Kas čia? Šio puslapio pagalba gali išsaugoti įrašą tolimesniam naudojimui, arba parodyti savo draugams per socialinius tinklus. Pranešimą apie įrašą galima nusiųsti ir el. paštu.

Kur norite publikuoti?

Nusiųsk draugui el. paštu

E-mail It
2011-03-15

Vardai lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis

Publikuota: Asmenvardžių įžvalgos

Vardų užrašai įvairiomis kalbomis

Lietuvoje gyvenusių žmonių vardai gimimo - krikšto, santuokos, mirties dokumentuose buvo užrašomi lotynų, vėliau lenkų, rusų ir nuo 1918 m. lietuvių kalbomis. Senuose dokumentuose vardai įvairuoja, net tą pačią dieną krikštijamų kūdikių įvardijimuose galima rasti keletą to paties vardo užrašymo variantų. Kalbininkai nenurodo tikslių priežasčių, manoma, kad nebuvo rašybos tradicijos, senieji Lietuvos gyventojų vardai tik pradedami tirti. Mums, rašant giminių vardus ir sudarant gentainių medžius, reikalingos tikslios įvardijimų užrašymo formos. Senųjų vardynų žodynų kol kas nėra. Tenka vartyti močiučių maldaknyges, internetinėse svetainėse publikuojamus žodynėlius, tarptautinius virtualius vardynus.

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Nuo šiol visą blog’ą galima skaityti mano svetainėje: “Mūsų giminės medis”.

Daugiau kaip 600 metų esame krikščioniškas kraštas, turime daugybę per įvairias kalbas mus pasiekusių ir prigijusių krikščioniškų vardų.
Tradicinio krikščioniškojo vardyno užrašai: 1) Vartojamos tradicinės, lietuvių kalboje nusistovėjusios vardų formos: Benediktas, Šv. Uršulė. 2) Vartojamos tradicinės vardų formos, greta (dažniausiai skliausteliuose) pateikiamas atitikmuo: Šv. Lauryno bažnyčia (Iglesia de San Lorenzo). 3) Vartojamos nelietuviškos vardų formos, greta (skliausteliuose ar toliau tekste) pateikiamos tradicinės lietuviškos: St-Michel (Šv. Mykolo). Kol nėra rimtesnių žinynų ar duomenų bazių, galima tik apgailestauti, kad vartojamos iškraipytos šventųjų vardų formos. Pvz. Andriejaus vardas tampa Andriaus trumpiniu.  Reikia rašyti Juozapo, o ne Juzefo; Leono, o ne Levo. Elžbietos vardas turi lietuvišką atitikmenį - Elzbieta. (http://www.llvs.lt)
Manau, perrašant asmeninių archyvinių dokumentų asmenvardžius, reiktų laikytis tokios tvarkos. Jeigu asmenvardžio įrašo vertimas nežinomas, arba kelia abejonių - tuomet greta (arba skliaustuose) užrašytas originalus įrašas būtų labai teisingas.

Vardai senuose archyviniuose dokumentuose rašomi: lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis

Esu surinkusi keturiomis kalbomis rašytus vardus ir sudariusi trumpą žodynėlį (kuris gali būti taisomas ir papildomas).

Paaiškinimai

Vardai surašyti: lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis,

 1. brūkšniai - jeigu nerastas analogiškas vardas,
 2. /- žymima kita vardo versija,
 3. trump. - tai tradicinė (dažniausiai sutinkama) sutrumpinta vardo versija, tačiau ji gali įvairuoti.
 4. ( )  - vardo kilmė, reikšmė.
 5. ∫ - kai kur ( atskirose šeimose, Lietuvos regionuose) pasitaikantys vardo variantai.

