BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Giminystės terminija

Giminės medžio įrašuose savo giminaičius galime įvardinti giminingumo prierašais. Pvz. Petro sesuo Ona jo žmonai yra moša, Onos sūnus Jonas jos broliui Petrui - seserėnas. Jono žmona Agota Onai - marti.

Šiandiena mažai kas prisimena visus giminystės ryšius nusakančius žodelius, gal tik artimiausių šeimos narių: brolių, brolienių, uošvių, dėdžių. Dar įdomiau jie skamba kiekvieno krašto tradicijose. Pavyzdžiui senelis (tėvo arba motinos tėvas) kiek daug sinonimų turi: senolis, senutis (tarm.), seniukas, senutėlis, seniokas, tėvukas, bočius, bočelis, tėčiukas. Uošvis, svainis, svočia ir dar keli žodžiai išlikę iki šiandien, bet ar kas prisimena laigono, intės terminus. Rekomenduoju pasiskaityti specialistų sudarytą žodynėlį.

Giminystės ryšių pavadinimai.

Pasak R. Buivydienės, senieji giminystės pavadinimai priklauso

senojo gyvenimo realijoms, tradicinę lietuvių gyvenimo

sanklodą atspindėjusiems leksikos sluoksniams,

kuriuos šiandien pakeičia nauja, technologinė, miestietiškoji mąstysena.

Giminystės pavadinimai apima kraujo ir vedybų giminystę nusakančius žodžius.

Žmona – pati, patni, viešpatni, boba, bobė, motė, senė, žiuponė (pono
žmona),draugė, drauguonė.
Vyras – diedas, patis, senis, tėvas, draugas.
Vyro motina – anýta
Vyro tėvas – šẽšuras
Vyro brolis – dieveris (dar – švogeris, skolinys iš rusų kalbos, o rusų
kalboje – skolinys iš vokiečių k.)
Vyro sesuo – móša, dieverė, moša, švogerka (skolinys), svainė, marti,
brolaitė.)
žmonai vyro sesers vyras – mošėnas
Vyro brolio žmona – jéntė, ìntė, gentė, žentė. Pirminis žodis – jentė,
kiti- vediniai, dar – dieverienė, bro
lienė
Žmonos tėvas – úošvis
Žmonos motina – úošvė
Žmonos brolis – láigonas (vyrui žmonos brolio žmona – laig(u)onienė)
Žmonos sesuo – sváinė
Žmonos sesers vyras – sváinis
Sūnaus žmona – martì, sūnienė.
Sūnaus žmonos (marčios) brolis – marčiabrolis.
Dukters vyras – žentas, martas, dukravedis, dukterėnas.
Brolio žmona – martì, marša, brolienė, brolaitė.
Sesers vyras – žéntas, svainis
Tėvui ar mamai marčios ar žento mama – svočia
Tėvui ar mamai marčios ar žento tėvas – svotas
Broliui ar seseriai sesers vyras – svainis
Broliui ar seseriai brolio žmona – brolienė

Avynas – motinos brolis (kaip ir prūsiškas „awis”), dėdė.
Ava – motinos brolio (avyno) žmona; teta, dėdienė. Dar – avynienė, mūma.
Brosis, broterėlis, brolelis, brotužis – pusbrolis.
Brosė, brotužė – pusseserė.
Dėdbuvis – velionės tetos vyras.
Dėdėnbuvė – dėdienė, jos vyro giminėms, dėdei mirus.
Tetėnas, tetulėnas – tėvo arba motinos sesers (tetos) vyras. Kita žodžio
tetulėnas reikšmė – tetos sūnus, t.y. pusbrolis.
Tetinas, tetutinas, tetulis, tetulius – tetos vyras (š. Lietuvoje)
Bobutinas – senelės vyras (bobutės vyras iš kitų vedybų, pagal uošvinas –
uošvės vyras iš kitų vedybų);

Dukterėčia - brolio ar sesers duktė
Sūnėnas – brolio ar sesers sūnus
Brolėčia - brolio duktė
Brolėnas, brolainis, brolaitis – brolio sūnus, pusbrolis.

