BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Genealogijos lobynai

„Kas aš esu?“ Gali būti atsakyta tik tuomet, kai bus suprasti santykiai su aplinka ir savimi, kartu santykis su savo protėvių gyvensenos istoriniais veiksniais. Genealogija tarsi sukuria mūsų dabartį, suteikdama jai istorinį kontekstą.  Svarbu surasti atskaitos tašką nuo kurio pradėsite visas istorines sąsajas. Per jas galima atidžiau pažvelgti į savo giminystės paveldą, tuo pačiu į save.

Foto: Archyvo saugyklos /Šaltinis archyvai.lt<

Archyvas tai vieta panaši į tradicinę biblioteką, nors fondus sudaro beveik vien rankraščiai. Tai saugyklos, kurios pilnos aplankų ir knygų su įvairiais senais dokumentais. Skaityklose mokslininkai studijuoja saugomus dokumentus, atlieka įvairius tyrimus. Archyvo darbuotojai teikia pagalbą visiems ieškantiems tam tikrų išlikusių dokumentų, taip pat archyvarai gali atlikti reikalingus mokslinius tyrimus, tačiau jie paprastai trunka ilgą laiką ir ne visada atitinka lūkesčius. Problema čia yra ta, kad darbuotojų trūksta, o paraiškų tiek daug, susidaro ilgos eilės, daug ir dirbtinių kliūčių. Mažos skaityklų salės ne visada gali sutalpinti visus norinčius. Rankraščiai blogos būklės, daug dokumentų neišlikę, labai daug metrikų knygų yra sunykusios, suirusios. Įvairūs dokumentai turi skirtingus apribojimų terminus. Norint susipažinti su jais reikia išsiaiškinti kiek gali būti kliūčių, pavyzdžiui, bažnyčių dokumentams taikomi šimto metų apribojimai.

Kartais reikia nedaug, svarbus pradinis postūmis, leidžiantis domėtis giminės istorija.

Savo ainių praeityje mes ieškome atsparos mūsų dabarčiai ir ateities perspektyvoms.

Svarbūs veiksniai, kurie dažniau nei paprastai skatina domėjimąsi giminėmis - tai protėvių nuopelnai, pasiekimai ir žinios apie įdomią praeitį. Dažniau dairomasi atgal, jei žinoma, kad šeimos artimiausioje praeityje viskas buvo sėkminga. Deja, gyvenime yra ir buvo daug trūkumų, nesėkmių, blogio. Turime būti pasirengę tam, kad domėdamiesi istorija, galime susidurti ir su neigiamais savo protėvių ar giminių gyvenimo veiksniais. Tolimų protėvių nuodėmės arba praeityje įvykę konfliktai kartais tampa šeimos istorijos tyrimo kliūtimi. Kaip atskirti savo veiksmus nuo asmeninių nuostatų, kaip teisingai vertinti ir suprasti įvairiapusį istorinį sluoksniavimąsi. Galima užbraukti nereikalingą tarpsnį ir pamiršti. Gal verta pabandyti praverti duris į buvusią realybę. Tiesiog surizikuoti. Vienas iš tokių žingsnių - studijuoti giminės istoriją. Net ir faktai apie mūsų protėvių nuodėmes ir klaidas suteiks mums žinių apie tai, kas buvo blogai. Išnykstančių tautų šaknys ten, kur nurašoma istorinė atmintis. Ten, kur be pėdsakų dingsta ne šimtais, bet tūkstančiais metų kurtas dvasinis žmogaus pasaulis,  visas kultūrinis paveldas.