 • Adolphina - - Adolfina (iš senovės vokiečių vyr. Adolphus, reiškiančio “kilnus vilkas”).
 • Adela Adelajda Аделаи́да Adelija/Adelė trump. Ada. (iš lotynų Adela, iš vokiečių Adalheid reiškia “kilnus”).
 • Adamus Adam Адамъ Adomas ( hebrajų vyr. Adam - „žmogus“ ).
 • Agneta Agnieszka (trump. Jagusia) Агния/Агнесса Agnietė/Agnė (iš graikų Hagne, reiškiančio “skaistus; šventas.”)
 • Agatha Agata Агафiя/Агафя Agota, (iš graikų Agatha, reiškia “geras”)
 • Ałeksander Aleksander (trump. Olek) Александр, Александpa, trump. Олга, Aleksandras trump. Alius, ∫ Olius, Aleksandra, trump. Alė, Alius (iš graikų Alexandros “vyrų gynėjas”.)
 • Alexius Aleksy Олексій/Алексей, Aleksas (iš graikų Alexios reiškia “gynėjas”).
 • Albertus Albert Альбертъ Albertas/Vaitiekus (iš senosios vokiečių Adalbert - „kilmingas, šviesus“).
 • Alfonsus - - Alfonsas, trump. Alfa
 • Aloisius Alojzy - Aloizas (iš vokiečių, tikriausiai reiškia “kilnus ir pasiruošęs”).
 • Ambrosius Ambrozij Амвро́сiй Ambraziejus (iš graikų Ambrosios, kuris reiškia “nemirtingas”).
 • Amalia/Amalija — Amelija (iš vokiško žodžio amal, reiškiančio “darbą”)
 • Anastasius Anastazy Анастасiй/Анастасiя, trump. HастяAnastazas/Anastazija trump. Nastė, mažyb. Nastutė (iš graikų Anastasios - “Nuolatinis prisikėlimas”)
 • Angela Aniela Ангела Angelė (iš graikų Angelos, “pasiuntinys.”) Naujajame Testamente Angelas įgyja kitą prasmę “Dievo pasiuntinys”
 • Anelie (varijantas iš Angela) AnielaAnelė (iš vokiečių Annelie, sutrumpinta sudurtinio vardo Anneliese forma reiškiantis “Dievas yra mano priesaika”)
 • Antonius Antonij Антонiй/Aнтон, Antanas (”Neįkainojama”) ∫ Untokas (Aukštaitija). Onte (Žemaitija); (senosios Romos vardas Antonius, kilmė galimai iš etruskų).
 • Andreas Andrzej Jędrzej Андрей Andriejus/Andrius (iš graikų andreios - “vyras; karys”)
 • Anselm Anzelm - Anzelmas (iš vokiečių Anselm - “Dievo šalmas”)
 • Artorius - - Artūras (iš keltų vardo Arthur, prasmė nežinoma, gali būti susijęs su romėnišku Artorius).
 • Apollinaris Apolinary Аполлина́риiй Apolinaras trump. Apalys (senovės graikų vardas kilęs iš dievo APOLLO vardo).
 • Apollonia Apolonia Аполло́ния Apolonija, ∫ Apalia, mažyb. Apaliutė (iš graikų “dovana”).
 • Athanasius - Афанасiй Atanazas (iš graikų Athanasios, kuris reiškia “nemirtingą”).
 • Augustinus Augustyn Августиiнъ Augustinas trump. Augis (kilęs iš romėniško vardo AUGUSTUS).
 • Aureliusz - Aurelijus trump. Auris  (senosios Romos vardas, kilmė iš lotynų aureus “auksinis, paauksuotas”).
 • Balthasarus Baltazar - Baltazaras (iš asirų babiloniečių Beltesha’tstsar)
 • - Barbara (trump. Basia)  Варвара Barbora, mažyb. Barbutė∫ Bašelė (Žemaitija), (iš graikų barbaros, reikšmė - “užsienio”).
