BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Knygų įrašų apie krikštą, santuoką, mirtį įžvalgos

Dažniausiai randamų knygų įrašų apie krikštą, santuoką, mirtį vertimai ir pastabos.

Norint naudotis įvairiais dokumentais, kurie dažniausiai yra sukaupti istorinių archyvų saugyklose, bibliotekose, bažnyčių registracijos knygose, muziejuose ir internete reikia suprasti kaip skaityti senuosius rankraščius. Svarbiausios yra bažnyčių registracijos knygos, kuriose galima rasti įvairaus pobūdžio tekstų:spausdintinių ir rankraštinių ir įvairiose laikmenose: knygose, mikrofilmuose ar elektroniniame pavidale. Genealoginei paieškai tinkamiausios bažnyčių gimimo-krikšto, jungtuvių ir mirties registracijos knygos.
Remiantis knygose esančiais įrašais, buvo išduodami gimimo liudijimų (išrašai), tai patvirtina dažnai randami specialiai parengti išrašai.
Pamestinukas ar nesantuokinis vaikas gan dažnas XIX a. reiškinys ir apie tai rašoma vidurinėje grafoje.

XIX a. antroje pusėje prie gimimo įrašo atsirasdavo įrašas apie įvykusią santuoką. Knygų puslapiuose galima rasti išskirtinį vienam asmeniui skirtą išrašą - toks dokumentas tikras lobis.

Foto: 1817 m. santuokos dokumento išrašas. Šaltinis LVIA

Lotynų kalba ranka užpildomos knygos

Gimimo - krikšto įrašai

Pvz. 1796 m gimimo-krikšto įrašaskuriame data, vikaro, kūdikio, jo tėvų, krikštatėvių asmenvardžiai. Prieš tėvo vardą įrašomas žodis Patris - reiškiantis tėvas, prieš motinos vardą rašomas žodis motina Matris. Krikšto tėvai įvardijami žodžiu Lewantes, arba Patrini.

Pvz. 1704 m gimimo-krikšto įrašas. Pirmoje eilutėje - Viešpaties metais - Anno Domini 1704 pirmoji mėnesio dienaCalendis SausisJanuarij. Antroje eilutėje - krikštytas vardu - Bapt, jo tėvo vardas pavardė ir - et motinos vardas ir gyvenama vietade.

Seniausiose knygose dažnai nebuvo specialių grafų, lotynų kalba pildomas tekstas nesuskirstomas pagal kokią nors schemą. XVII-XVIII a. pradžioje knygose nepastebima jokių specifinių taisyklių ar normų, todėl kiekvienos parapijos knygos buvo užpildomos savaip. Vieni rašė minimalius duomenis, kiti praplėsdavo įrašų duomenis. Pasitaiko neįrašytų krikšto vardų, tėvų ar vieno iš jų, nepilni liudininkų sąrašai, be gimimo dienos ar vietos. Santuokų įrašuose beveik neminėdavo tėvų, kartais trūkdavo gyvenamos vietos įrašų, jaunųjų amžiaus ir kitokių svarbių faktų.

Santuokos įrašai

Pvz. 1742 m santuokos įrašas. Pirmoje eilutėje: gegužis - Mai. Antroje eilutėje - 13 diena - D. 13. sujungti santuokoje - Contr, Matr. vardas pavardė su -Cum vardas pavardė abu iš - ambo de.

Mirties įrašai

Pvz. 1795 m mirties įrašas. Pirmoje eilutėje - Viešpaties metais - Anno Domini 1795 pirmoji mėnesio diena Calendis Sausis Januarij. Antroje eilutėje - mirė panelėObit in Domina vardas pavardė vienų metų - uniannus palaidota - sepulta de - (vieta).

Lenkų kalba ranka užpildomos knygų grafos (paaiškinimai).

