Pranciškus-Antanas, prosenelio brolis Pranciškus-Antanas (du vardai),
 4. Antanas-tėvo brolis Antanas, senelio brolis Antanas,
 5. Ignotas-prosenelio brolis Ignotas,
 6. Elena-kaip tėvo sesuo Elena,
 7. Ona Elžbieta-sesers antras vardas Elžbieta, kaip tėvo sesers, Ona Elžbieta (du vardai), senelio sesers - Ona Elžbieta (du vardai) viso 4-jų protėvių.
 8. Barbora-kaip puseserės Barbora,
 9. Jonas-senelio Jonas,
 10. Stanislovas-senelio, tėvo, prosenelio brolių Stanislovas viso 4-jų.
VI- je kartoje:
 1. Antanina-senelio antras vardas Antanas, tėvo ir prosenelio brolių vardai Antanas viso 3-jų,
 2. Stanislovas- tėvo brolio, tėvo pusbrolio, senelio, prosenelio brolių Stanislovas, viso 5-jų.
 3. Marijona-tėvo sesers, promočiutės Marijonaviso 2-jų .
VII- je kartoje:
 1. Teklė-motinos (antras vardas) Teklė,
 2. Teodora (antras vardas)-proprosenelio sesers Teodora,
 3. Stanislovas-Jonas(du vardai)-tėvo brolio ir pusbrolio Stanislovas, senelio ir prosenelio brolių Stanislovas viso 6-jų ; motinos brolio Jonas, prosenelio brolio Jonas viso 2-jų ,
 4. Aleksandras-senelio brolio Aleksandras (antras vardas),
 5. Juozapas-močiutės brolio, močiutės pusbrolio, močiutės senelio brolio Juozapas, viso 3-jų,
 6. Emilija-motinos vardas Emilija,
 7. Sofija (trečias vardas)-močiutės tėvo sesers Sofija.
 8. Aloizas (antras vardas)-tėvo vardas Aloizas,
 9. Ona (antras vardas), Antanina (trečias vardas)-motinos vardas Ona, močiutės  prosenelės Ona (antras vardas) viso 2-jų; motinos sesers Antanina.

Išvados: Stanislovas ir Antanas(-a) populiariausi šių gentainių vardai, jie kartojasi per visas kartas. Pranciškus ir Elžbieta trečioje-penktoje karose dažni, vėliau nuo šeštos kartos šiais protėvių vardais niekas vaikų nebekrikštijo. Tai, kad Ona-Elžbieta vardų junginys kartojasi 4 kartose, tai tikras giminės paveldimo vardo pavyzdys. Panašiai vyriškų Pranciškus-Antanas besikartojantis junginys nėra atsitiktinis.

Vardai giminėje neatsiejami nuo to laikmečio vardų konteksto, todėl pridedu šiek tiek statistikos.

Vienoje Žemaitijos parapijoje gyvenusių visų gentainių (kelių giminių) krikšto vardai:

(Surinkti duomenys iš XVIIa. pabaigos- XIXa. pabaigos 310 mano gentainių vaikų krikšto įrašų).
 1. Krikštatėvių vardais krikštyti naujagimiai,
 2. Tėvų vardais krikštyti naujagimiai.