 • - Bohdan Богданъ Bagdonas (iš slavų elemenų: Бог ir данъ - “Dievo duotas”).
 • Basilius Bazyli Василь Bazilijus, ∫ kartais vartotas slaviškas - Vosylius ( iš graikų bazileus - “karalius”).
 • Bartholomeus Bartłomiej Варфоломей Baltramiejus trump. Baltrus, (iš graikų Bartholomaias, kurio kilmė iš “TALMAI sūnus”).
 • Benedictus Benedykt Бенедиктъ Benediktas trump. Benas (iš lotyniškojo - Benedikto, kuris reiškia “palaimintas”).
 • Benigna - - Benigna (vėlyvas iš lotynų Benignus - “mielas”).
 • Bernardus - Бернатъ Bernardas/Bernotas (iš vokiečių bern ir hard - “drąsus kaip lokys”).
 • Bertha Berta Берта Berta (iš vokiečių Bertha, reiškia “šviesi, garsi”).
 • - Bogusław Богуславъ Boguslavas (iš slavų, reiškia “Dievo šlovę”).
 • - Bogumiła Богумилa Bogumila (iš slavų, reiškia “Dievą myli”).
 • Boniface Bonifacy Бонифацiй Bonifacijus/Bonifacas (iš lotynų Bonifatius, kuris reiškia “gera lemtis”).
 • Bonaventur - - Bonavertūras (iš italų Bonaventura - “laimė”).
 • - Bolesław Болеславъ Boleslovas trump. Balys, mažyb. Baliukas (iš slavų - “didelė šlovė”)
 • Brigida Brygitta - Brigita (iš lotynų “viena išaukštinta”)
 • - Bronisław Браниславъ Bronislovas trump. Bronius, (iš slavų “apsauga” ir “šlovė”).
 • Cecilia Cecylia - Cecilija (iš lotynų “dangus”)
 • Cælestina Celestyna - Celestina (iš lotynų “dangiška”)
 • Cesar Cezary  Цезарь Cezaris (iš lotynų caesaries “plaukai”).
 • David - Давидъ Dovydas (Hebrajų vardas reiškia “mylimiausias”)
 • Dorothea Dorota (trump. Dosia)  Дорота Darata mažyb. Daratėlė, (iš graikų vardo Dorotheos reikšmė “Dievo dovana”).
 • Dominicus Dominik Доминикъ Dominykas trump. Domas, mažyb. Domukas (iš lotynų Dominicus reiškia “Viešpaties”).
 • Daniel - Данила Danielius, mažyb. Danas, (Iš hebrajų vardo Daniyyel, reikšmė “Dievas yra mano teisėjas”).
 • Demetria Demetria, Dymitr (vyr.) Димитрий (vyr.) Demetria (mot. iš graikų vardo Demetrios, kilmė iš deivės Demetros - “Žemė motina”).
 • Dionysus Dionizy Денис Dionizas, (Iš graikų mitologijos Dios, kuris reiškia “ZEUS” kartu su “Nysa”, pavadintas regionas, kuriame jaunas Dionysos užaugo).
 • Eduardus Edward Эдуардъ/Эдвард Eduardas trump Edas.(reiškia “drąsus šernas”, kilmė iš germanų kalbos).
 • Helena Helena Елена/Гелена Elena ∫Helė, (kilmė - Helene graikų vardas tikriausiai kilęs iš žodžio, reiškiančio “fakelas”).
 • Eleanora Eleanora Элеонора Eleonora∫ Leonora, trump. Elė, Nora (iš senovės prancūzų formos vardo Aliénor).
 • Elian Eliasz Елисей Elijus (Iš hebrajų vardo “Eliyyahu“, kuris reiškia “mano Dievas yra YAHWEH”).
 • Elisabeth Elżbieta Елизавета Elžbieta trump. Elė, Elžbė, Elzė (iš hebrajų Elisheva “Dievas yra mano priesaika”)
 • Emilia Emilja Емилия Emilija ∫ Milė mažyb. Emiliutė ( iš romėnų vyr. Aemilius, kurio reikšmė “varžovas”,.kartais užrašoma vok. Amelia).