Gimimo - krikšto įrašai

Lotynų kalba vykdomi įrašai buvo palaipsniui keičiami į lenkiškai užrašytas versijas. Palaipsniui ir netolygiai, nes ne iš karto visi raštininkai išmoko kitą kalbą, Po to Lietuvos teritorijoje oficialios kalbos statusą turėjo lenkų kalba, todėl ir mišrių ženklų būta.

Pvz. 1802 m mišrus gimimo įrašas. Viršutinėje grafoje lotynų kalba įrašytas tekstas Tie patys metai 1802 balandžio mėnuo - Continuatio-Anni-1802-Mensis Aprilis. Apatinėje grafoje lenkų kalba - gimimo vieta/gimimo data/krikšto data,/krikšto vardas/tėvų kilmė ir asmenvardžiai/suteikiančio krikštą asmenvardžiai/krikštatėvių asmenvardžiai.

Pvz. 1832 m lenkų kalba ranka rašytas tekstas. Lapo viršuje data, knygos pavadinimas, bažnyčia ir parapija. Sudarytose grafose: eil. Nr./gimimo, krikšto datos/ kada, kur ir kas pakrikštijo/tėvai ir kurioje parapijoje gimė/kas krikštatėviai, liudininkai-asistentai.

Santuokų įrašai

Pvz. 1806 m jungtuvių įrašas. Viršutinėje grafoje lenkų kalba įrašyta parapija, pavietas, data. Apatinėje - Jaunųjų gyvenamoji vieta/santuokos data/sutuoktinių asmenvardžiai/kunigo asmenvardžiai/liudininkų asmenvardžiai.

Pereinamojo laikotarpio santuokų įrašai gali būti įrašomi laisvu stiliumi, nesant grafų gana sunku sekti dviejų kalbų tekstą, dar sunkiau jį versti.

Pvz. 1827 m jungtuvių įraše teksto pradžia - lotynų kalba 1827 gegužės 17 d. - May 17 die Kelmės kunigo pavardė, vardas pavardė jaunuolis - Juvenum, ir vardas pavardė mergina - virginam iš kaimo ir parapijos - de Laukie par. Kielmie… tačiau nuo 7 eilutės rašoma lenkiškai.

Pvz. 1830 m mirčių įrašas. Eilės Nr./Mirties data/mirusio amžius/ Kur kas ir nuo ko mirė ar suteikti Sakramentai?/Kokia socialinė padėtis, kilmė, kiek ilgai gyveno, kokioje parapijoje ir kiek vaikų liko?/Kas, kada ir kur palaidojo?

Lenkų kalba spausdintu šriftu užpildomų grafų paaiškinimai.

Gimimo - krikšto įrašai

Pvz. 1838 m lenkų kalba spausdintas tekstas. eil. Nr./gimimo, krikšto datos/ kada, kur ir kas pakrikštijo/tėvai ir kurioje parapijoje gimė/kas krikštatėviai, liudininkai-asistentai.

Santuokų įrašai

Pvz. Eilės Nr./santuokos data/Kada kur kas sutuokė?/Kokie jaunavedžiai kokios kilmės, amžiaus ir parapijos?/Kokie abiejų jaunavedžių tėvų ir santuokos liudininkų asmenvardžiai?

Mirčių įrašai

Pvz. Eilės Nr./Mirties data/mirusio amžius/Kada kur kas ir nuo ko mirė ar suteikti Sakramentai?/Kokio pašaukimo, kilmės, kiek ilgai gyveno, kokioje parapijoje ir kiek vaikų liko?/Koks kunigas kada ir kur palaidojo?

———————————————————-

Nuo tada, kai mūsų raidyną pakeitė rusų caro pareigūnai ir vietoje lotyniško raidyno buvo primesta kirilica, bažnyčios raštininkai prisitaikė prie situacijos. Vis dar vyksta teorinės diskusijos kaip rašyti nelietuviškas pavardes. Gal svarbiau sužinoti kas nutarta dėl tų nelietuviškų ir lietuviškų asmenvardžių rašymo rusiškais rašmenimis ir galimų transkripcijų lietuviškos pavardės lietuviškame vertime. Genealogija - mokslas, mokslo žinių reikia visiems terminams iššifruoti.