1. Krikštatėvių vardais krikštyti naujagimiai:

1700 vaiko vardas Barbora-krikšo motinos vardas Barbora,
1708   Kotryna-krikšo motinos Kotryna,
1732   Antanas (antras vardas)-krikšo tėvo Antanas,
1735   Sofija-krikšo motinos Sofija,
1747   Liudvika-krikšo motinos Liudvika,
1749   Elena-krikšo motinos Elena,
1757   Sofija (antras vardas)-krikšo motinos Sofija,
1762 Juozapas-krikšto tėvo Juozapas,
1770   Ona (pirmas vardas iš dviejų)-krikšo motinos Ona,
1771   Martynas (antras vardas)-krikšo motinos Martina (pirmas vardas iš dviejų),
1774   Pranciškus-krikšto tėvo Pranciškus,
1779   Barbora (pirmas vardas iš dviejų)-krikšo motinos ir asistentės Barbora,
1794   Konstantinas (antras vardas iš trijų)-krikšo motinos Konstancija,
1800   Leonas (antras vardas)-krikšo motinos Leonora, asistentės Eleonora,
1812   Pranciškus (antras vardas)-asistentės Pranciška,
1812   Martynas (antras vardas)-krikšo tėvo Martynas,
1815   Kristupas-krikšto tėvo Kristupas,
1817 Juozapas (trečias vardas)-asistentas Juozapas, tėvas Juozapas,
1817 Ona (antras vardas)-krikšo motinos Ona,
1817   Adomas-krikšto tėvo Adomas,
1818   Liudvika (pirmas vardas iš dviejų)-krikšo motinos Liudvika,
1820   Teklė (pirmas vardas iš dviejų)-krikšo motinos Teklė,
1821   Justinas (trečias vardas)-krikšo motinos Justina,
1822   Pranciškus (pirmas vardas iš dviejų)-krikšo tėvo Pranciškus,
1823   Kazimieras (antras vardas)-krikšo tėvo Kazimieras,
1823   Angelė (antras vardas)-krikšo motinos Angelė,
1824   Jonas (antras vardas)-krikšto tėvo Jonas,
1824   Kotryna (pirmas vardas iš dviejų)-krikšo motinos Kotryna,
1824   Barbora (antras vardas)-krikšo motinos Barbora,
1825   Teofilis (pirmas vardas iš dviejų)-krikšo tėvo Teofilis,
1825   Elžbieta (antras vardas)-krikšo motinos Elzbieta,
1825   Agota-krikšo motinos Agota,
1825   Jonas-krikšto tėvo Jonas,
1826   Karolina (pirmas vardas iš dviejų)-krikšo motinos Karolina,
1827 Ona (pirmas vardas iš dviejų)-krikšo motinos Ona,
1828   Julija (pirmas vardas iš trijų)-krikšo motinos Julija,
1828   Regina (antras vardas)-krikšo motinos Regina,
1831   Stanislovas (pirmas vardas)- tėvo Stanislovas, Pranciškus (antras vardas)-krikšo tėvo Pranciškus,
1855   Julija-krikšto tėvo Julijonas,
1865   Antanas (pirmas vardas iš dviejų)-krikšo tėvo Antanas,
1867   Stanislovas (pirmas vardas iš dviejų)-krikšto tėvo Stanislovas,
1874   Vincentas-asistento Vincentas,
1874   Stanislova-krikšto tėvo Stanislovas,
1874   Leonas (antras vardas)-krikšo tėvo Leonas,
1879   Feliksas (antras vardas)-krikšto tėvo Feliksas,
Išvada: iš 310 vaikų krikštatėvių vardais krikštyti 45 vaikai, (25 iš jų suteikti pirmieji vardai).