 • Erminhilda/Hermenigilda/Hermangild - - Hermenegildas (kryžiuočių vardas iš vok. “visi kariai”), variantas gotų vardo formos Ermenigeld, reiškiančio “viešą pažadą.”
 • Ernest - Эрнестъ Ernestas (iš germanų eornost, tai reiškia “rimtas”).
 • Euphrosyne - Евфросинiя Eufrozina, ∫ Frosė (graikų kalboje reiškia “džiaugsmas, malonumas”).
 • Euphemia Eufemia Ефими Eufemija (iš lotynų - “gerai kalbėti.”)
 • Eugenius/Eugenia Eugeniusz Евгений Eugenijus, trump. Augis/Eugenija, trump. Augė ∫ Genė (iš graikų kalbos žodžio eugene, reiškia “geros prigimties”.
 • Eustachius Eustachy Евстафий Eustachijus (graikų kalboje reiškia “vaisingas”).
 • Heva Ewa Эва Ieva, mažyb. Ievutė (biblijinis).
 • Fabianus Fabian - Fabijonas (iš romėnų Fabianus)
 • Faustina - - Faustina trump. Fausta (kilęs iš romėnų vardo FAUSTUS).
 • Felicia/Feliciana Felicja Фелицiя Felicija/Felicijona trump. Felė (lotyniško Felicio vardo mot. forma).
 • Felix Feliks/Szczęsny Феликсъ/Феликс Feliksas/Čėsna (iš lotynų, reiškia “laimingas, sėkmingas”).
 • Felicianus Felicjan Фелiцiанъ Felicijonas, trump. Felius (iš lotynizuoto romėnų Felicianus, „laimingas“).
 • Ferdynand - - Ferdinandas
 • Florianus - Флорентий  Florijonas (iš lotynų “Gėlė”)
 • Fortunatus - - Fortunatas
 • Fredericus Fryderych - Fridrikas/Frederikas
 • Gabrielus Gabriel Гаврiилъ Gabrielius (iš lotynų”Dievo karys”)
 • Jaromil - Ермолай Geronilis
 • Gervasius Gerwazy Гервасиiй Gervazijus
 • Giertruda Gertruda Гертруда Gertrūda (iš vokiečių “Ieties jėga”)
 • Gregorius/Gregory Grzegorz Григорiй/Григoрий Grigalius trump. Grigas
 • Georgus Jerzy/ Jurek Георгий Jurgis/Juras ( iš graikų “Žemės darbuotojas, ūkininkas.” )
 • Gratia Grasija - Grasia mažyb. - Grasiutė (iš lotynų “Malonus, priimtinas.”)
 • Griselda - - Grasilda (iš vokiečių ” Pilka mūšio tarnaitė “)
 • Hilarius Hilary Гилярiй Giliarijus, ∫ Lerkus mažyb. Lerukas (Žemaitija)
 • Henrietta Henrieta - Henrieta (iš vokiečių Henrika “namų galiūnė”), trump. Genė
 • - Hainrich - Henrikas/Herkus (iš germaniškos kilmės vardo Heinrich, sudarytas iš elementų haim “namo” ir ric “taisyklė”, taigi “namų valdovas”).
 • Hyacinthus Jacek Гиацiнтъ Hiacintas (iš italų gėlė)
 • Heva Ewa Ева Ieva (biblijinis)
 • Hippolytus Hipolit Ипполiтъ Ipolitas
 • Ignatius Ignacy Игнатий, Игнатiй Ignotas trump. Ignas
 • Innocentius - Инокентiй Inocentas
 • Ireneus Ireneusz Ириней Irenijus ( iš graikų “Taikus”)
 • Irene Irena Ирина Irena ( iš graikų “Taiki”) - mažyb. Irutė
 • - Izaak Исаакъ Izaokas
 • Izabella - Изабелла Izabelė (iš lotynų “Dievas yra mano priesaika”), trump. Iza
 • Isidorus/Ysidorus Izydor Исидоръ Izidorius ( iš graikų ” Dovana”)