Rusų kalba spausdintu šriftu užpildomų grafų paaiškinimai

Krikšto įrašai

Pvz. Eilės Nr. gimimo ir krikšto datos. Kada, kur, kas ir kaip krikštijo? Kas tėvai, kur ir kada gimė? Kokie krikštatėvių ir atstovų asmenvardžiai? Liudininkų prierašai ir kiti įrašai. Genealogija 2015 m. gruodžio 5 d.

Santuokų įrašai

Pvz. Eilės Nr. santuokos data. Kada kur kas kiek kartų skelbęs sutuokė? Kokie jaunavedžiai kokios kilmės, rango, amžiaus ir parapijos? Kokie abiejų jaunavedžių tėvų asmenvardžiai, kilmė ir kokie santuokos laiduotojai ar liudininkai?

Mirties įrašai

Pvz. Eilės Nr. mirties data, amžius, kada kur kas ir nuo ko mirė ar suteikti Sakramentai? Kokios kilmės, rango ir bendruomenės? Kiek gyveno, kokioje parapijoje ir kie vaikų liko? Koks kunigas kada ir kur palaidojo?

Lietuvių kalba spausdintu šriftu užpildomos grafos

Pvz. 1926 m santuokos grafos

Tai tik standartinių įrašų ir grafų apžvalga, tačiau knygose apstu tikrinių žodžių, asmenvardžių ir vietovardžių. Jų nesudėsi į lentynas. Kiekvienas surastas žodis, apibūdinantis giminę, tampa ne tik giminės istorija, bet ir šalies studijuojamu paveldu.

Gerai žinomi Šaukėnai (Szawkiany) ir kiti miestai ar lietuviški vietovardžiai rašomi lenkiškai, vertimui nereikalauja ypatingų žinių. Ką daryti su bajorkaimiais, kaimais viensodžiais, kurių pavadinimų (Sumeli, Pili, Oreykiszki, Szpule, Szezesaycie, Podorniki, Zasciory, Pogerdy, Noreysz, Dumitry, Saxnovcie, Izmariany, Zybicensi, Leptynka) nerasime jokiuose žinynuose, nes neišliko, dingo iš žemėlapių, pakito negrįžtamai. Dar jeigu juos raštininkai užrašė svetimos kalbos raidėmis iš klausos - ištartus buvusiomis tarmėmis, kas gali žinoti koks buvo pirminis pavadinimas. Apie tai rašiau temoje Vietovardžiai, kurie kartais veda į niekur

Seniausi vardai ir pavardės tirpsta perrašant ir perdarant, senieji istoriniai baltų pavadinimai stumiami į pašalį. Senieji prūsiški vietovardžiai ir toliau keičiami į rusiškus pavadinimus. Daugybę metų vykęs slavų dominavimas, įbaugino svetimųjų pranašumu ir apsunkino atsitiesimo kelią. Mokslo žmonės teigia, kad baltų kalbos yra seniausios hidronimijos centre. Knygose likę tik nežymūs vardų ar vietovardžių pėdsakai. Palikti laiko ženklai blunka, žodžiai keičia raides, neatpažįstamai transformuojasi. Mes galime praskleisti tamsos uždangą ir įžvelgti autentiškus buvusių tikrinių žodžių pavidalus.


Jeigu kam nors padėsiu perskaityti istorinius dokumentus su įrašais apie protėvius, užrašytus įvairiomis kalbomis ir pagal tam tikrą nustatytą tvarką, tikrai džiaugsiuosi.

Iliustracijos. Dokumentų fragmentai: epaveldas.lt

Patiko (4)

Rodyk draugams

No comments yet. Be the first.

Rašyk komentarą