2. Tėvų vardais krikštyti naujagimiai:

1697 vaiko Ona - motinos Ona,
1701  Jurgis-tėvo Jurgis,
1762  Ona-motinos Ona,
1779  Marijona-motinos Marijona,
1799  Marijona (pirmas vardas iš dviejų)-motinos Marijona,
1780  Marijona-motinos Marijona,
1780   Petras-tėvo Petras,
1783   gimė dvynės: 1. Kotryna (pirmas vardas)-motinos Kotryna, 2. Vincenta (antras vardas)-krikšto tėvo Vincentas,
1785   Antanas-tėvo Antanas,
1787   Ona- motinos Ona,
1794   Antanas- tėvo Antanas,
1797   Marijona-motinos Marijona,
1798   Ignotas (antras vardas)-tėvo Ignotas,
1799   Marijona-motinos Marijona,
1800   Adomas-tėvo Adomas,
1811   Anupras-tėvo Anupras,
1813  Jokūbas (pirmas vardas iš dviejų)-tėvo Jokūbas,
1814   Ignotas (antras vardas)-tėvo Ignotas,
1816   Agota-motinos Agota,
1817   Juozapas (trečias vardas)-asistentas Juozapas, tėvas Juozapas,
1817   Elžbieta (antras vardas)-motinos Elzbieta,
1818   Karolis (antras vardas iš trijų)-motinos Karolina,
1819   Marijona (pirmas vardas iš dviejų)-motinos Marijona,
1821   Antanas- tėvo Antanas,
1823   Antanina (pirmas vardas iš trijų)-tėvo Antanas,
1825   Barbora (antras vardas)-motinos Barbora,
1831  Stanislovas (pirmas vardas)-tėvo Stanislovas, Pranciškus (antras vardas)-krikšo tėvo Pranciškus,
1867   Benediktas-tėvo Benediktas,
1874   Aleksandras-motinos Aleksandra,
1880   Stanislova-tėvo Stanislovas,
1883   Stanislovas-tėvo Stanislovas
Išvados: iš 310 vaikų Tėvų vardais krikštyti 31 vaikai, (20-čiai iš jų suteikti pirmieji vardai).
Šie duomenys rodo, kad vaikams dažniau suteikiamas krikšto tėvų (bent vienas vardas), nei tėvų, bet (pirmuoju) tėvų vardas parenkamas dažniau, nei krikštatėvių. Štai kodėl tarp gentainių karta iš kartos keliauja tradiciniai vardai.
Antanai 4 kartus, Marijonos 6 kartus, Onos - 3, Stanislovai -3; tai tėvų palikimas. Kur kas įvairesnis krikštatėvių vardais krikštytų vaikų sąrašas, tiesa, jie rečiau tampa pirmaisiais vardais.

Šios parapijos 1692m- 1710m. krikšto vardų paplitimas dviejuose giminių gyventuose kaimuose.

(statistika surinkta iš 18 metų laikotarpio dviejų kaimų 84 gimusių vaikų krikšto dokumentų)

 1. Krikštatėvių vardais: Magdalena, Ona, JurgisJuozapas, Marijona, Pertas, Justina.
 2. Motinos vardais: Marijona, Kotryna, Ona.
 3. Vardai suteikti pagal gimimo dieną - atsineštiniai vardai:
1692m Jonas-birželio 22 (vardadienis birželio 24),
1696m Tomas-gruodžio 13(vardadienis 21), Steponas-gruodžio 25 (vardadienis 26),
1697m Jurgis-balandžio 27 (vardadienis balandžio 23), Antanas birželio 16 (vardadienis birželio 13), Petras birželio 16 (vardadienis birželio 29),
1698m Agota-vasario 5 (vardadienis sutampa),
1699m Kazimieras-kovo 1(vardadienis 4), Juozapas kovo 19 (vardadienis 19),
1700m Kasparas-sausio 3 (vardadienis 6),  Kazimieras-kovo 2 (vardadienis 4), Jadvyga-spalio 17( vardadienis 16),
1701m Juozapas kovo 20 (vardadienis 19), jo krikštatėvis irgi Juozapas, Kotryna-balandžio 3( vardadienis kovo 22), Pranciškus-balandžio 4 (vardadienis balandžio 2), Jurgis-balandžio 23 (vardadienis balandžio 23), Marijona-liepos 24 (vardadienis liepos 2),
1702m Juozapas kovo 25 (vardadienis 19), Morkus-balandžio 25 (vardadienis balandžio 25),
1704m Tomas-gruodžio 26 (vardadienis 21),
1705m Magdalena-liepos 23 (vardadienis 22), Jokūbas-liepos 23 (vardadienis 25),
1706m Petras birželio 26 (vardadienis birželio 29), Jokūbas-liepos 19 (vardadienis 25),
1708m Antanas gegužės 31 (vardadienis birželio 13),
1709m Margarita birželio 13 (vardadienis birželio 10)
Išvados: 1692m- 1710m. iš 84 šiuose dviejuose kaimuose gimusių vaikų 30-čiai vaikų vardai suteikti pagal kalendorinį vardadienį. Populiariausias vardas - Juozapas.
Krikštatėvių vardais pakrikštyti 8 vaikai, tėvų vardais-3. Tokia statistika negali parodyti paveldimos vardų tradicijos, nes stebimas tik vienos kartos paveldas. Aišku viena - pusei gimusiųjų vaikų vardai suteikti tėvų, krikštatėvių, vardadienių tradicijojomis. Dar įdomesnis giminės vardų lyginimas, nes galima stebėti ar jie dairėsi į kaimynus, rinkdami krikštavardį savo atžalai. Galima sakyti tik Juozapo vardas buvo suteiktas 3 kaimų vaikams ir vienam mano gentainiui, kitais populiariais vardais (Kazimiero, Antano, Pranciškaus, Magdalenos) tik po vieną vaiką krikštijo.