 • Hedviga Jadwiga (trump. Iga, Jadzia) Ядвига Jadvyga (iš vokiečių Haduwig “tvirtindama mūšis”), ∫ Jadzė
 • - Jarosz Ярославъ Jarašius
 • Hieronymus Hieronim Иеронiмъ Jeronimas
 • Johanna Janina/Joanna (trump. Asia, Joasia) - Joana
 • Juliana/Julia Julianna Ульяна/Ю́лiя Julijona/ Julija trump. Julė, mažyb. Julytė ∫ Julia (Aukštaitija)
 • Joachim - Иоаким/Ефимъ Jokimas
 • Josepha Józefa Юзефа/Иозефа Juzefa trump. Juzė
 • Jacobus Jakub Яковь Jokūbas
 • Johannes/ Ioannes Janusz/Jan Иванъ Jonas (biblijinis iš graikų Ionas, reiškiančio “balandis”)
 • Julius Juliusz Елюсъ/Юлиянъ Julijonas/Julius
 • - Jerzy (trump. Jurek) Юрiй Juras (Jurgio varijantas)
 • Josephus Józef Иосиф/Iосiфъ Juozapas trump. Juozas, mažyb. Juozukas, Juozelis, ∫ Juza (Aukštaitija)
 • Justinus Justyn Иустин/ Устинъ Justinas trump. Justas
 • Justina Justyna Юстина/Устинья Justina, trump. Justė (iš lotynų Justinus, reiškiančio “tikroji, tik”)
 • Josephina - - Jozefina, ∫ Juzė
 • Caietanus Kajetan Каeтано Kajetonas
 • Canutus - - Kanutas (lotynų, kilmė iš skandinavų Knútr, reiškiančio “mazgas”).
 • Casper Kasper Касперъ Kasparas
 • Carolina Karolina - Karolina
 • Carolus Karol Карлъ Karolis (iš vokiečių Karl ” Laisvas vyras”)
 • Casimirus Kazimierz Казимръ Kazimieras trump. Kazys, mažyb. Kaziukas
 • Cyprian - Кипрiанъ Kiprijonas trump. Kipras
 • - Klara Клара Klara
 • Claudia - Клавдiя Klaudija, trump. Klauda
 • Clementius Klemens/Klementyna Клементъ/Климентiй Klemensas/Klementina
 • Clotilda Klotylda - Klotilda (iš vokiečių Chlotichilda)
 • Konrad Konrad Кондратъ Konradas
 • Cornelius Korneliusz Корнилiй Kornelijus
 • Constantia Konstancja Констанцiя Konstancija trump. Kastė, mažyb. Kastutė
 • Katherina Katarzyna Екатерина Kotryna trump. Katrė
 • Constans/Constantine Konstant y Константинъ Konstantas/Konstantinas, trump. Kostas
 • Christina Krystyna Христина Kristina, trump. Kristė
 • Chritophorus Krzysztof Кристофоръ Kristoforas/Kristupas
 • Kunegundy - - Kunegunda
 • - Xawier - Ksaveras, Ksavera, ∫ Kseva
 • Laurentius Wawrzyniec Лаврентiй Laurynas, trump. Lauris (iš lotynų žodžio laurus).
 • Leo/Leonus Leon Леонъ Leonas, ∫ Levas
 • Lenora (trumpinys iš Eleonora) - - Lenora, ∫ Leva
 • Leocadia Leocadia - Leokadija (iš graikų “Šviesus, skaidrus”)
 • Leontius - Леонтiй Leontijus Leonas ∫ Levas
 • Leonides - Леонiдъ Leonidas, ∫ Lionius
 • Leopold Leopoldas (iš vokiečių Liutpold)
 • Letitia — Leticija (iš lotynų “Laimė”)
 • Lucia Łucja, Lucja - Liucija trump. Liucė ∫ Liusė
 • Ludovica Ludwika (trump. Luiza) - Liudvika, trump. Liuda
 • Ludovicus Ludwik - Liudvikas, trump. Liudas (iš vokiečių Ludwig “Žymus karys”)
 • Lutgardis - - Liudgarda (iš vokiečių Luitgard ” Asmenų apsauga. “)
 • Lucanus Lucjan - Liucijonas
 • Lucas Łukasz Лука Lukas /Lukošius