Brolainienė – brolio sūnaus žmona.
Seserėčia – sesers dukra
Seserėnas – sesers sūnus

Nepuotis (dar- nepotis, neptis)- vaiko vaikas, vaiko sūnus. Dabar – anūkas
(kaip ir anūkė, neseniai pasiskolinti iš slavų – baltarusių ar ukrainiečių
oнук) Neptė- vaiko duktė (Sanskrito kalboje anūkas ir anūkė atitinkamai yra
nápāt ir nápt)

Vaikaitis, vaikvaikis -  vaiko sūnus. Dabar – anūkas.

Provaikis - vaikaičio vaikas, proanūkis.

Anūkienė - anūko, vaikaičio žmona.

Užkurys, priekuras, įkuris, ančkurys, priimčius, įsodas, namininkas,
ateitinys, įvestinys, atvestinys – 1) vyras po vedybų išeinantis į žmonos
namus. 2) (Antrasis) našlės vyras (dar – preikšas);
Užgulis, pavadas, – antrasis moters vyras;
Užtupys, ančtupinis – trečiasis moters vyras;
Bobkalis, kaliboba – ketvirtasis moters vyras;
Bobos baigis – penktasis moters vyras;
Pavada, antravedė, antrapatė – antroji vyro žmona;
Trečiapatė – trečioji vyro žmona.
Preikšė – už našlio ištekėjusi ir apsigyvenusi jo namuose moteris;
Puspatė, pusbobė – sugyventinė, netikra pati.

Preikšė, preikšienė – našlio žmona;

Pora, pačiudu, draugysta – abu sutuoktiniai;
Šeirys, šeiris, udaučius – be žmonos (mirus žmonai) likęs vyras
Gyvanašlis – be žmonos (paliko vyrą) likęs vyras
Šeirė, udava – be vyro (mirus vyrui) likusi žmona;
Gyvanašlė – be vyro (paliko žmoną) likusi žmona,

Man pačiai teko išgirsti įdomų žemaitišką išsireiškimą: gerokai vyresnį jaunikį jie vadina babinu.

Gal būt ir jūs žinote liaudiškų žodžių, apibūdinančių vedybinius ar giminystės ryšius.

Surinkta iš: R. Buivydienės „Vedybų giminystės pavadinimai“ (Vilnius, 1997);

http://vddb.library.lt/

http://sinonimai.lt;

http://ualgiman.dtiltas.lt/kalbos_kultura.html

http://www.lkz.lt

Patiko (0)

Rodyk draugams

komentarai (47) to “Giminystės terminija”

 1.   Jūratė
  Lapkritis 26th, 2012 | 12:49

  o kaip vadinti močiutės (iš mamos pusės) seserį ir brolį?

 2.   elena
  Lapkritis 26th, 2012 | 14:39

  Man neteko girdėti ar skaityti apie kokį specialų terminą, gal būt apibrėžia žodžiai pagal kartas - mamos teta, dėdė, ar paprastai: močiutės sesuo, brolis.
  Galiu klysti, nes mūsų tautos giminystės žodynas labai turtingas, visose kitose tautose visi šeimos nariai apibrėžiami keliais žodžiais pusbroliai ir tetos, dėdės. Kaip ir veiksmažodžiai kuriais apsirengiame. Mes lietuviai segame, auname, mauname, rišame, apsisiaučiame ir t.t. o visi likusieji tik deda.

 3.   Austeja
  Birželis 19th, 2013 | 22:47

  Kas man yra teteno brolis? :)

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 4.   elena
  Birželis 20th, 2013 | 14:29

  Geras klausimas. Bet nežinau atsakymo. Teks vartyti žodynus, šiemet tarmių metai, daug informacijos apie retus žodžius ir išsireiškimus tarmių žodynuose. Puikus - tėtėno brolis (aiškus ir trumpas).

 5.   jolita
  Rugpjūtis 3rd, 2013 | 09:10

  laba norejau paklaust kaip vadinuosi as tetos vyrui, dedei?

 6.   elena
  Rugpjūtis 8th, 2013 | 10:16

  Gerb. Jolita,
  Kaip matai pagal lietuviškas tradicijas tetos (t. y motinos sesers) vyras yra tetėnas, nebent jie kilę iš šiaurinės Lietuvos, ten truputi kitoks terminas - tetinas. Kas esi tetėnui, tokio žodžio nežinau, turbūt dviem žodžiais - žmonos dukterėčia.
  Esame praradę didžiąją dalį išsireiškimų, dažniausiai visus dėdėmis ir tetomis vadiname.
  Galima rašyti el-laišką Lietuvių kalbos instituto darbuotojams, mielai atsakys.