1700-1701 metų visos parapijos vaikų krikšto vardai

Dviejų metų laikotarpyje (1700-1701m. ) šioje parapijos bažnyčioje pakrikštyta 130 vaikų, (1700m. - 70 vaikų). Berniukų 49, mergaičių 81. Vaikai atvežti krikštyti iš 75 kaimų ir parapijos miestelio.
Dažniausi vardai: Kazimieras-17, Magdalena-14, Marijona-10, Ona-10, Jonas-8, Justina-7, Mykolas-7, Barbora-6, Jurgis-6, Elena-5, Juozapas-5.
Po vieną vardą: Petras, Mikalojus, Liucija, Martina, Teodora, Teodoras, Ieva, Morkus, Joana, Pranciškus, Pranciška, Aleksandras, Adomas.
 • Kalendoriniai (pagal gimimo dieną):
Iš visų 130 - 47 vaikams vardai suteikti pagal gimimo dieną (kalendoriniai):
Gabrielius, Agota, Kristina-2, Magdalena-5, Petras, Elzbieta-2, Ona-3, Baltramiejus-4, Mykolas-3, Jadvyga, Martynas-5, Kotryna-2, Mikalojus, Tomas-3, Barbora-2, Simonas, Kazimieras-12, Sofija-3,  Juozapas-4Jurgis-3, Morkus, Jonas-2, Marijona-2, Laurynas, Teodoras, Steponas-2.
Populiariausias Kazimieras, net 12 vaikų gavo šį vardą. Magdalena ir Martynas po 5 vardus
 • Krikštatėvių vardais:
Iš visų 130 - 18 vaikų įvardinti krikštatėvių vardais:
Mykolas, Jonas, Jurgis, Barbora-2, Tomas, Kazimieras-3, Sofija, Agota, Juozapas, Magdalena-3, Marijona-3.
Populiariausi: Kazimieras, Magdalena ir Marijona.
 • Tėvų vardais:
Iš visų 130 - tik 4 vaikams suteikti tėvavardžiai:
Mykolas, Kazimieras-2, Elena
Išvados:
Įdomu tai, kad populiariausiu Kazimiero vardu krikštyti vaikai: pagal tėvų, krikštatėvių vardus, vardadienį, bet Kazimiero vardas nesuteiktas nei vienam laisvai, ar atsitiktinai. Jeigu jis būtų dažnas be jokios priežasties galima būtų teigti, kad įtakos turėjo Šv. Kazimiero garbinimas. Populiarus parapijoje Magdalenos vardas, bet tik viena iš 14 mergaičių pakrikštyta atsitiktinai. Populiarumą galėjo įtakoti tai, kad tuo metu Šv. Marija Magdalena de Paci buvo paskelbta palaimintąja 1626 metais ir kanonizuota 1669 metų balandžio 22 dieną. Šv. Marija Magdalietė (Magdalena) tapo reikšminga ir tai atsispindėjo Lietuvos vardyne. Jurgis tuo metu irgi atsidūrė tarp populiarių vardų. Šv. Jurgis tapo riteriškumo idealu, jį savo šventuoju globėju paskelbė Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. (Iš “Lietuvos šventieji ir globėjai”)