 • Madelina, Magdalena, Магдалина, Magdalena, trump. Magdė ((iš graikų Magdalēnē “Magdalietė”)
 • Margarita Malgoržata (trump. Gosia, Małgosia, Marzena) Малгорета/Маргарита Margarita (iš graikų “Perlas”)
 • - Malwina - Malvina (iš škotų Malvina)
 • Markus Marek - Morkus
 • Marcellus/Marcellina/Marcella/Marceli - - Marcelijus/Marcelina/Marcelė (iš lotynų “Gynyba” arba “iš jūros”), ∫ Marcė
 • Maria Maria Мария/Марiя Marija, ∫ Marė
 • Marianna/Marianus Mariana/Marian Марианна Marijona/Marijonas
 • Martha - Марта/Марфа Morta
 • Martinus Marcin Мартин/Мартiнъ Martynas, ∫ Marčius
 • Mathilda - - Matilda (kryžiuočių vardas “galingas mūšyje”)
 • Mauricius Maurycy - Mauricijus
 • - Mieczysław - Mečislovas trump. Mečys
 • Madard - - Medardas
 • Monica - - Monika (iš lotynų “Patarti, rekomenduoti”)
 • Nicolaus Mikołaj Николай Mikalojus trump. Mikas
 • - Michał Михаiль Mykolas
 • Michalina - Михалiна Mikolina
 • Melchior Melchior Мельхiоръ Merkelis
 • Marcus Marek Маркъ Morkus
 • Martha Marta Марта/Марфа Morta, mažyb. Mortelė
 • Matthaeus Maciej/Mateusz Матвей Motiejus trump. Matas
 • Nicodemus Nikodem Никодiмъ Nikodemas, Nikodema, trump. Nika
 • Norbertha Norberta - Norberta, trump. Berta
 • Octavius - - Oktavijus
 • Anna Anna/Hanna Aннa/Ганна Ona (iš lotynų “Malonė “), mažyb. Onutė, Onelė, Onytė
 • Pancratius - Панкратiй Pankratijus (iš graikų “Visa jėga”)
 • Pantaleon - - Pantaleonas
 • Patricia - - Patricija
 • Paula Paulina (trump. Pola) - Paulina trump. Paulė
 • Petrus Piotr Петрь/Пётр Petras
 • Petronilla - Петронель Petronėlė trump. Petrė, mažyb. Petrutė
 • Pelagia - Пелагея/Пелагiя Pelagėja
 • Philippus Filip Филiппъ Pilypas
 • Placida - - Placida
 • Paulus Paweł Павелъ/Павел Paulius, mažyb. Pauliukas
 • - - Параскева Praksida (iš graikų Paraskeve “rengimas”)
 • - - Пруденцiа Prudencija (iš Lotynų Prudentius “atsargus”)
 • - Przemyslaw Пржемыславъ Premislovas (lenkų “šviesus mąstytojas”)
 • Franciscus Franciszek Францъ/Франц Pranciškus trump. Pranas, mažyb.  Pranukas
 • Francisca Franciszka Францiшка Pranciška trump. Pranė ∫ Franė
 • - Rajmund - Raimundas (iš frankų Raginmund “Protingas gynėjas”)
 • Raphael/Raphaela Rafał Рафаiлъ/Рафал Rapolas/Rafaelė
 • Regina Regina Регiна Regina
 • Reynaldus Reinhold - Reinaldas/Reinoldijus
 • Ricardus Ryszard - Ričiardas (iš vokiečių “galingas valdovas “)
 • Roberta - - Roberta, trump. Berta
 • Romanus Roman Романъ Romanas /Ramonas/ trump. Romas, Romanija trump. Roma/Roma
 • Rosallia - - Rosalija
 • Rosa Róże Ро́за Rožė mažybinis - Rožytė, Roželė
 • Salomea Salomea Соломея Salomėja mažybinis - Saliutė, ∫ Saliama, mažyb. - Saliamutė
 • - Samuel Самуiлъ Samuelis/Samuolis
 • Sebastianus Sebestian Себастьян/Севастiанъ Sebastijonas
 • Seraphina - Серафiна Serapina