 7.   elena
  Balandis 17th, 2015 | 11:07

  norėjau sužinoti kas aš esu sesers anūkei?

 8.   elena
  Balandis 17th, 2015 | 16:04

  Nežinau jokio specifinio žodžio, tik mamos teta. Pusseserės (pusbrolio) teta.

  Jums ji seserėčios duktė, sesers vaikaitė, seservaikės duktė.

 9.   Sonata
  Rugpjūtis 15th, 2015 | 18:34

  Kas man mamos pusbrolis?

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 10.   elena
  Rugsėjis 4th, 2015 | 11:17

  Manyčiau, tik mamos pusbrolis.

 11.   Erika
  Rugsėjis 19th, 2015 | 13:40

  Įdomu sužinoti, kas man yra pusbrolio žmona? Arba kas aš esu pusbrolio žmonai?

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 12.   Erika
  Rugsėjis 19th, 2015 | 13:42

  Įdomu, kas man yra pusbrolio žmona? Arba kas aš esu pusbrolio žmonai?

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 13.   elena
  Lapkritis 30th, 2015 | 20:23

  Gerb. Erika, nežinau jokio kito žodžio tik pusbrolio žmona.

 14.   Janina
  Birželis 24th, 2016 | 18:09

  Kas man yra anūkės vyras?

 15.   elena
  Birželis 27th, 2016 | 09:32

  Tikrai nežinau tokio gentivardžio, paprastai: vaikaitės vyras, dukters (sūnaus) žentas, anūkės sutuoktinis,

 16.   elena
  Birželis 27th, 2016 | 09:39

  Gerb. Erika, pusbrolio žmona gali būti pusbrolėnė.

 17.   Neri
  Rugpjūtis 14th, 2016 | 21:27

  Kas man yra puseserės duktė/ sūnus? Ir kas aš jiems? :)

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 18.   elena
  Rugpjūtis 23rd, 2016 | 16:28

  Pusseserė - tai brosė (tarm.), arba seserėčia, jos duktė, atitinkamai - seserėčios dukra.
  Jūs jai motinos brosė, arba mamos brotužė, arba mamos seserėčia.
  Mama irgi turi sinonimų: mamaitė, mamužė, mamutė.

  Vaizdingai - mamutės brotužė. Bet reikėtų sekti regiono tradicijas ir giminės žodyną.

 19.   Patricija
  Lapkritis 1st, 2016 | 16:06

  O kaip vadinasi pusbrolio zmonos brolis? Ar as neradau ar nebuvo :)

 20.   elena
  Lapkritis 17th, 2016 | 20:23

  Tokio nežinau, nėra apibrėžtas kiekvienas atvejis. Daugybė giminystės terminų ištirpo istorijoje…

 21.   Vidmantas
  Gruodis 14th, 2016 | 22:09

  Surinkta iš: R. Buivydienės „Vedybų giminystės pavadinimai“ (Vilnius, 1997)
  Jeigu p. R. Buivydienė yra kalbininkė, tai keli jos teiginiai stebinantys. Pvz. kuo čia dėti rusai, kai “švogeris” gautas tikrai ne per juos. Kam dėti aiškius svetimžodžius prie lietuviškų giminystės terminų: “udava”, “udaučius” t.y. wdowa, wdowiec? Taip pat labai abejotina ar “jentė” yra pirminis žodis nuo “gentė”. Greičiausiai - atvirkščiai. Tik pirmasis - vokiškai perskaityta “gentė”. Jei jau rašomi skoliniai, tai būtų verta paminėti ir plačiai paplitusius “podę”, “podiną”.

 22.   elena
  Gruodis 17th, 2016 | 13:48

  Ačiū, Vidmantai, už komentarą. Kiek daug dalykų skelbiama patikimuose šaltiniuose, pvz. baltistica.lt ir gali būti ginčytina, abejotina. Įdomu, ar jie patys priima pastebėjimus, ar diskutuoja?

 23.   Sergej
  Gruodis 26th, 2016 | 19:00

  Sveiki, Kaip vadinti musu sunui, mociutes broli?

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 24.   elena
  Gruodis 28th, 2016 | 09:09

  Sveiki, Sergej,
  Jeigu tai jūsų močiutė - jam promočiutės brolis, arba močiutės dėdė.

 25.   Miglė
  Gruodis 30th, 2016 | 22:03

  Kas man yra močiutės sesers dukra?