 • Šeimos medis - populiariausia forma pateikti genealoginę informaciją.
 • Ryšiai, priklausomybė - genealoginiai žmonių santykiai tarp skirtingų kartų  (tėvų ir vaikų).
 • Šeimos istorija - apima informaciją apie socialinę kilmę, turtą, migracijas, karinę tarnybą, švietimą ir kitą informaciją apie šeimos narius.
 • Šeimos kortelės - forma, kurioje yra saugomi Genealogijos duomenys: vardai, tėvų ir vaikų, motinos mergautinė pavardė, gimimo datos, santuokos ir mirties datos, pavardės sutuoktinių ir vaikų, ir kita.
 • Giminystė - šeimos nariai, tarp kurių galite nustatyti kraujo ryšį ( broliai, seserys).
 • Šoninė linija - kilmė iš bendro protėvio, bet ne santykiai atsišakojimas ( sūnėnas, brolio anūkas).
 • Motinos moteriška linija - protėviai arba palikuoniai kilę tik moterų linijoje (motina, motinos motina, močiutė promočiutė ir t. t.).
 • Tėvo vyrišką liniją - protėviai arba palikuoniai kilę tik vyrų  linijoje (tėvas, tėvo tėvas, tėvo senelis ir t. t.).
 • Tiesi linija, kuri atsiranda prijungiant skirtingas kartas vienos giminės atžvilgiu (anūkė, tėvas, senelis, prosenelis,).
 • Giminiškumas - ryšis atsiranda per bendrą protėvį. Šeimos nariai, tarp kurių viena iš jungčių yra santuoka. Iš sutuoktinių ryšio išauga giminaičiai.
 • Giminystės laipsnis reiškia genealoginį atstumą tarp dviejų giminės asmenų (pvz., senelis ir anūkas yra antrojo laipsnio giminaičiai).

Genealogai susiduria su subtiliais klausimais, nes yra įvaikinimas, vaiko gimimas iš nesantuokinio ryšio ar iš neteisėto sutuoktinio. Todėl genealogija yra ne tik asmenų ryšiai, bet ir tai, kaip šie ryšiai sujungti. Mokslui svarbūs visas rašytinis paveldas, jame palikti laiko ženklai, kultūriniai klodai. “Lietuvoje bažnytinėse metrikų knygose, kuriose registruojamos jungtuvės, gimę ir pakrikštyti kūdikiai, mirtys, staiga atsiranda kunigo įrašas apie siaučiantį marą ar kitos asmeninės pastabos, susiję su kasdieniu ar net asmeniniu gyvenimu. Toks rašymas turėjo ir psichologinės iškrovos prasmę, taip pat tapo savotišku būdu perduoti svarbią žinią, informaciją ateinančioms kartoms” - teigia prof. Arvydas Pacevičius projekte „Lietuvos egodokumentinis paveldas“. Profesoriaus tyrimų sritis - egodokumentika, kuri apima “dienoraščius, atsiminimus, autobiografiją, laiškus, kelionių aprašymus, namų albumėlius ir kai kuriuos kitus su visomis šiomis sritimis susijusius tekstus (pvz., testamentus), atsiradusius privačioje aplinkoje ir rašytus dažniausiai pirmuoju asmeniu”. Kiekvienas apsidžiaugtume radę tokius lobius, tikras “lobių skrynias”, tačiau tai jautrūs tyrimai, nes susiję su gyvąja atmintimi, gyvais žmonėmis, todėl paisant įstatymų neskubama jų viešinti. Kita dalis rašytinių dokumentų - tai namų kronikos, pajamų ir išlaidų, apskritai ūkio apskaitos knygos, kurias rašė senąja gūdų kalba ir lenkiškai ar lotyniškai, XVIII ir XIX a. dažnai ir prancūzų kalba, todėl tyrėjai formuoja gilesnį požiūrį į senąją Lietuvos raštiją, neapsiribojant vien raštais lietuvių kalba. Tie patys raštininkai galėjo rašyti įvairiomis kalbomis.

Bet koks gyvenimo įvykis turi dvi svarbias dimensijas - vietą ir laiką.

Ne tik gimimas ir mirtis, bet ir šauktinių sąrašai, asmeninės pareigybių bylos, klausimai dėl teistumo, medicininiai įrašai, namų knygos ar kredito istorijos, visi faktai turi laiko ir vietos įrašų istoriją.