Atvirkščiai Onos vardas rečiau paveldimas, dažniau be priežasties suteikiamas; tik 3 mergaitėms pagal gimimo dieną, kitoms 7-ioms parinkti laisvai. Šv. Ona – duonos ponia. Šv. Ona atneša visas vasaros gėrybes, todėl Onos vardas Lietuvoje buvo labai įprastas, labai daug parapijų turi šv. Onos vardą. Gal būt ir šioje apžvelgtoje parapijoje lėmė tai, kad Šv. Ona buvo artimos parapijos globėja.
Tiriant giminės medžio vardus, lyginau juos su parapijiečių vardais. Lyginant giminės vardus su visu peržvelgtu parapijiečių sąrašu tik du mergaičių vardai Ona, Marijona sutampa populiarumu, bet populiariausias parapijoje vyriškas Kazimiero vardas neprigijo tarp mano gentainių. Populiariausi giminės vardai: Elzbieta Pranciškus šioje parapijoje reti, Ona, Juozapas ir Antanas dažni visur. Įdomu tai, kad Marijonomis mano giminė krikštijo pagal paveldėjimo tradiciją. Atsiranda prielaida, kad Marijona buvo šimtmečiais per motinos liniją perduodamas vardas.
Nelengva pajusti iš kur vardas atkeliauja į vieną ar kitą šeimą, iš kur, tarsi vėjo gūsis padvelkia šviežumu, iš kur papučia naujovėmis ir kaip susidaro tradicijos. Šeimos nariui atvykus iš kitos parapijos, vardas gali būti jo atsineštas,”prigyjantis” ne tik giminėje, bet ir parapijoje. Tai akivaizdu mano giminės junginiuose; vis naujos spalvinės vardų grupės suskamba įvairių kartų gentainių šakose. Tai pavirtina kitų mano gentainių medžių studijos. Tenka lyginti ir sisteminti visų vardų paveldą. Įdomus būtų retų vardų atsiradimo giminių medžiuose tyrimas, bet tai lieka ateičiai.
Stebino, kad Jono vardas senojoje Lietuvoje buvo labai retas. Perskaičiau Vilniaus universiteto Baltistikos katedros docentės Daivos Sinkevičiūtės “Lietuvos ryte” publikuotą straipsnį apie Jono vardo populiarumą, radau teiginį “Jono vardo populiarumo pikas buvo ketvirtajame – šeštajame XX a. dešimtmetyje“, bet “vardas Jonas Lietuvą pasiekė anksčiau, nei įvyko oficialus krikštas”. Taigi, vardai turėjo savo populiarumo pakylimus ir nusileidimus. Vienas filologės teiginys, kad “Iki XIX a. registracija buvo viso labo žmogaus užrašymas bažnytinėse knygose” kelia abejonę. Šio užrašymo metu dalyvaudavo kelios poros įvykio liudininkų, įrašomi du trys ir daugiau vardų, valstiečių vaikus krikštijo kilmingi kraštiečiai, manyčiau tai buvo neeilinis įvykis.

Patiko (1)

Rodyk draugams

1 komentaras to “I8-19a. krikšto vardų įvairovė”

 1. Gruodis 22nd, 2011 | 05:46

  Tuo tarpu pasakojamosios tradicijos tyrimų patirtis leidžia teigti, kad žodiniai šaltiniai vertintini ne vien kaip menkavert

Rašyk komentarą