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 26.   elena
  Gruodis 30th, 2016 | 22:22

  Gerb. Migle,

  Močiutės sesers dukra - tau yra mamos pusseserė, arba ji yra tau antros eilės pusseserė.

 27.   Jolanta
  Birželis 11th, 2017 | 17:06

  Sveiki
  Sesers dukra pasigimde kas as iseinu dukterecios dukrai?

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 28.   Laurita
  Liepa 27th, 2017 | 09:27

  Puseseres vaikai pusbroliui kas yra?

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 29.   elena
  Liepa 28th, 2017 | 09:27

  Na su pusbroliais nieko specialiai nesukurta, tai tiesiog pusseserės sūnus, duktė.

 30.   LABA DIENA
  Rugpjūtis 31st, 2017 | 22:08

  Mano duktė savo tėvo tetos vaikams kokiu pavadinimu vadinas

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 31.   elena
  Rugsėjis 1st, 2017 | 18:26

  Manau - jiems ji yra motinos sūnėno duktė

 32.   Vilma
  Vasaris 22nd, 2018 | 15:36

  Kaip vadinti žmonos pusseserę, pusbrolį ir jų vaikus.

 33.   elena
  Vasaris 23rd, 2018 | 08:25

  Gerb. Vilma,
  Manau paprastai:
  Svainės duktė, dukterėčia; sūnus, sūnėnas
  Laigono duktė, dukterėčia; sūnus, sūnėnas

 34.   Dina
  Kovas 20th, 2018 | 19:04

  Sveiki.o kaip vadinasi mano sesers anuke?kas ji man?

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 35.   elena
  Kovas 25th, 2018 | 12:49

  Gerb. Dina,

  Nieko čia nepridėsi jums sesers anūkė - seserėčia, nebent dukterėčios duktė.

 36.   Elika
  Birželis 2nd, 2018 | 16:59

  Kaip vadinasi dukterecios vyras

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 37.   elena
  Birželis 5th, 2018 | 18:55

  Gerb. Elika,

  Jūsų dukterėčios vyras - brolio (arba sesers) žentas, dar brolio (arba sesers) dukterėnas.

 38.   Arnas
  Rugsėjis 11th, 2018 | 18:19

  Mano proseneles suneno dukra. Kas ji man skaitosi? Ar isvis gimine

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 39.   Arunas
  Rugsėjis 11th, 2018 | 18:25

  Gerb elena. Proseneles suneno dukra man yra?? Aciu

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 40.   elena
  Rugsėjis 14th, 2018 | 20:18

  Tikrai paprastai - tai 3-čios eilės pusseserė.

 41.   Rita
  Rugsėjis 16th, 2018 | 01:16

  Sveiki. Noriu sužinoti, kas aš esu pusseserės anūkams. Dėkoju.

 42.   Santa
  Lapkritis 21st, 2018 | 10:35

  Sveiki, norėčiau pasiteirauti kas man yra vyro sesers dukra?

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 43.   elena
  Lapkritis 21st, 2018 | 15:15

  Gerb. Santa,
  Jums vyro sesers dukra yra - dieverės dukra, mošos dukra, vyro brolaitės dukra, dar vyro seserėčia.

 44.   Kazimieras
  Sausis 16th, 2020 | 22:50

  Ar yra terminas: mano puseseres vaikas, mano vaikui? Kas jie tokie?

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 45.   elena
  Sausis 20th, 2020 | 22:19

  Antros eilės pusbroliai.

 46.   Regina
  Sausis 27th, 2020 | 08:50

  Mano mamos brolis buvo vedęs mano vaikino tėvo seserį ar mes esame giminės nes juk mano mano mamos brolio vaikai pusbroliai tie mano vaikinui

  [WORDPRESS HASHCASH] The poster sent us ‘0 which is not a hashcash value.

 47.   elena
  Sausis 28th, 2020 | 20:35

  Gerb. Regina,
  Jūs tikrai giminės, tradicinė svainių giminiavimosi versija, dažna Lietuvoje. Tokia giminystė gali būti bendrame giminės medyje, o gali ir nebūti, žiūrint kokiu pagridu jis sudarytas. Kraujo arba pavardės linijose jų nėra.
  Virtualiame medyje telpa visi giminės; ir tiesioginiai ir netiesioginiai.

Rašyk komentarą