 1. Vietos paieškoms svarbu: atkreipti dėmesį į surastus vietovardžių įrašus: upių, ežerų, kelių, miškų, bei aprašytų atstumo nuo žinomų punktų, didesnių centrų, nes bet kokia žymė gali būti surandama žemėlapiuose, žinynuose. Jei žinome tik mažo kaimelio pavadinimą, jo tikslios vietos nustatymui tenka tyrinėti pakankamai didelę vietovę ar net visą šalį. Tada dažnai susiduriame su identifikavimo problema - keletu objektų, pavadintų tuo pačiu tikriniu žodžiu. Pati ieškodama su beržų pavadinimu susijusių objektų dviejose parapijose radau net keturis panašius vietovardžius (Beržai ir trys Beržėnai). Turime surasti bent kokios papildomos informacijos apie kiekvieną iš šių gyvenviečių, kol paaiškės, kuri iš jų tikroji, atitinka ieškomą. Pavyzdžiui, įrašas - Ylakių parapijoje Vižontių kaimas - tikrai Vižančių (žemaitiškai-Vižontių) – kaimas, 6 km į šiaurę nuo Ylakių.
 2. Datos nustatymui svarbu: kada niekas nežino tikslios datos, svarbiausia kuo tiksliau apibrėžti reikalingą laikotarpį. Geriausia ieškomų žmonių įvykius susieti su kitomis žinomomis datomis, svarbiais istoriniais pokyčiais. Išsiaiškinus ar tai įvyko iki I-ojo Pasaulinio karo ar po jo, prieš vestuves ar po, prieš persikraustant į naują namą ar jau kitame name - galima priartėti prie tikslios datos. Labai svarbu surinkti informaciją iš įvairių šaltinių ir smulkiai ją aprašyti: kas patikslino, kada apytiksliai įvyko ir kur (susirgo kelionėje, mirė emigracijoje, gimė tremtyje, namai sudegė pirmomis karo dienomis).
 3. Asmens nustatymui svarbu: tikslinti visus galimus vardus ir pavardes. Perrašant ir įvardijant atsirasdavo netikslumų.
Pavyzdžiui XVIII a. pr. tyrinėjant vieną šaką nerandami vieno Silvestro gimimo pėdsakai. Toks vardas gana retas. Paieškoje reti vardai nuveda tiesiu keliu, nes lengviau ieškoti nei populiaraus Jono. Bet neatsirado jokio Silvestro gimimo fakto. Toks retas vardas nesutiktas šiuo laiku visoje parapijoje. Kartais neduoda ramybės koks reiškinys. Studijuojant vėlesnes bylas 1801 m gimusio vaiko Jono krikšto metu užrašytas tėvo vardas yra Juozapas, o po pusės metų to paties Jono mirties dokumente - jo tėvas Silvestras. Galėjo būti, kad Jono tėvas buvo krikštytas dviem vardais (Juozapas-Silvestras) ir vėliau tapo Silvestro vardo asmeniu. Sudėtingas tyrimas tapo suradus vieno Jono antrą santuoką 1744 m. birželio 8 d. dokumente rašoma jis našlys iš Drupių kaimo vedė Oną Kur…tę . Kaip tada motina -  Kotryna Ge…tė įrašyta 1745 m gimus jų dukrai Onai? Arba krikštatėviai sumaišė motinos vardą ir pavardę, arba kunigas pamiršo pakeisti naujos sutuoktinės asmenvardžius. Visi galimi giminystės ryšiai nesusijungia, jeigu giminystės įrodymų nerasta. Kiek lengviau būtų, jeigu giminė gyventų viename kaime ir vardų sekos atitiktų visus ryšių stereotipus: vieni kitus krikštytų paliudytų santuokas, atsirastų mirties įrašai su patikslinimais. Pavardės linija trūkinėja, jeigu metai iš metų, karta iš kartos asmenys persikeldavo iš vieno kaimo į kitą, dažnai po santuokos jaunavedžių šeimos apsigyvendavo žmonos pusėje ir sekti jų liniją tampa labai sunku. Įdomi tema - žmonių migracija. Kuo senesnės knygos tuo sėslesni gyventojai ir dažniausiai susidarydavo valstiečių šeimų junginiai iš vienos, arba kelių gretimų parapijų. Kokia sėkminga giminės genealogija, kai visi protėviai gyveno vienoje vietoje ir beveik niekur neiškeliavo iš savo parapijos. Bet… Apžvelgiant XVIII a. pr. santuokų įrašus, pastebimai daug vyrų atvyko tuoktis su Mosėdžio parapijietėmis. Plati jaunikių gama: iš Ylakių, Skuodo, Šatės,  Sedos, Tirkšlių, Salantų, Barstyčių, Darbėnų, Kalvarijos, Lenkimų, Platelių, Salantų, Židikų ar Alsėdžių, Plungės, Palangos, Laukžemės, Kaltanėnų ir net Šaukėnų parapijos. Taigi, nėra jokių taisyklių. Dar apie įrašų teksto grožį: Viešpaties metais 1769 lapkričio 12 d. Viešai pažadant pagal įstatymą laikytis drauge Židikų altarijoje … kaltininkai Kazimieras V, jaunuolis iš Ylakių parapijos, Giedrimų kaimo ir Barbora …aitė, mergina iš Bukončių bajorkaimio. Aš Andrius Vaidyla Pikelių parapijoje Židikų altarijoje sutuokiau dalyvaujant Kilmingiems liudininkams… Arba: Viešpaties metais 1782, 20 d. Sausio visiems matant, Mosėdžio bažnyčioje Kunigas Jonas Baužinskis sujungė santuokoje Kazimierą … našlį iš Vižančių k. Ylakių p. ir Kunigundą …merginą iš Šekų k.  Mosėdžio parapijos, nesant kliūčių teisėtai duoti įžadai… Šią dieną jie susirinko įsiklausyti … (mano laisvas vertimas iš lotynų kalbos).