 • Severinus Seweryn Северiнъ Severinas, Severina ∫ Sevas, Seva, mažyb. - Sevutė.
 • - Szymon Семioн/ Симеонъ Simonas trump. Simas
 • - - Cимфориона Simforijona
 • Silvester Sylwester Сильвестръ Silvestras, Silvestra, trump. Silva
 • Scholastica - - Skolastika
 • Stanislas Stanisław Станиславъ Stanislovas trump. Stasys, mažybinis - Stasiukas, Staselis ∫ Stasius (Aukštaitija)
 • Sophia Zofia (trump. Zosia ) София, Софiя Sofija, ∫ Zosė - Biblinis, iš graikų Sophia, reiškiančio “išmintį”. Sofia vesija paplitusi visoje Europoje (suomių, italų, vokiečių, norvegų, portugalų, švedų kalbose).
 • Stephanus Stefan Степанъ Steponas trump. Stepas, mažybinis - Stepukas
 • Stephania Stefania Стефания/Стефанiя Stefanija trump. Stefa
 • Thaddaeus Tadeusz Фаддей Tadas, mažybinis - Tadukas
 • Thecla Tekla - Teklė
 • Telesphorus Telesfor - Telesforas
 • Theodora - Феодора Teodora trump. Teva,  mažybinis - Tavutė
 • Theodosius/Theodosia Teodozja Феодосiй/Феодосiя Teodozijus/Teodosija
 • Theodorus - Федоръ/Фёдор Teodoras/vadinamas - Kvedaras
 • Theophilus Teofil Феофiлъ/Феофiла Teofilis/Teofilė ∫ Filė, Teva
 • Teresa Tereza - Teresė, mažyb. - Teresiutė
 • Theodotus Tadeusz Федотъ Teodotas
 • Timotheus Tymoteusz Тимофій Timotis
 • Titus Tytus Титъ Titas
 • Thomas Tomasz (trump. Tomek) Фомa Tomas, (kartais sutapatinamas su Tamošius)
 • Ursula Urszula Уршуля Uršulė ∫ Uršė
 • Venceslaus Wacław Вацлавъ/Вячеслав Vaclovas trump. Vacys, mažybinis - Vaciukas, Vacelis
 • Adalbertus Wojciech Войцехъ Vaitiekus/Adalbertas
 • - Waldemar/Włodzimierz (trump. Walduś, Waldek)  Vladimir/Владимирь Valdemaras trump. Valdas (iš vokiečių Waldemar, reiškiančio “taikos valdovas”)
 • Valerianus Walerian Валерiянъ Valerijonas
 • Valentinus Walenty Валентiнъ Valentinas/Valentas trump. Valys
 • - Wanda - Vanda, mažybinis - Vandutė
 • Veronica Weronika Вера/Веронiка Veronika, mažybinis - Verutė, ∫  Nika
 • Victorius/Victorinus Wiktor Викторъ/Виктор Viktoras/Viktorinas
 • Victoria Wiktoria Виктория, Викторiя Viktorija trump. Viktė
 • Vincentius Wincenty Викентий, Викентiй Vincentas trump. Vincas, mažybinis - Vincukas
 • Wilhelm - Вильгельм Vilhelmas trump. Vilius
 • Vitalis - Виталiй Vitalijus
 • - Włodzimierz Владимiръ Vladimiras trump. Vladas
 • - Wojciech - Vaitiekus ”paguodos kareivis”.
 • Ladislaus Władysław (trump. Władek) Владиславa/Владиславъ Vladislava/Vladislovas trump. Vlada/Vladas (slavų kilmė), ∫  Ladzius
 • - Zbigniew - Zbibnevas (lenkų “išsklaidytas pyktis”)
 • (lenkų “čia yra garbė”)
 • - Zygmunt Зигмунт/ Сигизмундъ Zigmantas trump. Zigmas/Žygimantas (iš vokiečių “Pergalė” , sen. skandinavų Sigmudr “Pergalė apsaugo”)
 • - Zuzanna Зузанна (trump. Zuzia) Zuzana (iš graikų Sousánna “Lelija”)