Parengta pagal: mokslasplius.lt/2013/03 genpol.com archyvai.lt/

Patiko (0)

Rodyk draugams

komentarai (7) to “Genealogijos lobynai”

 1.   Ramūnas
  Balandis 12th, 2015 | 12:23

  Gerb. Elena,
  besidomėdamas savo šeimos istorija pamąsčiau, kad būtų labai smagu turėti ne tik skaitmenizuotas, bet ir transkriptuotas bei suindeksuotas metrikas. Suprantu, kad archyvai nepajėgus atlikti tokio mąsto darbo. Visai kitaip su visa interneto bendruomene - daugybės savanorių bendromis pajėgomis galėtųme labai stipriai palengvinti genealoginius tyrimus, atlikti statistinius tyrimus, sudaryti žemėlapius…

  Gal esate girdėjusi apie tokius projektus Lietuvoje ar užsienyje? Galbūt verta būtų pradėti viena tokį mūsų šalyje? :)

 2.   elena
  Balandis 12th, 2015 | 19:16

  Gerb. Ramūnai,

  Dėkoju už prisijungimą prie mano dienoraščio temos. Tikrai, sutinku, reikia judinti užsistovėjusį vandenį. aš vis ruošiuosi rimtesnį puslapį parengti tik nespėju. Po vieną esame beveik nematomi. Daug specialistų triūsia prie šaltinių, bet jie turi komercinį interesą ir visuomenine veikla neužsiima.
  Šiemet susidarė stipri facebook’o bendruomenė pasivadinusi “‎Domiuosi genealogija” ir ten patenka daug racionalių pasiūlymų. Kaip visada daugelis jų nugrimzta į dugną. Jau buvome su vienu savanoriu pradėję diskusiją apie žemėlapius, bet nelabai išvystėme - kiekvienas klausia apie savo problemas. Lyg ir buvo norinčių sukelti nuorodas ir parapijų pavadinimus, tik lėtai juda.

 3.   Ramūnas
  Balandis 12th, 2015 | 19:50

  Reiškia besidominčių yra :)
  Sakykit, jei atsirastų technologiškai stiprus žmogus, kuris savo asmeniniais resursais galetų pasirūpinti kažkokiais technologiniais sprendimais, kokių būtent dalykų pirmiausiai reiktų bendruomenei, kad išjudintų tą “užsistovėjusį vandenį”? Galbūt esate mačiusi kažkokių pavyzdžių.
  Paprastas forumas ar blog’as gerai, bet kalba eitų apie struktūrizuotus duomenis.

 4.   elena
  Balandis 12th, 2015 | 20:49

  Ramūnui atsakiau asmeniškai

 5.   elena
  Balandis 14th, 2015 | 07:41

  Ramūnui apie struktūrizuotus duomenis.

  Tokias sistemas seniai susikūrė Geni, MyHeritage, Ancestry ir t.t. Jūs suvedėte duomenis, jie užsidarė ir renka pinigus už pasižiūrėjimą.
  Jei koks istorijos institutas ar kita oficiali organizacija įkurtų bazę po savo sparnu su teisine apsauga, būtų racionaliau.

 6.   Tomas
  Liepa 20th, 2015 | 13:05

  Man labai “patinka” MyHeritage, norint pamatyti savo įvestą profilį, prašo susimokėti. :)

 7.   elena
  Liepa 20th, 2015 | 17:31

  Sveiki Tomai

  Ar savo sudarytame medyje negalite ko nors pamatyti?

  Aš turiu asmeninį šios įmonės atstovo kontaktą. Pqaaiškinkite aiškiau - kur čia problema. Parašysiu užklausą.

Rašyk komentarą