Surinkti vardai iš mano gentainių medžių, archyvinių įrašų.

Kitoje temoje -  Reti istoriniai vardai

Pastaba: Graikiškų vardų galūnė -ēs po l keičiama -is, pvz.: Sofoklis (Sophoklēs), Heraklis (Hēraklēs), Aristotelis (Aristotelēs), o po i einančios lotyniškų vardų galūnės -us, -um rašomos -jus: Julijus (Jūlius), Vergilijus (Vergilius), Kapitolijus (Capitolium). Taip pat rašomos ir iš lotynų ar graikų kalbų (ar per jas) į kitas kalbas atėjusių arba lotynizuotų asmenvardžių ir vietovardžių formos, turinčios gale -as, -is, -(i)us, pvz.: Lukas (Lucas), Memfis (Memphis), Mineapolis (Mineapolis), Amadėjus (Amadeus), o pagal analogiją su jomis ir daugelio kitų vyriškų vardų galūnės, pvz.: Nikolas (Nicolas), Fransis (Francis), Persis (Persis).

Graikiškiems ir lotyniškiems priebalsinio kamieno vardams galūnės pridedamos prie kilmininko kamieno, pvz.: Ksenofontas (Xenophōn, Xenophōntos), Tespidas (Thespis, Thespidos), Ciceronas (Cicerō, Cicerōnis), Katonas (Catō, Catōnis); Artemidė (Artemis, Artemidos), Paladė (Pallas, Pallados), Venera (Venus, Veneris). Naujosios graikų kalbos galūnė -is nekeičiama: Teodorakis (Theodorakis), Hadzidakis (Hadzidakis). /Pagal internet. prieigą: vlkk.lt —————————————————————————————————————————————————————–

Kviečiu visus prisijungti, tikslinti ir taisyti mano pradėtą darbą. Būtų dar įdomiau jeigu prirašytume savo giminėje ar savo krašte girdėtų vardų netradicinius atitikmenis ar trumpinius; tokius kaip Zosė, Bašelė, Bolius ir t.t.

Apie vardus ir tradicijas

Beje, Bašelės variantas man naujas, nors domiuosi Žemaitijos regionu” rašė viename forume.

Mano kaime Barborą vadindavo - Barbe, Boše, Uršulę - Oršė, Kotryną - Kuotryna, Kuotrė, Anelė - Anė, Marijona - Marė, Veronika - Verė, Petronėlė - Petrė.

Senojoje Žemaitijoje visi vardų trumpiniai gruboki, statūs, jokių malonybinių ar pagražinimų. “Oną manieji vadindavo Vuonele, Marijoną - ir Mare, ir Maryte. Melisą trumpino Melė, Anastasija - Nastė, Steponas - Stapė”

“… o pas mus Melaniją vadino Mele. Oną - Once, Antaną - Untoku, Feliksą - Peliksu, Genovaitę - Gene”.

Komentaras:

Kaip parašė taip ir liko…

Manau, vardo arba asmens įvardijimo tradicija yra šeimos istorijos dalis. Tradicijas reikia gerbti, būtina įamžinti paveldėtą žmogaus asmenvardį, gal būt nestandartinį, netaisyklingą.

Teko susidurti su Giminių medžiuose surašomais abejotinų formų vardais. Pavyzdžiui: Žemaitijoje Filomeną vadino Pylima, net neprisiminė jos tikrojo vardo. Aukštaitijoje Melaniją visi vadino Mele ir medyje ją norėjo matyti šiuo asmenvardžiu įvardintą. Kitame medyje dzūkė Zabelija - nesant gimimo dokumento, tikro įrašo versijos, niekas nedrįso taisyti į Izabelę.

Taip jau yra, kad pakeitus tradiciškai vartotą vardą, galima suardyti asmens įvaizdį, paversti neatpažįstamu. Šeimų tradicijoje asmenys dažnai vadinami sutrumpintais Juozo, Vlado, Prano, Broniaus vardais ir be gimimo ar krikšto dokumento vargu ar reikia ką nors keisti. Daug visko mačiusi, galiu teigti, kad senoliai, kurių vardų jau neatsimename, XIX amžiuje buvo krikštijami “pilnais” vardais, t. y. Juozapo, Vladislovo, Genovefos, Pranciškaus, Bronislavo, Anastazijos ir kt., bet visada pasitaikydavo išimčių.

Kitas aspektas - klaidos, jeigu klaidingai užrašytas vardas, arba dokumente surastas vardas užrašytas svetima kalba, kaip rašyti? Reikia gerbti mūsų kalbininkų pastangas - rašyti taisyklingai. Genealogija - mokslas, todėl, sudaromi Giminės medžiai ir virtualios schemos, turėtų būti pildomos taisyklinga lietuvių kalba.

Patiko (3)


Atgal į: Vardai lotynų, lenkų, rusų, lietuvių kalbomis